Sunday, November 18, 2012

Περιβαλλοντικά φιλικές εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα

Άρθρο του Ελευθέριου Ιακώβου, καθηγητή ΑΠΘ πρόεδρο Δ.Σ., Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.
Ο αγροδιατροφικός τομέας θεωρείται ως ένας πολυσήμαντος τομέας που περιλαμβάνει την πρωτογενή παραγωγή των τροφίμων, τη μεταποίηση και τη συσκευασία τους καθώς τη διακίνηση και τη διανομή τους έως και τον τελικό καταναλωτή. Στον αγροδιατροφικό αυτό τομέα, η Ελλάδα, που έχει κατά τεκμήριο ένα συγκριτικό πλεονέκτημα μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών λόγω θέσης και κλίματος, μπορεί και πρέπει να γίνει ανταγωνιστική στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης και να αναλάβει η Ελλάδα τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της αναλογεί, θα πρέπει να υπάρξουν περιβαλλοντικά φιλικές καινοτόμες πρακτικές, οι οποίες θα εστιάζουν σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροδιατροφικού τομέα. Τέτοιες κατάλληλα σχεδιασμένες ολιστικές πρακτικές θα προσδώσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον παραπάνω τομέα. Με γνώμονα τα παραπάνω, τρία εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δύο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, το Εργ. Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης και το Εργ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής καθώς και το Εργ. Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία της Γεωπονικής Σχολής, ένωσαν τις ερευνητικές τους ανησυχίες, κατέθεσαν ερευνητική πρόταση για χρηματοδότηση στο άκρως ανταγωνιστικό 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πέτυχαν τελικά τη χρηματοδότηση της. Το έργο (www.green - agrichains.eu) ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και θα διαρκέσει 42 μήνες με συνολική χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ και επιστημονικό υπεύθυνο τον υπογράφοντα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 100% από Ευρωπαϊκούς πόρους χωρίς καμία εθνική συμμετοχή. Στην προσπάθεια μας αυτή δεν είμαστε μόνοι, αλλά έχουμε την υποστήριξη πέντε κορυφαίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (INSEAD της Γαλλίας, Πανεπιστήμια Brunel και Sheffield του Ην. Βασιλείου, Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλσρούης της Γερμανίας), αλλά και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, καθώς και τεσσάρων συλλογικών φορέων/επιχειρήσεων (Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε., το Cluster Βιολογικών Προϊόντων του Σ.Β.Β.Ε., το κορυφαίο Logistics cluster της Γερμανίας, EffizienzCluster και η ΙΝΤECUS της Γερμανίας). Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και της λειτουργίας περιβαλλοντικά φιλικών (με χαμηλό αποτύπωμα ρύπων) εφοδιαστικών αλυσίδων που αφορούν τα αγροδιατροφικά προϊόντα. Μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα, η επιστημονική ομάδα θα κληθεί να δώσει καινοτόμες, αλλά ταυτόχρονα και εφαρμόσιμες λύσεις σε συγκεκριμένα πραγματικά προβλήματα τόσο σε τοπικό/εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασικός στόχος επομένως του προγράμματος είναι η άμεση αρωγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενεργού εμπλοκής τους στις δράσεις του έργου. Στις 22 Νοεμβρίου 2012 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, έχουμε την πρώτη δημόσια παρουσίαση του προγράμματος, παρουσία των εταίρων της ερευνητικής ομάδας και εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την ευκαιρία που μου δίνεται από την στήλη αυτή, απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται έμμεσα ή άμεσα στον αγροδιατροφικό τομέα.
.imerisia.gr
17/11/12

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin