Tuesday, May 07, 2013

Τα πάνω κάτω στην αγορά φυσικού αερίου

Στρατηγικής σημασίας θεωρείται η συμμαχία της Gazprom, με τη γερμανική, Wintershall, για τη διοχέτευση ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Παράλληλα, εξαγοράζονται μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής, ενώ υπερπηδώνται κάποια εμπόδια που θέτουν οι Βρυξέλλες. Η αγορά όμως αλλάζει, εξαιτίας του αμερικανικού σχιστολιθικού αερίου.

Τον Μάρτιο του 2011 η μεγαλύτερη ρωσική εταιρία φυσικού αερίου Gazprom και η γερμανική Wintershall υπέγραψαν μνημόνιο, ενώ το Νοέμβριο του 2012, και άλλα έγγραφα δεσμευτικού χαρακτήρα σχετικά με την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων.
Σήμερα η Wintershall επιχειρεί να συμφωνήσει με τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ τη ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων με την Gazprom, που θα έχει ως αποτέλεσμα το από κοινού μονοπώλιο να αποκτήσει τον έλεγχο της πώλησης και της παραγωγής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η διαδικασία αυτή όμως είναι πιθανό να καθυστερήσει, όπως και στην περίπτωση με τον αγωγό φυσικού αερίου OPAL, τις δυνατότητες του οποίου οι Gazprom και Wintershall μπορούν να εκμεταλλευτούν μόνο κατά το ήμισυ, καθώς οι προσπάθειές τους να συμφωνήσουν με την ΕΕ την πλήρη εκμετάλλευση του αγωγού δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Wintershall, Ράινερ Ζέλε, μίλησε για τα προβλήματα που υπάρχουν και για το πώς αυτά μπορούν να επιλυθούν.

Kommersant: Η Wintershall θα αποκτήσει μερίδιο στα προγράμματα εξόρυξης της Gazprom στη Ρωσία. Ποιά είναι τα ζητήματα που δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί;

Ράινερ Ζέλε: Η Wintershall και η Gazprom έχουν ήδη συμφωνήσει τους βασικούς όρους της σύμβασης. Βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο που πρέπει να συμφωνηθεί με τις διάφορες ρυθμιστικές αρχές. Εστιάζουμε κυρίως την προσοχή μας στην ευρωπαϊκή αντιμονοπωλιακή αρχή. Ετοιμαζόμαστε προσεχώς να καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστεύω πως μέχρι το τέλος του έτους θα μπορέσουμε να λάβουμε από αυτή μια οριστική συγκεκριμένη απάντηση.

Μεγάλες εξαγορές
ΕΡ: Η συνδιαλλαγή αυτή, μεταξύ άλλων, θα έχει ως αποτέλεσμα η Gazprom να αποκτήσει το 100% τριών εταιριών πώλησης, των WINGAS, WIEH και WIEE. Ποιό είναι το μερίδιό τους στην αγορά της Γερμανίας και της Ευρώπης; 

ΑΠ: Το 2012 και οι τρεις μαζί εταιρίες εξασφάλισαν την πώληση 47 δις κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, που αποτελεί μια αύξηση κατά 12% από το προηγούμενο έτος. Αυτές όμως δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές. Η WINGAS καταλαμβάνει περίπου το 20% της αγοράς προμήθειας αερίου στη Γερμανία, ενώ επίσης δραστηριοποιείται στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και την Τσεχία. Η WIEE προμηθεύει με φυσικό αέριο χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η WIEH εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες των μεγάλων καταναλωτών αερίου στη Γερμανία (όπως των VNG και BASF Schwarzheide GmbH). 

ΕΡ: Η συνδιαλλαγή δεν αντιτίθεται στους κανόνες του Τρίτου ενεργειακού πακέτου;

ΑΠ: Όχι, διότι η επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορά την πώληση και αποθήκευση, ο έλεγχος των οποίων περνά στην Gazprom στα πλαίσια της συμφωνίας ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων, είχε εκ των προτέρων αναδιαρθρωθεί προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας. 

Ανταλλαγές
ΕΡ: Τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζει η Wintershall στην Gazprom είχαν αποφέρει στην εταιρία το 2011 έσοδα 8,6 δις ευρώ. Σε αντάλλαγμα, η Wintershall θα λάβει το 25% στα οικόπεδα 4 και 5 των κοιτασμάτων «Ατσίμοβσκιε» στην περιφέρεια Τιουμέν, τα οποία ρώσοι αναλυτές εκτιμούν σε 0,5 έως 1 δις δολάρια. Παρόλα αυτά, η Wintershall θεωρεί τη συνδιαλλαγή ισοδύναμη. Ποιό είναι το νόημα της συγκεκριμένης συνδιαλλαγής; 

ΑΠ: Η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσει Wintershall ένα επιπλέον μερίδιο στην αξιοποίηση των ελκυστικών τμημάτων κοιτασμάτων «Ατσίμοβσκιε», τα οποία είναι πλούσια σε συμπυκνώματα φυσικού αερίου. Η συνδιαλλαγή θα αυξήσει τις ποσότητες παραγωγής αερίου για την Wintershall σε μια περιοχή την οποία η εταιρία γνωρίζει καλά, σε συνδυασμό και με τα κοινά με τη Gazprom προγράμματα στη Δυτική Σιβηρία. Η απόκτηση πρόσβασης σε πλούσιους πόρους υδρογονανθράκων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σήμερα σχεδόν το 85% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου ελέγχονται από εθνικές και κρατικές εταιρίες, καθιστώντας τους πόρους αυτούς λιγότερο προσβάσιμους.

Οι αγωγοί
ΕΡ: Η Wintershall απαλλάσσεται από τη δραστηριότητα αποθήκευσης, εμπορίου και μεταφοράς αερίου. Παράλληλα όμως, ετοιμάζεται να συμμετάσχει στα νέα σχέδια μεταφοράς αερίου της Gazprom από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Για ποιό λόγο; 


ΑΠ: Η οικονομική αποδοτικότητα από την αλυσίδα των προμηθειών, μειώνεται. Ωστόσο, οι Nord Stream και South Stream δεν βλέπουν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την οικονομική προοπτική σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Και οι δυο αγωγοί είχαν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Οι ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης είναι βέβαιο ότι θα αυξάνονται στη διάρκεια της υλοποίησης των προγραμμάτων, ενώ η δική της παραγωγή αερίου θα μειώνεται. Σύμφωνα με προγνώσεις, ως το 2030 η εισαγωγή φυσικού αερίου στην ΕΕ θα αυξηθεί ως τα 500 δις κυβικά μέτρα ετησίως. Καμία άλλη χώρα παραγωγός φυσικού αερίου, πλην της Ρωσίας, δεν είναι έτοιμη να εξασφαλίσει προμήθειες αερίου στην Ευρώπη με βάση μακροπρόθεσμες συμβάσεις. 

ΕΡ: Βρίσκεται η Wintershall σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έξοδό της από τους κανόνες του Τρίτου Ενεργειακού πακέτου ή για κάποιο άλλο ιδιαίτερο καθεστώς σχετικά με τον αγωγό αερίου OPAL; 

ΑΠ: Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση σε εμάς και την Gazprom του δικαιώματος χρήσης μόνο του 50% της ισχύος του αγωγού φυσικού αερίου OPAL, δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε ούτε εμείς, ούτε η Gazprom. Στην περίπτωση αυτή, βρισκόμαστε με την Gazprom στην ίδια βάρκα. Σήμερα, εξετάζουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάφορες επιλογές οι οποίες θα μας επέτρεπαν να χρησιμοποιήσουμε πλήρως αυτόν τον αγωγό. Ο χρόνος πιέζει, και μέχρι την επόμενη οικονομική περίοδο, δηλαδή ως τον Οκτώβριο, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η Wintershall ως επενδυτής χάνει καθημερινά χρήματα εξαιτίας του ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλήρη ισχύ του OPAL. Από οικονομική άποψη, είναι κάτι το εντελώς μη αποδεκτό.

ΕΡ: Υποστηρίζετε ενεργά την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου στη Γερμανία...
ΑΠ: Βιώνουμε τεράστιες αλλαγές στη δομή της παγκόσμιας ενέργειας και πρωτοπόρος σε αυτές είναι το σχιστολιθικό αέριο. Αυτή τη στιγμή, στην αγορά φυσικού αερίου έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Το σχιστολιθικό αέριο αυξάνει τον όγκο των αποθεμάτων, μεταβάλλει τη διάρθρωση των τιμών, καθίσταται η κινητήριος δύναμη στον ανταγωνισμό της αγοράς. Το σχιστολιθικό αέριο εξασφαλίζει στην αμερικανική οικονομία καθημερινά έσοδα 500 εκατ. δολαρίων και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 13%. 

ΕΡ: Σε τι βαθμό θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου η έναρξη των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ;
ΑΠ: Οι ανάγκες των ΗΠΑ για εισαγωγή αερίου έχουν φτάσει να είναι σχεδόν μηδαμινές. Γι’ αυτό, τα τάνκερ με υγροποιημένο φυσικό αέριο βάσει συμβολαίων με αμερικανικές εταιρίες, αλλάζουν ήδη προορισμό και κατευθύνονται στην Ασία και την Ευρώπη, μειώνοντας τις τρέχουσες τιμές στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρίες που εισάγουν βάσει μακροπρόθεσμων συμβολαίων και σε σύνδεση με τις τιμές του πετρελαίου, να υφίστανται την πίεση από αυτή την αλλαγή των τιμών. Θεωρώ πάντως ότι βασική αγορά για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο θα αποτελέσει η Ασία, καθώς εκεί είναι δυνατή η πώληση σε υψηλότερες τιμές, από ότι στην Ευρώπη. Αν όμως κάποια ποσότητα αμερικανικού υγροποιημένου αερίου αποδειχθεί ότι δεν είναι απαραίτητη για την ασιατική αγορά, τότε αυτή θα έρθει στην Ευρώπη. 
.rbth.gr
7/5/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

3 comments:

 1. Russia’s Gazprom to receive European Commission response on OPAL project in 2 months...  MOSCOW, November 19, 23:16 /ITAR-TASS/. Russia’s gas giant Gazprom may expect a European Commission response to its new request to exclude the OPAL gas pipeline (an onshore extention of the Nord Stream pipeline) from the Third Energy Package not earlier than in two months, a source close to the negotiations told Itar-Tass on Tuesday.

  A source close to Germany’s Wintershall (co-investor and operator of the OPAL project) confirmed this information.

  “So far, there is an agreement between Gazprom, Gazprom Export and Germany’s federal network agency, but it is yet to be agreed with the European Commission, which has two months for that,” the source said. “Should the European Commission approve this agreement, Gazprom will have to take part in tenders for the right to use the OPAL’s remaining capacity, and depending on the claims from other participants, it may well have 100 percent of its capacity.”

  Thus, the OPAL project may be granted the right to reserve capacities, along with the NEL gas pipeline, another extension of the Nord Stream.

  Meanwhile, Alexei Grivach, a deputy director general of the National Security Fund, told Itar-Tass that the NEL fate “looks more optimistic, though in 2009, or before European Commission interfered in the OPAL project, the situation was opposite.”

  “Having received from the regulator no right to be excluded from regulation, the NEL will operate under general rules, which do not ban Gazprom’s contracting capacities in the open season tender,” he said. “Apart from that, the NEL pipeline will be used by other owners (E.ON, GDF Suez and DONG) who have contracted portions of gas to be pumped across the Baltic Sea.”

  Germany’s gas pipeline OPAL is an onshore extension of the Nord Stream gas pipeline connecting Russia and the European Union bypassing transit countries. The European Commission however applied the Third Energy Package to this pipeline. Initially, the pipeline was not obliged to grant its capacities to third parties but later the European Commission revised its previous decision and demanded that 50 percent of the OPAL capacities be granted to third companies.

  In the spring of 2013, Russian filed a similar request to the European Commission asking to restore the OPAL’s initial right to reserve 100 percent of capacities to pump Russian gas from the Nord Stream pipeline further on to Germany and the Czech Republic. According to the Russia side, this German pipeline will not pump non-Russian gas, since gas to its initial point - Greifswald - is pimped only from Russia.

  The Nord Stream pipeline consists of two strings 1,224 kilometers long and a throughput capacity of 27.5 billion cubic meters of natural gas a year. It will connect the European Union’s power grids to the world’s largest deposits of natural gas directly across the Baltic Sea. Both strings of the pipeline can supply 55 billion cubic meters of natural gas a year over a period of fifty years as a minimum.

  Nord Stream has two land-surface extensions on the territory of Germany - the NEL and OPAL gas pipelines.

  Gazprom owns a 51% stake in the Nord Stream, Wintershall and E.ON Ruhrgas has 15.5% each, while the Dutch company Gasunie and the French company GDF SUEZ have 15.1% and 9.0% respectively.
  http://en.itar-tass.com/economy/708078
  20/11/13

  ReplyDelete
  Replies
  1. Russia, EU agree to make 100% use of OPAL gas pipeline...

   BRUSSELS, January 28, 21:49 /ITAR-TASS/. Russia and the European Union have agreed to make a 100-percent use of the OPAL pipeline, Russian President Vladimir Putin said on Tuesday at a news conference after the Russia-EU summit.

   “We had problems with the extension of the Nord Stream gas pipeline - the OPAL pipeline network in Germany,” Putin said. “We have agreed to use it not to 50 percent but to the entire 100 percent. So, we have made progress even on the most complicated issues.”

   Germany’s OPAL network is an onshore extension of the Nord Stream gas pipeline linking Russia and the European Union bypassing transit countries. The European Commission however extended the Third Energy Package onto this pipeline obliging its operator to provide up to 50 percent of its capacities to third companies.

   In the spring of 2013, Russia asked the European Commission to restore OPAL’s initial right to reserve 100 percent of capacities for the transportation of Russian gas pumped via Nord Stream to Europe for its further supplies to Germany and the Czech Republic. According to the Russian side, the German pipeline cannot be loaded with non-Russian gas, since only Russian gas is supplied to its initial point in Greifswald.

   The Nord Stream gas pipeline has two pipeline sections with an overall length of 1,224 kilometres and a capacity of 27.5 billion cubic metres of gas a year each. It will link the European Union’s energy system with biggest natural gas fields directly across the Baltic Sea. Both sections will be able to pump 55 billion cubic metres of gas for a period of at least 50 years.
   http://en.itar-tass.com/economy/716643
   28/1/14

   Delete
  2. Russia, EU Agree to Let German Pipeline Run at Full Capacity...

   BRUSSELS, January 28 (RIA Novosti) – Russia and the European Union agreed that the Opal pipeline in Germany, a continuation of Russia’s Nord Stream pipeline, should operate at full capacity, Russian President Vladimir Putin said Tuesday.

   “We had certain problems about the Nord Stream’s continuation, the Opal pipeline system in Germany. We have agreed that it should be used not at 50 percent [of its capacity], but at 100 percent. So progress has been achieved on certain very complicated issues,” Putin said.

   The Nord Stream’s twin 1,224-kilometer pipelines run along the Baltic Sea bed from Portovaya Bay in Russia to Lubmin on Germany’s Baltic Sea coast, with an annual capacity of 27.5 billion cubic meters of gas.

   The integrated twin pipeline system has the capacity to transport 55 billion cubic meters of gas a year from Russia’s massive gas fields to the EU when fully operational........http://en.ria.ru/world/20140129/186999579/Russia-EU-Agree-to-Let-German-Pipeline-Run-at-Full-Capacity.html
   29/1/14

   Delete

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin