Wednesday, November 21, 2012

Η Καλύτερη Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Στόχος μιας Νέας Πράσινης Ενεργειακής Πολιτικής

Μια νέα πράσινη ενεργειακή πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη και θα μεγιστοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής ενεργειακής βιομηχανίας, καθώς και του κλάδου των ενεργειακών υπηρεσιών, χρειάζεται με στόχο την καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, μέσω του σχεδιασμού κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και την αποκατάσταση του τοπικού περιβάλλοντος. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της σημερινής εκδήλωσης «Ενέργεια και κτίρια: Λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον», που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο της ανακήρυξης του έτους 2012 από τον ΟΗΕ ως «Διεθνές Έτος Βιώσιμης Ενέργειας για όλους».


Αναφερόμενος στην πολιτική για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια-Ευρώπη 2020, ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, Κωνσταντίνος Καρτάλης, ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευθεί να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, να αυξήσουν το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ε.Ε. κατά 20% και να επιτύχουν το στόχο του 20%, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση έως το 2020.

Σύμφωνα με τον κ. Καρτάλη, οι στρατηγικές για την κλιματική προσαρμογή των πόλεων συνοψίζονται ως εξής: Αντιμετώπιση της πόλης ως ζωντανού οργανισμού και όχι απλώς και μόνον ως ένα σύμπλεγμα κτιρίων, αντιμετώπιση της αστικής διάχυσης, ρύθμιση του θερμικού περιβάλλοντος, έμφαση στη σχέση θερμικού περιβάλλοντος και υγείας, καθώς αυτή επηρεάζει το δείκτη θερμικής δυσφορίας.

Επίσης, όπως υπογράμμισε, επιτακτική ανάγκη είναι η δημιουργία χώρων πρασίνου, η προαγωγή βιοκλιματικού και φιλο-περιβαλλοντικού σχεδιασμού και η υποστήριξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων δόμησης με ελάχιστο περιβαλλοντικό ίχνος.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, χρησιμοποίησε τον όρο «αστικό βελονισμό», διευκρινίζοντας ότι αυτό που απαιτείται είναι η δημιουργία μικρών πάρκων ανάμεσα σε κτίρια, που θα συμβάλει στη θερμική εκτόνωση και στην κυκλοφορία του αέρα.

Οι τεχνικές για τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Ματθαίο Σανταμούρη, είναι η αύξηση του αστικού πράσινου, η χρήση ψυχρών υλικών, η μείωση της ανθρωπογενούς θερμότητας, η χρήση ψυχρών πηγών για την απόρριψη της πλεονάζουσας θερμότητας, καθώς και η κατάλληλη διάταξη και χρήση των ελεύθερων χώρων με σκίαση και αερισμό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «για να υπάρξουν κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2020, πρέπει να προσθέσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του σκοπού, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είναι η οργάνωση της αγοράς από πλευράς κράτους, η εκπαίδευση μηχανικών και, γενικότερα, η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης των διαδικασιών. Ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα αστικού μετασχηματισμού, ο ίδιος ανέφερε το σχεδιασμό και την κατασκευή του βιοκλιματικού πάρκου Φλοίσβου, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη ένα μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αειφόρου ενεργειακού σχεδιασμού εξ’ αποστάσεως.
Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, Σεντρίκ Μπορέλ, δήλωσε ότι στόχος είναι η θέσπιση νέων μηχανισμών, προκειμένου να γίνει πιο πράσινο το δομημένο περιβάλλον.

Τόνισε μάλιστα ότι τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν τα νέα πρότυπα, υπογραμμίζοντας ότι, πέραν της ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή κτιρίων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι εξής παράμετροι, που είναι η οικο-κατασκευή, η οικολογική διαχείριση του κτιρίου, η υιοθέτηση πρακτικών για βιώσιμη κατοικία, ενώ επεσήμανε ότι σημαντική πτυχή για την αειφόρο δόμηση είναι και η βιοποικιλότητα.
Τέλος, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα οι νέοι βιομηχανικοί κλάδοι βελτιώνονται συνεχώς, μέσω της ανάλυσης του κύκλου ζωής από περιβαλλοντικής άποψης και προωθείται η οικο-αντίληψη.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μίλησε και ο καθηγητής στη Γαλλική Πολυτεχνική Σχολή Mines-Paris Tech, Ζερόμ Αντνό, ο οποίος παρουσίασε, με τη σειρά του, λύσεις για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των ενεργειακών προκλήσεων στα κτίρια. 

.energia.gr
21/11/12
----------------

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin