Thursday, March 07, 2013

ΥΠΕΚΑ: Ομιλία Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του Ν/Σ «Επείγουσε​ς Ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ & άλλες Διατάξεις» (λαθροϋλοτομία)


Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
 
Έχουμε όλοι επίγνωση των διαστάσεων και των παραμέτρων που έχει το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας. Και κυρίως της απειλής που συνιστά προς το δημόσιο συμφέρον.
Προφανώς, δεν υπάρχει κανείς σε αυτή την αίθουσα που να μην κατανοεί ότι οι όροι για την γέννηση του φαινομένου έχουν βάθος χρόνου - δεν δημιουργήθηκαν τώρα- αλλά τώρα, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, παράγουν αυτή την τεράστια έξαρση.
Όπως επίσης συμφωνούμε όλοι, πως είναι απαραίτητο να διαχωρίσουμε και τελικά να περιφρουρήσουμε τις πραγματικές ανάγκες που πρέπει να προστατευτούν, τις κοινωνικές παραμέτρους που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, από εκείνους που εκμεταλλεύονται την κατάσταση.
Από εκείνους που λυμαίνονται το δασικό πλούτο που είναι περιουσία του ελληνικού λαού, διαπράττοντας τεράστιο κοινωνικό – περιβαλλοντικό και οικονομικό –  έγκλημα.
Όλα αυτά είναι γνωστά και δεν θεωρώ ότι έχει νόημα να τα επαναλάβω. Τα συμμεριζόμαστε όλοι.
Αυτό που έχει σημασία είναι το πως μπορούμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατό περισσότερες δυνάμεις, ώστε να φτιάξουμε τις βάσεις της αντιμετώπισης του φαινομένου, με δεδομένες τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Να δομήσουμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης.
Σε αυτόν τον στόχο, συνδράμει αποφασιστικά η νομοθετική ρύθμιση που συζητάμε σήμερα. Η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, είναι εκ των ουκ άνευ.
 
Θέλω να επιμείνω σε τρία βασικά σημεία της φιλοσοφίας της νέας ρύθμισης :
 
·       Πρώτον και σημαντικότερο, το όριο που θέτει για την τιμωρία των αδικημάτων.
Το γεγονός ότι πάνω από ένα όριο ζημίας που προκαλείται στο δάσος υπάρχει μετατροπή σε κακούργημα, υπογραμμίζει με τον πιο απόλυτο τρόπο την εγκληματική διάσταση της παρανομίας έναντι του δασικού μας πλούτου.
Και αυτό πέρα από τα όσα σημαίνει για το τιμωρητικό καθεστώς, σηματοδοτεί και την προσπάθεια να διαμορφωθεί μια νέα κοινωνική νοοτροπία, μια πολύ πιο αυστηρή συνείδηση της κοινωνίας για την περιβαλλοντική προστασία.
Αυτό είναι το ένα σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι τα όρια που τίθενται, προς χάρη της αυστηροποίησης, δεν αγνοούν τις πραγματικές ανάγκες των ορεινών πληθυσμών. Δεν αλλάζει τίποτε από αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα για αυτούς. Και το υπογραμμίζω, γιατί ευλόγως σε αυτό το σημείο εντοπίστηκαν πολλές παρατηρήσεις των συναδέλφων.
Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε:
Για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, από υψόμετρο 650 μέτρα και πάνω, εφόσον υπάρχει εκμετάλλευση δασών είτε από το κράτος είτε από τους δασικούς συνεταιρισμούς, οι ανάγκες τους σε καυσόξυλα καλύπτονται με δέσμευση των αναγκαίων ποσοτήτων. Και εκχώρηση αυτών στους κατοίκους, σε τιμή που καλύπτει το 50% του κόστους παραγωγής. Για το σκοπό αυτό, το 2010 για παράδειγμα δαπανήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό 8.000.000 ευρώ, εισπράχτηκαν τα μισά περίπου, δεσμεύτηκε ποσότητα 300.000 χωρικών κυβικών μέτρων και ικανοποιήθηκαν 45.000 οικογένειες. Όπου όμως δεν παράγεται ξυλεία, είτε από τους δασικούς, είτε από την ΚΕΔ, είτε από τους δασικούς συνεταιρισμούς, χορηγείται από τα κατά τόπους δασαρχεία ατελής άδεια για να συλλέξουν οι ίδιοι οι κάτοικοι 2 με 3 τόνους καυσόξυλα από τα γειτονικά τους δημόσια δάση, υπό την εποπτεία πάντοτε των οργάνων της δασικής υπηρεσίας.
 
·       Δεύτερον, η αυστηροποίηση των επιπτώσεων για την μεταφορά της παράνομης υλοτομίας.
Έχει σημασία για την αποθάρρυνση της εμπλοκής σε μεταφορά παράνομης υλοτομίας, το γεγονός ότι πλέον υπογραμμίζεται με την κατάσχεση προσωπικών δημοσίων εγγράφων η προσωπική ευθύνη εκείνου που έχει κάνει τη μεταφορά.
 
·       Και τρίτον, η τιμωρία των μεσαζόντων που εμπλέκονται στη διακίνηση.
Το πρόστιμο όσων επιλέγουν να εκμεταλλευτούν, να πουλήσουν, παράνομα υλοτομημένη ξυλεία, γίνεται βαρύ οικονομικά. Και φθάνει ως την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Διότι, η εκμετάλλευση ενός προϊόντος οικολογικού εγκλήματος, όπως αυτό της λαθροϋλοτομίας, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κερδίσει από την καταστροφή των δασών μας.
Η εμπορική δραστηριότητα οφείλει να υπόκειται σε κανόνες δικαίου. Στόχος μας είναι να πατάξουμε, στο μέτρο του εφικτού, ολόκληρο το κύκλωμα διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας. Η εμπορική διάθεση τέτοιας ξυλείας που προέρχεται, παράνομα, από τα δάση μας, δεν γίνεται ανεκτή. Όσοι το προσπαθήσουν πρέπει να ξέρουν ότι θα πληρώσουν βαρύ οικονομικό τίμημα. Διότι, βαρύ είναι και το τίμημα που υφίσταται ολόκληρη η κοινωνία από την αποψίλωση των δασών μας.
 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
 
Είναι σαφές ότι οι ρυθμίσεις που συζητάμε είναι μόνο ένα κομμάτι από την συνολική εικόνα της λύσης και με αυτό τον τρόπο έχει νόημα να τις αντιμετωπίσουμε. Είναι συμπληρωματικό σε όσα έχουν ήδη γίνει τους τελευταίους επτά μήνες και προϋπόθεση για να λειτουργήσουν τα επόμενα βήματα, που ήδη επεξεργαζόμαστε. Και είναι αλήθεια πως με την προσπάθεια που έχουν καταβάλλει όλοι, με την συνεργασία των τοπικών κοινωνιών και την συνέργεια των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών με τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές, το ΣΔΟΕ και τους συνοριοφύλακες, πιστεύουμε πως θα υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα από τις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΥΠΕΚΑ.
 
Συγκεκριμένα:
 
Στις 21/12/2012, εκδόθηκε κατεπείγουσα εγκύκλιος για την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, οριοθετώντας το πλαίσιο για την εκπόνηση συγκεκριμένου προγράμματος εκτέλεσης υλοτομιών για τον ορεινό παραδασόβιο πληθυσμό.
·      Με την έκδοση ειδικών δασικών αστυνομικών διατάξεων,
·      πρόγραμμα μείωσης της πυκνότητας βλάστησης με παράλληλη μείωση και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς,
·      ενημέρωση του κοινού για τις επιπτώσεις από την παράνομη υλοτόμηση, αλλά και τη δυνατότητα καταγγελιών,
·      προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής ατόμων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας κατά τις νυχτερινές ώρες,
·      εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 101 του ΝΔ 8669, για καθορισμό συγκεκριμένου δρομολογίου μεταφοράς ξυλείας ανά περιοχή,
·      συμμετοχή δασικών συνεταιρισμών εργαζομένων και εθελοντών σε δράσεις επιτήρησης δασών, για την έγκαιρη επισήμανση παρανομιών,
·      συμμετοχή δασικών υπαλλήλων και ομοσπονδιακών συνοριοφυλάκων σε δράσεις επιτήρηση δασών,
·      κατάσχεση εργαλείων λαθροϋλοτομίας καθώς και των οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων αυτών.
 
Στις 24 /1/2013, υπογράφηκε η απόφαση για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013».
Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Δασαρχείων, των Διευθύνσεων Δασών, των Διευθύνσεων Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, αλλά και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας για τις απογευματινές ώρες και τις αργίες, με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων παράνομων υλοτομιών και παράνομης διακίνησης ξυλείας. Το πρόγραμμα που υλοποιεί η Ειδική Γραμματεία Δασών, έχει προϋπολογισμό 1.490.000 Ευρώ και βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.
 
Και φυσικά, είμαστε σε συνεχή εγρήγορση και για την υλοποίηση των μέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί και για την αναζήτηση νέων πρακτικών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το οπλοστάσιο ενάντια στην λαθροϋλοτομία. Η αντιμετώπισή της αυτή τη στιγμή, είναι στρατηγική προτεραιότητα πολλαπλών στοχεύσεων. Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων έχει προφανή σύνδεση με την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο σύνολό του, την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών που προκύπτουν για τους πολίτες από την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής. Επιπροσθέτως, συνεπάγεται σημαντικά οικονομικά οφέλη για τα δημόσια ταμεία, αφού τα έσοδα από την εκμετάλλευση της υλοτομίας, μέρος της οποίας σήμερα καρπώνονται οι λαθροϋλοτόμοι, θα επανέλθουν στα κρατικά ταμεία.
    
 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
 
Η λαθροϋλοτομία είναι αξιόποινη πράξη, αντικοινωνική ενέργεια και θίγει τον εθνικό πλούτο μας, από όποιον και αν γίνεται. Απαιτούνται πολλά βήματα και σε καίριους τομείς πολιτικής, τα οποία δεν έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες, ώστε να αποκτήσουμε την βέλτιστη οχύρωση στο φαινόμενο αυτό. Τώρα όμως πρέπει να κινηθούμε - και κινούμαστε - με το αίσθημα του «κατεπείγοντος». Εξαντλώντας όλα τα περιθώρια που έχουμε, με συνεχή επιφυλακή και συντονισμό, για να εντοπίζονται οι παραβάτες και να παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη. Προστατεύοντας τα δικαιώματα αυτών που έχουν πραγματικά ανάγκη και μέσα από τη λειτουργία ενός συστήματος τιμωρίας για εκείνους που λυμαίνονται τον δασικό μας πλούτο, αισχροκερδούν και ζημιώνουν πολλαπλά το κράτος και την κοινωνία.
 
Η ψήφιση των ρυθμίσεων αυτών από την Ολομέλεια της Βουλής, θα στείλει παντού το μήνυμα της Πολιτείας.
Και το μήνυμα είναι σαφές: «είμαστε αυστηροί στην παρανομία σε βάρος του δασικού πλούτου, που είναι περιουσία του ελληνικού λαού».
 
Σας καλώ να υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ.»
 
7/3/13 
--
-
 

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin