Showing posts with label Ευρωκοινοβούλιο. Show all posts
Showing posts with label Ευρωκοινοβούλιο. Show all posts

Wednesday, November 20, 2013

Συνδέοντας την Ευρώπη: οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν τη χρηματοδότηση νέων υποδομών.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την Τρίτη τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν με τα κράτη μέλη ως προς το μηχανισμό της ΕΕ "Συνδέοντας την Ευρώπη", που θα επιταχύνει τη χρηματοδότηση σημαντικών διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Σε ξεχωριστή ψηφοφορία ενέκριναν επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Wednesday, May 22, 2013

Αντιφατικό μήνυμα για ΑΠΕ από Ευρωκοινοβούλιο

Νίκος Χρυσόγελος: η στοχευμένη προώθηση των ΑΠΕ είναι μονόδρομος.....

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη 21 Μαΐου την έκθεση Reulσχετικά με την “Ανανεώσιμη Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή εσωτερική ενεργειακή αγορά” (Α7-0135/2013), αν και οι Πράσινοι καταψήφισαν το τελικό αποτέλεσμα επειδή δεν υπερψηφίστηκε συγκεκριμένος ποσοτικός στόχος για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030, όπως είχαν προτείνει με κοινή τροπολογία 76 ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες, ιδιαίτερα τους Σοσιαλιστές και τους Πράσινους, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.
 
Για το τελικό αποτέλεσμα ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε: “Οι Πράσινοι χαιρετίσαμε κατ΄αρχάς την υποστήριξη που εμπεριέχεται στην έκθεση προς τα επιτυχή εθνικά καθεστώτα στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά κυρίως, την αναγνώριση, από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, της ανάγκης θέσπισης δεσμευτικού στόχου για τη διείσδυση των ΑΠΕ και για το 2030.

Thursday, January 31, 2013

Η στροφή στις ΑΠΕ είναι μονόδρομος αν δε θέλουμε να ψηθεί ο πλανήτης

Ο Επίτροπος Oettinger απαντά σε ερώτηση Χρυσόγελου-Turmes-Bütikofer για το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ και το ΕΤΜΕΑΡ
Πηγή άδικης επιβάρυνσης των καταναλωτών και βασική αιτία του ελλείμματος του λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι ο τρόπος υπολογισμού του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)”, τονίζει ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, σε ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με Πράσινους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και ΕνέργειαςClaudeTurmes  και ReinhardBütikofer.

Friday, January 04, 2013

Η παράγραφος 25 της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός (OPUS)
Η παράγραφος 25 της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το χάρτη ενεργειακής πορείας 2050 έχει την εξής διατύπωση στην αρχική πρόταση: «τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ἐνωσης μέσα από εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές. Υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την αναδυόμενη σημασία της έρευνας για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική. Πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση UNCLOS, την οποία έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση καθαυτή.»

Wednesday, January 02, 2013

WWF: «Καλά νέα από την Ευρώπη για τη βιώσιμη αλιεία»

Ένα πρώτο αλλά και σημαντικό βήμα σημειώθηκε από την Επιτροπή Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου, με αρκετά όμως ακόμη να απομένουν  για την ολοκλήρωση της διαδρομής προς μια βιώσιμη αλιεία, τονίζει το WWF, σχετικά με την ψηφοφορία της 19ης Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου για την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «τα μεσογειακά γραφεία του WWF εκφράζουν την ικανοποίησή τους για μια σειρά από θέματα που είναι κρίσιμα για τη βιώσιμη αλιεία της περιοχής, αλλά και αποφάσεις που αν ψηφιστούν στην Ολομέλεια στις αρχές του 2013, θα έχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα για τη Μεσόγειο.

Sunday, December 02, 2012

Υπερψηφίστηκε η έκθεση Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Υπερψηφίστηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση γνωμοδότησης του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
 
Η έκθεση γνωμοδότησης, στην οποία κατατέθηκαν περισσότερες από 300 τροπολογίες,  υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία (49 υπέρ, 4 κατά και 1 αποχή) και ήταν αποτέλεσμα ενδελεχούς διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους, ενώσεις ψαράδων και περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και διεξοδικής διαπραγμάτευσης με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες του κοινοβουλίου που κατέληξαν σε 22 συμβιβαστικές τροπολογίες που ενδυνάμωσαν το τελικό κείμενο.

Monday, November 26, 2012

Σχιστολιθικό Φυσικό Αέριο: Οι Ευρωβουλευτές ζητούν αυστηρότερες ρυθμίσεις

Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου μια έκθεση για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο που αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες για τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και την ανάγκη για ρυθμίσεις του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο [1]. Οι Πράσινοι καλωσόρισαν την έκθεση Sonik, που ζητά προσοχή, και ειδικότερα απαγόρευση σε ευαίσθητες περιοχές, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για αυστηρότερες ρυθμίσεις και σωστή εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών.

Sunday, November 18, 2012

Περιβαλλοντικές διαβεβαιώσεις από την εταιρία που διεξάγει τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες

Nordic Explorer
Απάντηση στην καταγγελία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κρίτωνα Αρσένη, έδωσε η νορβηγική εταιρία PGS, που διεξάγει τις έρευνες για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, [
η ανακοίνωση αναλυτικά ] σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια φήμη της, μη τηρώντας τους περιβαλλοντικούς όρους των ερευνών.

Wednesday, November 14, 2012

Αιχμηρή δήλωση Γιάννη Μανιάτη κατά του Κρίτωνα Αρσένη

Την ενόχλησή του για το περιεχόμενο επείγουσας ερώτησης που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης,[1] εξέφρασε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κινήματος, Γιάννης Μανιάτης.
Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής εξέφραζε ενστάσεις για την έναρξη σεισμικών έρευνων σχετικά με τη διερεύνηση ύπαρξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και των νησιών του Ιονίου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι δεν προηγήθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Saturday, November 10, 2012

Οικονομική βοήθεια προς την Ιταλία λόγω σεισμών, αποφάσισαν ΕΚ και Συμβούλιο

Οικονομική βοήθεια προς την Ιταλία, ύψους 670 εκατ. ευρώ, αποφάσισε την Παρασκευή η Επιτροπή Συνδιαλλαγής του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωκοινοβουλίου.

Η Επιτροπή, η οποία συνήλθε για δεύτερη φορά προκειμένου να εξεύρει λύση στο αδιέξοδο που σημειώθηκε μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013,  εξέδωσε κοινή δήλωση σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2012.

Thursday, October 25, 2012

Το νερό είναι πηγή ζωής και όχι κέρδους

Για μια ακόμα φορά η χώρα μας ακολουθεί ουραγός τις επιλογές που έχουν ήδη απορρίψει άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού που ακολούθησαν κάποιες χώρες στο παρελθόν με τη λογική "θεοποίησης" της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού απέρριψαν τελικά τόσο οι επιστημονικές μελέτες (π.χ. της Παγκόσμιας Τράπεζας και τουΠαρατηρητηρίου για την Τροφή και το Νερό) όσο και τα ίδια τα κέντρα λήψης αποφάσεων των χωρών αυτών αφού σταδιακά πλέον οι εταιρίες ύδρευσης ανακτώνται από δήμους ανά την Ευρώπη. Τα στοιχεία έδειξαν καθαρά ότι η ιδιωτικοποίηση αυτού του πολύτιμου κοινωνικού αγαθού έχει ως αποτέλεσμα την παράλογη και δυσανάλογη -σε σχέση με τις επενδύσεις- αύξηση των τιμών αλλά και την χειροτέρευση της ποιότητας του αγαθού με μοιραίο αποτέλεσμα τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.

Sunday, September 23, 2012

Ενεργειακή απόδοση: νέα ευρωπαϊκή οδηγία Τι προβλέπει

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την περασμένη εβδομάδα το πράσινο φως στη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, η οποία θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη στη λήψη μέτρων όπως οι ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων, η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι ενεργειακοί έλεγχοι για όλες τις μεγάλες εταιρείες.
Η επίτευξη του στόχου για 20% εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως και 50 δισ. ευρώ ετησίως για την ΕΕ.

Wednesday, September 05, 2012

Να Προχωρήσει η Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών Ζητά ο Νίκος Χρυσόγελος από τον Υπουργό Εργασίας

Την άμεση παρέμβαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση, ζήτησε με επιστολή του ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ELIH_MED, το οποίο κινδυνεύει να χάσει η Ελλάδα, εξαιτίας της κατάργησης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και τη μεταφορά των υποχρεώσεών του στον ΟΑΕΔ.

Tuesday, September 04, 2012

Κομισιόν: "Ναι" στα μεγάλα υδροηλεκτρικά όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις

Απάντηση σε μια σειρά από θέματα που προκύπτουν από το σχεδιασμό 573 υδροηλεκτρικών φραγμάτων, μερικά από τα οποία όμως μεγάλα, σε ποτάμια των Βαλκανίων και που ανέδειξε η ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου, έδωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik.

Στην ερώτησή του, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων θέτει το   κατά πόσον τα μεγάλα φράγματα, με βάση την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μη βιώσιμα καθώς καταστρέφουν ανεπανόρθωτα τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούν και μετατρέπουν τα φυσικά ποτάμια οικοσυστήματα σε σχεδόν τεχνικά έργα.

Sunday, July 08, 2012

Στην ενέργεια 10 εκατ. ευρώ από τα "ομόλογα έργων"

Περίπου 10 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 230 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν εκ μέρους της ΕΕ σε εγγυήσεις που θα στηρίξουν την ιδιωτική έκδοση "ομολόγων έργου" προορίζονται για επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα.
Η διάθεση του συγκεκριμένου ποσού εγκρίθηκε από το ΕΚ την Πέμπτη, 5 Ιουλίου και μετά την απόφαση αυτή θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή αυτού του καινοτόμου προγράμματος για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων τόσο στην ενέργεια όσο και σε άλλους τομείς.
Ειδικότερα, εκτός από τις ενεργειακές επενδύσεις, περίπου 200 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν ως εγγυήσεις για επενδύσεις σε δίκτυα μεταφορών και 20 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Friday, July 06, 2012

Εγκρίθηκαν από το ευρωκοινοβούλιο τα πρώτα 230 εκ. σε εγγυήσεις για ομόλογα έργων

Τα πρώτα 230 εκ. ευρώ σε εγγυήσεις για ομόλογα έργων ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο. Η πιλοτική φάση των ομολόγων ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ο επικεφαλής της τράπεζας και πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Βέρνερ Χόγερ έδωσε το «παρών» στη σχετική συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και δήλωσε ότι τα ομόλογα έργων δεν είναι συγκυριακή λύση λόγω κρίσης, αλλά ένα έξυπνο χρηματοδοτικό εργαλείο με το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η έλλειψη δημοσίων επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Thursday, July 05, 2012

«Πολύ αργή» η Κομισιόν στα περιβαλλοντικά θέματα, λέει έκθεση

Η Κομισιόν είναι «πολύ αργή» στην προώθηση περιβαλλοντικών πολιτικών στην γεωργία και την ενέργεια, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση περιβαλλοντικών οργανώσεων για την απόδοση της Επιτροπής Barroso. 
Δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι η Κομισιόν είναι είτε πολύ επιφυλακτική σε μια σειρά ζητημάτων περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ο κανονισμός για τα χημικά και την ρύπανση, και σε κάποιες περιπτώσεις έκανε πίσω μπροστά στην πίεση από λομπίστες και κυβερνήσεις της ΕΕ.

Wednesday, June 20, 2012

Αναγκαία η Κοινή Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε. για την Ενέργεια Λέει Ουγγαρέζα Ευρωβουλευτής

Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης σε ενέργεια τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν κοινό τόπο στις επαφές τους με τους εξωτερικούς προμηθευτές, δήλωσε η Edit Herczog (Σοσιαλιστικό Κόμμα, Ουγγαρία) απαντώντας σε ερωτήσεις  λίγες ημέρες πριν από τη συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσής της για την ενεργειακή στρατηγική της Ένωσης στην ολομέλεια του ΕΚ....
Πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η "μία φωνή" της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας;
Απολύτως απαραίτητη είναι η καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Οι μεγάλοι προμηθευτές γνωρίζουν τα στοιχεία κάθε χώρας αλλά εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε τη θέση κάθε κράτους μέλους. Είναι όμως κάτι που θα ενίσχυε τη θέση μας στις διεθνείς ενεργειακές διαπραγματεύσεις.

Friday, June 15, 2012

«ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ»... Μπαγίς: Η Τουρκία δεν υπογράφει τη σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας

«Η Άγκυρα δεν υπογράφει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν με την Ελλάδα στα νησιά του Αιγαίου» δήωσε ο υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκίας Εγκεμέν Μπαγίς, που συμμετείχε, ως προσκεκλημένος, στη συνεδρίαση της Επιτροπής σχέσεων ΕΕ- Τουρκίας του Ευρωκοινοβουλίου και πρόσθεσε ότι «η Τουρκία δεν πρόκειται να υπογράψει μία τέτοια σύμβαση, μέχρις ότου ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Η δήλωση αυτή του κ. Μπαγίς έγινε σε απάντηση ερώτησης του Έλληνα ευρωβουλευτή Γιώργου Κουμουτσάκου, ο οποίος του επεσήμανε ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς όλα τα κράτη - μέλη, η ίδια η ΕΕ και όλα τα υποψήφια προς ένταξη κράτη -πλην Τουρκίας- είναι συμβαλλόμενα μέρη της.

Συμφωνία με πολλές «εκπτώσεις» για την ενεργειακή απόδοση

Συμφωνία με «εκπτώσεις» επιτεύχθηκε ανάμεσα σε Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν αναφορικά με την οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς όπως προειδοποιεί ανώτατος ευρωπαίος αξιωματούχος του Κοινοβουλίου, δεν θα φτάσουμε τον αρχικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 20% μέχρι το 2020.
Ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων Claude Turmes που εκπροσωπούσε στις διαπραγματεύσεις το Κοινοβούλιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την συμφωνία.
«Η νέα νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση θέτει δεσμευτικά μέτρα, που στρέφονται σημαντικά προς τη γεφύρωση του χάσματος που αντιμετωπίζει η ΕΕ αναφορικά με την υλοποίηση της υπόσχεσής της να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση 20% μέχρι το 2020», τόνισε.

EL News