Thursday, June 14, 2012

Ταμείο Εξαγοράς Χρέους ενέκρινε η Ευρωβουλή

Η Ευρωβουλή ενέκρινε χθες πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης που προβλέπει την δημιουργία Ταμείου Εξαγοράς χρέους χωρών που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ακόμη, δίνει μεγαλύτερες εξουσίες στην ΕΕ να ελέγχει τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τις οικονομικές πολιτικές. 
«Το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά βγάζει έναν κανονισμό που αποτελεί την αρχή μιας δομικής λύσης στην κρίση», είπε ο αρχηγός των Φιλελευθέρων, Guy Verhofstadt , σε συνέντευξη Τύπου μετά την ψηφοφορία.

Το πρώτο μέρος του λεγόμενου «πακέτου των 2» που προτάθηκε από τον γάλλο κεντροδεξιό ευρωβουλευτή Jean-Paul Gauzès, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος που θα αφορά στις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ψηφίστηκε με 471 ψήφους υπέρ, 97 κατά και 78 αποχές.
Το δεύτερο ψήφισμα που συντάχθηκε από την πορτογαλίδα ευρωβουλευτή Elisa Ferrera (Σοσιαλδημοκράτες), ενισχύει τις απαιτήσεις υποβολής δημοσιονομικών εκθέσεων για τις χώρες της ευρωζώνης. Η έκθεση εγκρίθηκε με 501 ψήφους υπέρ, 138 κατά και 36 αποχές.
Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων στα μέσα Μαΐου. Ωστόσο εξαιτίας του ότι πέρασε οριακά από την εν λόγω επιτροπή, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να αναβάλλουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τους ευρωπαίους υπουργούς και έθεσαν και τις προτάσεις στην ολομέλεια προκειμένου να αυξήσουν το επίπεδο υποστήριξης για τις προτάσεις, και αποφεύγοντας το ενδεχόμενο οι ευρωπαίοι υπουργοί να εκμεταλλευτούν την «οριακή» στήριξη της επιτροπής του Κοινοβουλίου.
Τώρα με ξεκάθαρη εντολή, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου θα ξεκινήσουν συνομιλίες με τα κράτη μέλη της ευρωζώνης προκειμένου να βρεθεί συμβιβασμός για τη νέα νομοθεσία.
Ερωτηθείς εάν τα ψηφίσματα θα πάρουν την στήριξη του Συμβουλίου, ο Hannes Swoboda, αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών, τόνισε ότι κάποιες χώρες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, αλλάζουν την στάση τους. Έφερε ως παράδειγμα τη δική του χώρα, την Αυστρία, που πριν ήταν κατά ενώ τώρα στηρίζει τα δύο ψηφίσματα.
Το «πακέτο των δύο» βασίζεται στο «πακέτο των 6», μια ομάδα κανονισμών οικονομικής διακυβέρνησης που τέθηκαν σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2011. 
Σύμφωνα με τις προτάσεις που κατατέθηκαν το Νοέμβριο, η Κομισιόν θα μπορεί να «διαχειρίζεται» χώρες που έχουν ζητήσει διεθνή βοήθεια προκειμένου να μην πτωχεύσουν. 
Εποπτεία των δημοσιονομικών προτάσεων 
Το πρώτο κομμάτι του «πακέτου των δύο» αφορά στην επιτήρηση των σχεδίων προϋπολογισμών των κρατών της ευρωζώνης. Απαιτεί επίσης οι χώρες να διαβουλεύονται με την Κομισιόν και άλλα κράτη της ευρωζώνης, πριν υιοθετήσουν σημαντικές αλλαγές στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. 
Ο δεύτερος κανονισμός αποσκοπεί να ενισχύσει την οικονομική και δημοσιονομική επιτήρηση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η Κομισιόν θα μπορεί να θέσει υπό νομική προστασία ένα κράτος που βρίσκεται στο χείλος της πτώχευσης και να απαιτήσει ένα σχέδιο ρύθμισης του χρέους και την εφαρμογή μέτρων, όπως συμβαίνει για τις εταιρείες, είπε ο Gauzes.
Όταν μια χώρα βρίσκεται σε μια τέτοια προστασία, δεν θα μπορεί να πτωχεύσει, οι πιστωτές θα πρέπει να κάνουν γνωστές τις απαιτήσεις τους στην Κομισιόν εντός δύο μηνών, ενώ τα επιτόκια των δανείων θα παγώνουν.
Η επιτροπή του Κοινοβουλίου πρόσθεσε κάποιες σημαντικές αλλαγές και στα δύο ψηφίσματα.
Οι τροποποιημένες προτάσεις δίνουν στην Κομισιόν μεγαλύτερο έλεγχο στη δημοσιονομική πολιτική των χωρών της ευρωζώνης, οι οποίες θα βρίσκονται σε μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο, ενώ οι περικοπές στους προϋπολογισμούς δεν θα μπορούν να γίνονται σε βάρος της ανάπτυξης.
Η έκθεση της επιτροπής προτείνει επίσης την θέσπιση Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξαγοράς (ERF) προκειμένου να αμοιβαιοποιηθεί το χρέος των χωρών της ευρωζώνης που υπερβαίνει το 60% (περίπου 2.3τρις €).
Η αποπληρωμή αυτού του χρέους θα γίνεται για 25 χρόνια, επομένως θα αγοράζεται χρόνος για την πραγματοποίηση δομικών μεταρρυθμίσεων. Απαιτεί επίσης από την Κομισιόν να παρουσιάσει οδικό χάρτη για την εισαγωγή ευρωομολόγων όπως επίσης και ενός μηχανισμού χρηματοδότησης των επενδύσεων στις υποδομές ίσο με 1%  του ΑΕΠ (περίπου 100δις €).
-

 

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin