Wednesday, November 04, 2015

Σομαλία: Θερμοκήπια με θαλασσινό νερό

Θερμοκήπια που χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό για να διατηρούν καλλιέργειες σε θερμά και ξηρά κλίματα έχουν εισαχθεί για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας στη Σομαλία.

Η έλλειψη γλυκού νερού, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο πληθυσμό, έχει γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα για την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις αύξησης του πληθυσμού, η παγκόσμια γεωργική παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί κατά 60 τοις εκατό μέχρι το 2050, προκειμένου να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση τροφίμων.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η βρετανική εταιρεία Seawater Greenhouse, σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Άστον στο Μπέρμινγκχαμ, ανέπτυξαν θερμοκήπια ικανά για καλλιέργεια σε μερικά από τα πιο αφιλόξενα κλίματα της Γης, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο νερό από τη θάλασσα.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους αγρότες που προσπαθούν να καλλιεργήσουν στο Κέρας της Αφρικής είναι ότι η εξάτμιση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ο ρυθμός βροχόπτωσης», δήλωσε ο Τσάρλι Πάτον, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. «Η διαδικασία που αναπτύξαμε λύνει αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας θαλασσινό νερό για την παραγωγή ψυχρού, καθαρότερου και πιο υγρού αέρα», πρόσθεσε.

Τα θερμοκήπια χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκή τεχνολογία και αντλούν αλμυρό νερό από τη θάλασσα, παράγοντας γλυκό νερό μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται αντίστροφη όσμωση. Το υπόλοιπο νερό στη συνέχεια κυλά πάνω σε μία ειδικά σχεδιασμένη χάρτινη δομή, τοποθετημένη στην κατεύθυνση του ανέμου, ώστε να δημιουργείται δροσερός, υγρός αέρας που μειώνει τη διαπνοή.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν στο αλάτι που εξάγεται από το θαλασσινό νερό να διατίθεται για χρήση στη μαγειρική και τη συντήρηση τροφίμων, ενώ τα φύκια που εξάγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα.

Το έργο αποτελεί μέρος ευρύτερων προσπαθειών σε όλο το Κέρας της Αφρικής, όπου οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τακτικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιες και ασταθείς και η έλλειψη τροφίμων είναι ιδιαίτερα σοβαρή.

   naftemporiki.gr
4/11/15
----
  • Greenhouses that utilise seawater to cultivate crops in hot, arid climates are being introduced to help tackle food insecurity in Somaliland.

In recent years, growing concerns over lack of fresh water, combined with an increasing population, has become a serious issue for global food production. Current population growth trajectories suggest that global agricultural output will need to increase by 60 per cent by 2050 in order to meet global food demand.

As a solution to this, British company Seawater Greenhouse - in collaboration with researchers from Aston University, Birmingham - have developed greenhouses capable of growing crops in some of the earth’s most inhospitable climates, using recycled water from the sea.

“The greatest debilitating factor for farmers trying to grow crops in the Horn of Africa is that evaporation is much greater than precipitation,” says Charlie Paton, managing director of Seawater Greenhouse. “The Seawater Greenhouse process overcomes that by using seawater to produce cooler, cleaner and more humid air.”

The greenhouses are run using photovoltaic technology, which pumps saltwater from the sea, producing freshwater via a process of reverse osmosis. The remaining water is then trickled over a specially designed cardboard structure, positioned adjacent to the wind direction, to create a cool, humid breeze that reduces transpiration.

The methods used will enable salt extracted from the seawater to be reserved for use in cooking and preserving, while seaweed and kelp can be extracted to aid in fertilisation of the greenhouses and surrounding areas.

“Seaweed is well known to be a good fertiliser as it contains all the macro and micro elements needed for crop cultivation,” says Paton. The company will carefully extract the seaweed before blending it with other materials, such as composted animal and plant waste to make a balanced fertiliser.

The three-year project has an existing budget of £700,000 and has been awarded an initial £500,000 funding grant by DFID through the Innovate UK Agritech Catalyst fund. Current plans are to produce a 0.2 hectare greenhouse, which will support a further area of outdoor, less intensive agricultural production of one hectare.

The project is part of wider efforts to overcome inhospitable regions across the Horn of Africa, where temperatures regularly exceed 40°C, rainfall is erratic and infrequent and food scarcity is amongst the most severe on earth.

[eandt.theiet.org]
3/11/15

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin