Monday, November 12, 2012

Ποιότητα και όχι ποσότητα...

Σύστημα ενίσχυσης των αγροτών για τη βιωσιμότητά τους - Την καινοτομία στις καλλιέργειες και στην επεξεργασία τροφίμων, μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, προωθεί η Ε.Ε. με τις μεταρρυθμίσεις της γεωργικής πολιτικής
Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ στην καλλιέργεια τροφίμων αυξάνεται και μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πριν από 50 χρόνια, η γεωργική πολιτική της Ε.Ε. έδινε έμφαση στην επάρκεια των τροφίμων σε μια Ευρώπη που επί μια δεκαετία αντιμετώπιζε πολλές ελλείψεις λόγω του πολέμου. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πολιτική επιδοτούσε την παραγωγή και στήριζε τις τιμές των γεωργικών προϊόντων αγοράζοντας τα πλεονάσματα από τους αγρότες. Αυτές οι μέθοδοι ανήκουν πλέον στο παρελθόν.Σήμερα, η πολιτική της Ε.Ε. έχει ως στόχο να βοηθήσει όλους τους παραγωγούς, είτε παράγουν σιτηρά, κρέας, οπωροκηπευτικά ή κρασί:
  • * να παράγουν επαρκείς ποσότητες ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων για τους Ευρωπαίους καταναλωτές,
    * να συνεισφέρουν πλήρως σε μια διαφοροποιημένη οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές,
    * να εφαρμόζουν πολύ υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής φροντίδας και καλής μεταχείρισης των ζώων.
Η ποιότητα των τροφίμων

Καθώς οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο σε θέματα ποιότητας των τροφίμων, τα προαιρετικά σήματα ποιότητας E.Ε. τούς βοηθούν να κάνουν τις καλύτερες επιλογές. Αυτά τα σήματα -που αναγράφουν τη γεωγραφική προέλευση, τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων ή υλικών, ακόμη και βιολογικών- βοηθούν επίσης τα γεωργικά προϊόντα της Ε.Ε. να είναι ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές. Οι διάφορες μεταρρυθμίσεις της γεωργικής πολιτικής της Ε.Ε. προώθησαν επίσης την καινοτομία στις καλλιέργειες και στην επεξεργασία τροφίμων, μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία αύξησαν την παραγωγικότητα και μείωσαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, π.χ. με τη χρήση γεωργικών υποπροϊόντων και αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας. 


Διάθεση χρημάτων

Δικλίδες οικονομικής ασφάλειας για τους αγρότες εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά χρησιμοποιούνται πλέον πολύ πιο επιλεκτικά.

Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιούνται για εφάπαξ αποζημιώσεις σε έκτακτες περιστάσεις όπως φυσικές καταστροφές, εκδήλωση ζωικών ασθενειών (π.χ. αφθώδης πυρετός) ή μεγάλες ανισορροπίες της αγοράς που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ολόκληρους κλάδους της γεωργικής οικονομίας. Η Ε.Ε. συμπληρώνει το εισόδημα των αγροτών με άμεσες ενισχύσεις, ώστε να τους εξασφαλίσει μιαν αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά σε αντάλλαγμα αυτοί πρέπει να τηρούν ορισμένα πρότυπα, όπως η υγιεινή στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η ασφάλεια των τροφίμων, η υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, η βιοποικιλότητα και η διατήρηση των τοπίων της υπαίθρου. Η ποικιλία επιλογής σε προσιτές τιμές είναι θεμελιώδης αρχή της γεωργικής πολιτικής της Ε.Ε.

Θεμιτός ανταγωνισμός

Η Ε.Ε., ως ο μεγαλύτερος παγκοσμίως εισαγωγέας τροφίμων από αναπτυσσόμενες χώρες, τροποποίησε πρόσφατα τους μηχανισμούς στήριξης, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος στρέβλωσης των παγκόσμιων αγορών από τις γεωργικές εξαγωγικές επιδοτήσεις. Στον γύρο διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ντόχα, η Ε.Ε. πρότεινε την πλήρη κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων μέχρι το 2013, καθώς και τη σημαντική μείωση των εισαγωγικών δασμών για τα γεωργικά προϊόντα. 

Επίκεινται νέες μεταρρυθμίσεις

ΠΑΡΑ τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, θα χρειαστούν και άλλες αλλαγές μετά τη λήξη της σημερινής χρηματοδοτικής δέσμης, το 2013.

Μεταξύ άλλων, πρέπει να διπλασιαστεί η παραγωγή τροφίμων μέχρι το 2050, ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση του πληθυσμού καθώς και η αυξημένη κατανάλωση κρέατος από τους πλουσιότερους καταναλωτές, συνεκτιμώντας ταυτόχρονα τις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής (απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και του νερού).
Σε διαβούλευση που έγινε το 2010 σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις αυτές, οι Ευρωπαίοι δήλωσαν ότι θέλουν η γεωργική πολιτική της Ε.Ε. να βοηθά τους αγρότες όχι απλώς να παράγουν τρόφιμα, αλλά επίσης να προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τα τοπία της υπαίθρου, να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διατηρούν βιώσιμες τις αγροτικές κοινότητες. Ανταποκρινόμενη, η Ε.Ε. παρουσίασε μια δέσμη προτάσεων μεταρρύθμισης που αντανακλούν τα αιτήματα αυτά, δίνοντας έμφαση στις πρακτικές βιώσιμης γεωργίας, την καινοτομία, την έρευνα και τη διάδοση των γνώσεων, καθώς και σε ένα δικαιότερο σύστημα ενισχύσεων για τους Ευρωπαίους αγρότες που θα τους δίνει τα εφόδια να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. 

Κοστίζει πολύ ακριβά

Η ΚΟΙΝΗ γεωργική πολιτική είναι η πλέον ολοκληρωμένη πολιτική της Ε.Ε. και κατά συνέπειαν τής αναλογεί μεγάλο μερίδιο του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Αλλά αυτά τα κονδύλια θα τα δαπανούσαν σε μεγάλο βαθμό οι εθνικές κυβερνήσεις ούτως ή άλλως για τη γεωργία, απλώς τώρα τα διαχειρίζεται η Ε.Ε. Παρ' όλα αυτά, οι δαπάνες για τη γεωργία μειώθηκαν δραστικά τα τελευταία χρόνια ως μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ και, από το ανώτατο ποσοστό, το 70% περίπου τη δεκαετία του 70, το διάστημα 2007-13 μειώθηκαν στο 34%. Το γεγονός αυτό αντανακλά την επέκταση των δραστηριοτήτων της Ε.Ε. σε άλλους τομείς και την εξοικονόμηση πόρων λόγω των μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα, οι μεταρρυθμίσεις αυτές έκαναν δυνατή την προσχώρηση 12 νέων κρατών μελών από το 2004 χωρίς παράλληλη αύξηση των κονδυλίων για τη γεωργία.

ΠΗΓΗ : www.europa.eu
http://www.sigmalive.com/simerini/environment/539327
11/11/12 

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin