Wednesday, June 20, 2012

Καθυστερήσεις πληρωμής από τον ΛΑΓΗΕ: Η νομική διάσταση

1. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο, διαρκούσης της ευρύτερης οικονομικής κρίσης,, τείνει να αποκτήσει δραματικές διαστάσεις για τη βιωσιμότητά τους, είναι αυτό της καθυστέρησης εκ μέρους του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής: ΛΑΓΗΕ) να εξοφλήσει την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία πωλείται διά της Αγοράς Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011. Πέραν της κρίσιμης οικονομικής διάστασης του θέματος, από την επίλυση του οποίου εξαρτάται η επιβίωση πολλών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικές είναι και οι νομικές προεκτάσεις του, κάποιες από τις οποίες θα εκτεθούν πολύ συνοπτικά στη συνέχεια.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011, ο ΛΑΓΗΕ εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτοί προβλέπονται στον ανωτέρω νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες πράξεις και, ιδίως, τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118 του ίδιου νόμου, στο πλαίσιο του σκοπού του ο ΛΑΓΗΕ, μεταξύ άλλων, αφενός αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ των συμμετεχόντων στην Αγορά Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και εφαρμόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, αφετέρου συνάπτει συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006, που παράγεται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗ-ΘΥΑ, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις αυτές.
3. Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η υποχρέωση του ΛΑΓΗΕ να καταβάλει τις πληρωμές προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εφόσον οι σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται στο Σύστημα, αποτελεί, εκτός από συμβατική, νομική υποχρέωση άμεσα προβλεπόμενη στο νόμο 4001/2011. Μάλιστα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρα και ως προς την ως άνω υποχρέωση καταβολής των πληρωμών που προβλέπουν οι εκάστοτε συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΛΑΓΗΕ οφείλει να αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ των Συμμετεχόντων στην Αγορά Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και εφαρμόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
4. Επομένως, η μη καταβολή εκ μέρους του ΛΑΓΗΕ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτές προβλέπονται στις αντίστοιχες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που συνάπτονται, συνιστά, πέραν της παραβίασης των όρων των αντίστοιχων συμβάσεων, επιπλέον και παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων του νόμου 4001/2011, οι οποίες αποτελούν μέρος του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου, δια του οποίου ρυθμίζεται, ως προελέχθη, η λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
5. Συνεπώς, εφόσον, όπως έχει προαναφερθεί, η μη καταβολή εκ μέρους του ΛΑΓΗΕ των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να συνιστά και  απευθείας παράβαση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και, μάλιστα, επιμέρους διατάξεων του νόμου 4001/2011, δύναται να συγκροτηθεί ένα πλαίσιο δυνατοτήτων εννόμου προστασίας του παραγωγού που να λαμβάνει υπόψη τη διττή αυτή (από νομική άποψη) διάσταση της παράβασης..
Είναι αυτονόητο ότι οι πραγματολογικές και νομικές συντεταγμένες της κάθε επιμέρους περίπτωσης θα προκαθορίσουν με ακρίβεια το εύρος και είδος της ενδεδειγμένης νομικής αντιμετώπισης και προστασίας.
Επιμέλεια στήλης: 
«Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin