Wednesday, June 03, 2015

Σε κίνδυνο η βιοποικιλότητα της Ευρώπης, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (EU: Green Week 2015 tackles declining biodiversity)

Το 15% περίπου των πτηνών στην ΕΕ καθώς και το 7,5% όλων των θαλάσσιων ειδών ψαριών που διαβιούν σε ευρωπαϊκά ύδατα, απειλούνται με εξαφάνιση.

Αυτό προκύπτει από τις εκθέσεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή την Πράσινη Εβδομάδα, η οποία είναι η μεγαλύτερη διάσκεψη της Ευρώπης που ασχολείται ειδικά με την περιβαλλοντική πολιτική και αρχίζει τις εργασίες της σήμερα.

Η διάσκεψη θα εξετάσει τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι τάσεις αυτές, καθώς και τρόπους για την ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας.

Στις εκθέσεις αναφέρεται ότι παρά ορισμένες επιτυχίες σχετικά με τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, ορισμένοι πληθυσμοί ψαριών ήδη μειώνονται εξαιτίας της υπεραλίευσης, της μεταβολής της χρήσης γης, της ρύπανσης, της ανάπτυξης υποδομών και της κλιματικής αλλαγής.

Αν και ο γάδος του Ατλαντικού και ο ερυθρός τόνος του Ατλαντικού ανακάμπτουν, η διαχείριση των θαλασσών επέφερε μικρότερη επιτυχία για άλλα εμπορικά είδη.

Οι καρχαρίες και τα σαλάχια είναι τα πλέον απειλούμενα είδη, με το 40,4% να απειλείται με εξαφάνιση και το 39,7% να αντιμετωπίζει μείωση των πληθυσμών.

Το απειλούμενο με εξαφάνιση είδος ψαριού «άγγελος» (Squatina squatina), το οποίο κάποτε απαντιόταν σε όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα, περιορίζεται σήμερα μόνο στα Κανάρια Νησιά.

Όσον αφορά τα πτηνά, το 13% των 533 ειδών που εξετάστηκαν (δηλαδή 67 είδη), είναι απειλούμενα και μεταξύ αυτών, 10 είναι "κρισίμως κινδυνεύοντα".

Σε αυτά περιλαμβάνονται ορισμένα εμβληματικά πτηνά όπως η καλημάνα (Vanellus gregarius), το σημυδοτσίχλονο και η λεπτομύτα. Όμως, η στοχοθετημένη δράση διατήρησης που ξεκίνησε με τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε., έχει οδηγήσει και σε επιτυχία: 20 είδη που κάποτε ήταν απειλούμενα, κατατάσσονται σήμερα στην κατηγορία των ειδών που προκαλούν τις λιγότερες ανησυχίες, όπως ο αργυροπελεκάνος, η ευρασιατική τουρλίδα, ο τσίφτης, και το κιρκινέζι.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φρανς Τίντεμανς, αρμόδιος για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, δήλωσε τα εξής:
 «Πρέπει να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης, που αποτελεί την υγεία και τον πλούτο μας - σε αυτήν στηρίζεται τόσο η ποιότητα της ζωής μας όσο και η οικονομία μας.

»Η βιοποικιλότητα απειλείται και πρέπει να μεριμνήσουμε για τη σωστή προστασία της. Η Πράσινη Εβδομάδα θα συνεισφέρει πολύτιμες γνώσεις στον υπό εξέλιξη έλεγχο καταλληλότητας που διενεργείται, όσον αφορά τις οδηγίες για τη φύση.

»Αυτό σημαίνει ότι αναζητούμε μεθόδους για να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εν λόγω οδηγίες και να διευκολύνουμε την εφαρμογή τους, χωρίς να υπονομεύουμε τους στόχους που είναι τόσο σημαντικοί για τους πολίτες μας».

  tanea.gr
3/6/15
--
-
  • Green Week 2015 tackles declining biodiversity as new data reveals birds and marine life threatened with extinction...

 Nearly 15% of birds in the EU are threatened with extinction, as well as 7.5% of all marine fish species in European waters, according to new reports published today by the European Commission. Green Week 2015,Europe’s biggest conference dedicated to environment policy which opens today,will look at the reasons behind these trends and ways to fight back against declining biodiversity. The three-day conference is free and open to all. All sessions are web-streamed.

First Vice-President Frans Timmermans, responsible for sustainable development, said: “We need to maintain Europe's biodiversity – it underpins both our quality of life and our economy - 'our health and our wealth'. It is under threat and we need to make sure it's properly protected. Green Week will provide some valuable input to our on-going Fitness Check into the nature directives. That means looking for ways to improve the way they work and make them easier to enforce, without compromising the goals that are so important to our citizens.”

Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, said: “These reports contain some worrying statistics – but they also show the value of well-targeted actions to protect the biodiversity we depend on. Our task is to find ways of building on those successes, and spreading them to other areas. Green Week is an excellent opportunity to gather input for the next steps.”

Coming after the recent State of Nature report, these latest Red Lists, financed by the European Commission, paint a similarly mixed picture of European wildlife and underline the urgent need for action. They also demonstrate that efforts to improve vulnerable ecosystems can be highly effective.

Despite some conservation successes, many fish are in decline due to overfishing, changing land use, pollution, infrastructure development and climate change. While Atlantic Cod and Atlantic Bluefin Tuna are recovering, marine management has been less successful for other commercial species. Sharks and rays are the most threatened, with 40.4% of them threatened with extinction, and 39.7 % experiencing declining populations. The Critically Endangered Angelshark (Squatina squatina), once found throughout European waters, is now restricted to the Canary Islands.....................http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5087_en.htm?locale=en

3/6/15
---
-
Related:

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin