Showing posts with label Νομικές συμβουλές. Show all posts
Showing posts with label Νομικές συμβουλές. Show all posts

Friday, December 07, 2012

Ελεύθερη η μεταβίβαση αυθαίρετων κτιρίων

Του Κασσιανου Τζέλη
 
ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ.«Ξεκλειδώνουν» οι εκδόσεις και αναθεωρήσεις αδειών, οι εργασίες αποπεράτωσης και οι μεταβιβάσεις αυθαιρέτων με ρυθμίσεις που κατέθεσε χθες ο υπουργός αναπληρωτής Περιβάλλοντος, αλλά και με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από δύο ημέρες.

Thursday, December 06, 2012

Νέες διευκολύνσεις για «τακτοποίηση» αυθαιρέτων

Αποδεσμεύονται όλες οι διαδικασίες σύναψης οιασδήποτε δικαιοπραξίας ακινήτου, αλλά και πράξεις (όπως η έκδοση οικοδομικής άδειας και η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης), από την ολοσχερή εξόφληση του προστίμου τακτοποίησης αυθαιρέτων!

Σύμφωνα με σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί, ίσως και σήμερα, από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) προς ψήφιση στη Βουλή, σε αυθαίρετες κατασκευές θα επιτρέπονται με την καταβολή μόνο του 30% του προστίμου, έως το τέλος Ιανουαρίου, πράξεις δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου όπως:

Monday, November 12, 2012

Φθηνότερες οι πράξεις στα ακίνητα

Η απελευθέρωση πληθώρας επαγγελμάτων περιορίζει το κόστος υπηρεσιών και μεταβιβάσεων
Μια σειρά επαγγελμάτων που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων αναμένεται να απελευθερωθούν βάσει του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Στόχος είναι όχι μόνον η διευκόλυνση εκείνων που επιθυμούν να εισέλθουν στους εν λόγω κλάδους, αλλά και η μείωση των εξόδων των εμπλεκομένων πλευρών, κυρίως ιδιοκτητών και αγοραστών ακινήτων. Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά τη μη υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά σε ακίνητα (π.χ. ενοικίαση, πώληση, αγορά κ.ο.κ.) από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Wednesday, June 20, 2012

Καθυστερήσεις πληρωμής από τον ΛΑΓΗΕ: Η νομική διάσταση

1. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο, διαρκούσης της ευρύτερης οικονομικής κρίσης,, τείνει να αποκτήσει δραματικές διαστάσεις για τη βιωσιμότητά τους, είναι αυτό της καθυστέρησης εκ μέρους του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής: ΛΑΓΗΕ) να εξοφλήσει την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία πωλείται διά της Αγοράς Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011. Πέραν της κρίσιμης οικονομικής διάστασης του θέματος, από την επίλυση του οποίου εξαρτάται η επιβίωση πολλών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικές είναι και οι νομικές προεκτάσεις του, κάποιες από τις οποίες θα εκτεθούν πολύ συνοπτικά στη συνέχεια.

Saturday, June 16, 2012

Νομικές συμβουλές: Άτυπη μεταβίβαση ακινήτου χωρίς συμβόλαιο - χρησικτησία

Είναι βασική αρχή του ελληνικού δικαίου ότι για να αποκτήσει κάποιος ακίνητο στην Ελλάδα πρέπει να συνταχθεί και υπογραφεί συμβόλαιο σε συμβολαιογράφο, το οποίο ακολούθως πρέπει να μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολογικό γραφείο.
Εξαίρεση της υποχρεωτικής μεταβίβασης ακινήτου μόνο με συμβόλαιο είναι η χρησικτησία, στην οποία η κυριότητα ακινήτου μπορεί να αποκτηθεί μετά από εικοσαετή χρήση του (έκτακτη χρησικτησία), έστω κι αν δεν υπογραφεί και μεταγραφεί συμβόλαιο, εφόσον αποδειχθεί ότι η μακροχρόνια χρήση άνω των είκοσι ετών ήταν με την πεποίθηση της κτήσεως κυριότητος.

Saturday, June 09, 2012

Νομικές συμβουλές: Άρνηση οικοπεδούχου να μεταβιβάσει διαμέρισμα στον εργολάβο

Η «αντιπαροχή» είναι θεσμός και πρακτική που λειτουργεί στην Ελλάδα επί δεκαετίες. Κατά την σύμβαση της αντιπαροχής ο οικοπεδούχος, αν δεν διαθέτει χρήματα για να ανοικοδομήσει το οικόπεδό του, συμφωνεί με τον εργολάβο να του κτίσει εκείνος χωρίς χρήματα την οικοδομή (συνήθως πολυκατοικία, ή κατοικίες στο ίδιο οικόπεδο) και ο οικοπεδούχος ως αντάλλαγμα μεταβιβάζει στον εργολάβο μέρος των διαμερισμάτων ή των κατοικιών που κτίζονται, ώστε ο εργολάβος να τα πουλήσει και να βγάλει τα έξοδα και το κέρδος του. 

EL News