Monday, January 28, 2013

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»….. σας ενδιαφέρει!

Αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, ενώ τις τελευταίες μέρες ακούγεται ότι το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, πρόκειται να ανακοινώσει σημαντικές αλλαγές, οι οποίες θα το κάνουν περισσότερο ελκυστικό και λιγότερο γραφειοκρατικό.

Τί είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»;
Είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες νομίμως υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2100€/τ.μ. και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας (χαμηλότερη ή ίση της Δ). Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς και για το ποσοστό της επιδότησης, είναι το ύψος του εισοδήματος του ιδιοκτήτη.

Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας ταυτόχρονα την αξία του.
Ποιές εργασίες χρηματοδοτούνται;
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση της επιλέξιμης κατοικίας τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία ή η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες:
  1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ). 
  2.  Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ). 
  3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ). 
Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί, πως επιδοτείται 100% και η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που απαιτούνται, όπως επίσης και αμοιβή συμβούλου έργου έως 250€ χωρίς ΦΠΑ.
Ποιό είναι το ποσό της επιδότησης;
Συνολικά, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€, από τα οποία βάση εισοδηματικών κριτηρίων επιδοτείται το 15-70%, ενώ το υπόλοιπο ποσό παρέχεται με άτοκο δάνειο από την τράπεζα (επιδότηση 100% του επιτοκίου έως 31-12-2015).
Τί πρέπει να κάνω για να ενταχθώ στο πρόγραμμα;
1.      Προέγκριση δανείου-Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση
Αρχικά, εκείνο που θα πρέπει να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι να ελέγξει αν ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Εφόσον τα πληροί, το επόμενο βήμα είναι να απευθυνθεί σε κάποια από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η οποία θα εξετάσει την πιστοληπτική του ικανότητα. Αν εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες με την τράπεζα, μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του πρώτου ΠΕΑ.
 2.     Συλλογή δικαιολογητικών-Λήψη προσφορών
Με την έκδοση του 1ου πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή, να επιλέξει ποιές απ’ τις παρεμβάσεις που προτείνει ο επιθεωρητής θα πραγματοποιηθούν, και βάση αυτών, να ληφθούν προσφορές απ’ τους προμηθευτές. Επίσης, θα πρέπει να συλλεχτούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.
3.      Υποβολή αίτησης & αξιολόγησή της
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτησή του στη συμβαλλόμενη τράπεζα, η οποία μετά από έλεγχο που διενεργεί, την αποστέλλει για δεύτερο έλεγχο στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), το οποίο εκδίδει την τελική απόφαση υπαγωγής ή όχι στο πρόγραμμα.
 4.     Υπογραφή δανειακής σύμβασης-Εκταμίευση προκαταβολής
Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, η τράπεζα προσκαλεί τον ωφελούμενο για υπογραφή της δανειακής σύμβασης, η οποία πρέπει να υπογραφεί εντός τεσσάρων (4) μηνών ή εφόσον ζητηθεί παράταση από τον δικαιούχο, εντός συνολικού μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.
Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, παρέχεται στον ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης του 40% του προϋπολογισμού της απόφασης υπαγωγής. Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται εντός 3 εβδομάδων από την εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων.
5.      Υλοποίηση παρεμβάσεων-2η ενεργειακή επιθεώρηση
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην τράπεζα,  θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος (3) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης της προκαταβολής ή το ανώτερο εντός (12) μηνών εφόσον ζητηθεί από τον δικαιούχο.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο ωφελούμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για τη 2η  ενεργειακή επιθεώρηση, η οποία θα πρέπει να διενεργηθεί εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Με την επιθεώρηση αυτή, διαπιστώνεται η επίτευξη του αρχικού στόχου, δηλαδή της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. 
6.      Εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης
Μετά τη διενέργεια και της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης ο δικαιούχος προσκομίζει τα δικαιολογητικά στην τράπεζα, η οποία προχωράει στην τελική εκταμίευση του λοιπού δανείου και της επιχορήγησης.  Η εκταμίευση αυτή, καθώς και η εξόφληση των δαπανών, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται δε, ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.

Ευαγγελία Αλεξανδράκη
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ
.housepro.gr
28/01/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin