Sunday, January 13, 2013

Διάθεση 1,73 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. στην Interpol για προστασία της βιοποικιλότητας

Σχεδόν δύο εκατ. ευρώ για τη στήριξη των προσπαθειών της Interpol όσον αφορά την πάταξη της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και για την προστασία των φυσικών πόρων του πλανήτη από το παράνομο διεθνές εμπόριο πρόκειται να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, στην επόμενη τριετία, θα διατεθούν 1,73 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του σχεδίου της Interpol για την πάταξη της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινοπραξίας για την Πάταξη της Εγκληματικότητας εις βάρος της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (International Consortium on Combating Wildlife Crime -ICCWC/ΔΚΠΕΑΠΧ), στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Γραμματεία της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ).

«Λίγοι είναι αυτοί που γίνονται μάρτυρες περιβαλλοντικών εγκλημάτων, αλλά οι συνέπειες των εγκλημάτων αυτών είναι παγκόσμιες, με συχνότερα θύματα κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες» όπως υπογραμμίζει ο Janez Potocnik, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, τονίζοντας πως «Η αύξηση της παράνομης εμπορίας ειδών της άγριας πανίδα και χλωρίδας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Το παράνομο εμπόριο ελεφαντόδοντου και κεράτων ρινόκερου έχει φθάσει σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα μέσα σε μία δεκαετία ενώ οι επιπτώσεις της παράνομης αυτής εμπορίας είναι εμφανείς και σε άλλα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως η τίγρη ή ορισμένα είδη τροπικής ξυλείας. Η εγκληματικότητα αυτή αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας, και η χρηματοδότηση θα συμβάλει στην επιβολή της νομοθεσίας και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του ανησυχητικού αυτού φαινομένου. Τοιουτοτρόπως αναμένεται επίσης να διευκολυνθεί η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με τους εταίρους μας ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται η αποφασιστικότητά μας να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας σε όλο τον κόσμο.»
«Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βοηθήσει σοβαρά την Interpol και τους εταίρους της στο πλαίσιο της ICCWC να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την κλοπή φυσικών πόρων από ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου και να διώξουν αποτελεσματικότερα τους εγκληματίες που αποκομίζουν εκατομμύρια από το παράνομο αυτό εμπόριο. Αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο δια της συνεργασίας, και η Interpol, θα συνεχίσει τις προσπάθειες της ώστε με την επιβολή του νόμου να δώσει συνολική απάντηση στο εν λόγω πρόβλημα που πλήττει κάθε περιφέρεια της υφηλίου» δήλωσε ο κ. Ronald K. Noble, Γενικός Γραμματέας της Interpol.
Διάθεση 1,73 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. στην Interpol για προστασία της βιοποικιλότητας
Προστασία άγριας ζωής
Η ICCWC, η οποία ιδρύθηκε το 2010, αποτελεί εγχείρημα συνεργασίας για τη συντονισμένη στήριξη των εθνικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας καθώς και των υποπεριφερειακών και περιφερειακών δικτύων ώστε να συμβάλουν στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας και στην καλύτερη διακυβέρνηση στον τομέα της διαχείρισης των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το σχέδιο για την πάταξη της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ανάπτυξης ικανοτήτων μακροπρόθεσμα, στην αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στον συντονισμό των προσπαθειών επιβολής της νομοθεσίας μέσω της στήριξης των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και χλωρίδας από τις χώρες προέλευσης, τις χώρες διέλευσης και τις χώρες κατανάλωσης. Γενικότερα το σχέδιο θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Διάθεση 1,73 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. στην Interpol για προστασία της βιοποικιλότητας
 
Υποβαθμίζεται η φυσική κληρονομιά
Η φυσική μας κληρονομιά, από τα επιμέρους βιολογικά είδη μέχρι τα οικοσυστήματα όπως τα δάση, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, τα γλυκά ύδατα και το έδαφος, υποβαθμίζεται με ανησυχητικό ρυθμό. Η εν λόγω απώλεια βιοποικιλότητας κοστίζει δισεκατομμύρια στην παγκόσμια οικονομία κάθε χρόνο, υπονομεύοντας τις οικονομίες, τις επιχειρηματικές προοπτικές και τις ευκαιρίες για την καταπολέμηση της φτώχειας. Οι ρυθμοί εξαφάνισης βιολογικών ειδών παγκοσμίως είναι πλέον 100 έως 1.000 φορές υψηλότεροι των φυσιολογικών, κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ορισμένες από τις οποίες είναι παράνομες.

Στοχοθετημένες δράσεις
Μεταξύ των κυριοτέρων δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται η ανάλυση των αναγκών από την άποψη των ικανοτήτων και η παροχή τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας στις χώρες στις οποίες εντοπίζονται αδυναμίες, η κατάρτιση και η εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργίας ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού υλικού, κύκλων μαθημάτων κατάρτισης και εργαστηρίων και η συγκρότηση ομάδων αντιμετώπισης συμβάντων για την ανάληψη στοχοθετημένων δράσεων επιβολής της νομοθεσίας σε συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την πάταξη της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίσης να παράσχει 2 εκατομμύρια ευρώ για την παράταση του προγράμματος MIKE, μοναδικού μηχανισμού ελέγχου και πάταξης της λαθροθηρίας ελεφάντων ανά την αφρικανική ήπειρο.
  • Μέσα σε μία 10ετία το παράνομο εμπόριο ελεφαντόδοντου και κεράτων ρινόκερου έχει φθάσει σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα.
  • Η ICCWC που ιδρύθηκε το 2010, αποτελεί εγχείρημα συνεργασίας για τη συντονισμένη στήριξη προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
  • 2 εκατ. ευρώ αποφάσισε να παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράταση του προγράμματος πάταξης της λαθροθηρίας ελεφάντων. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την πάταξη της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
  • Οι ρυθμοί εξαφάνισης βιολογικών ειδών παγκοσμίως είναι πλέον 100 έως 1.000 φορές υψηλότεροι των φυσιολογικών.
.imerisia.gr
12/1/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ1:

-----

ΣΧΕΤΙΚΑ2:

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin