Thursday, November 22, 2012

Με διαγωνισμούς του ΤΕΕ οι εγγραφές στα μητρώα ενεργειακών επιθεωρητών

Προσδιορίζονται τα προσόντα και οι διαδικασίες εγγραφής στα μητρώα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, με εξετάσεις, που θα διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με ρύθμιση η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου («Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012»), όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Στον τομέα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ, με την ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου:
- Περιορίζεται σε 2,5% (από 5%) το ποσοστό των διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου με τα οποία θα καλύπτονται οι λειτουργικές του δαπάνες. Τα υπόλοιπα, δηλαδή το 97,5% των διαθεσίμων, θα μπορούν αν διατίθενται στον κρατικό προϋπολογισμό.
- Ρυθμίζονται θέματα των ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ ενόψει της διαδικασίας αποκρατικοποίησής τους.
- Δύο φορές τον χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο) θα επανεξετάζεται το τέλος υπέρ των ανανεώσιμων πηγών (ΕΤΜΕΑΡ) που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος, «προκειμένου να εκτιμώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα έσοδα και τα έξοδα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού και να λαμβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για την ισοσκέλιση αυτού».
«Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το ΤΕΕ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο φορέα που τις διενεργεί». Αυτό προβλέπεται στις ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ, που περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου («Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012») που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις ίδιες ρυθμίσεις με τις οποίες προσδιορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία εγγραφής στα μητρώα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές αναφέρεται ακόμη ότι «Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της διαδικασίας. Η εξεταστική επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από: α) πέντε (5) εκπροσώπους του ΤΕΕ, οριζόμενους από το ΤΕΕ, β) δύο (2) εκπροσώπους της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζόμενους από την ΕΕΤΕΜ, γ) δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)». Η ίδια ρύθμιση αναφέρει αναλυτικά όλες τις προυποθέσεις και τα προσόντα των υποψήφιων για την εγγραφή τους στα μητρώα των ενεργειακών επιθεωρητών. Επίσης αναφέρει ότι «η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».
21/11/12

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin