Wednesday, December 05, 2012

Απλούστευση διαδικασιών για απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Mε πράξη νομοθετικού περιεχομένου απλουστεύονται οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ, καθώς καταργείται πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών και δημιουργείται το πλαίσιο για το νέο πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ, με στόχο τη διάθεση κεφαλαίων κίνησης προς τις επιχειρήσεις ύψους 340 εκατ. ευρώ και επιδοτούμενο επιτόκιο. Ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα που δίνει σε ιδιώτες τη δυνατότητα να κάνουν επιθεωρήσεις για την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μέτρα που είχαν προαναγγελθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης- Υποδομών Κωστή Χατζηδάκη και πλέον θεσμοθετούνται, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο. Αναλυτικότερα:

ETEAN
Θεσπίζονται οι διατάξεις για την προκήρυξη του νέου προγράμματος του ΕΤΕΑΝ για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από την αποδέσμευση 170 εκατ. ευρώ που ήταν μπλοκαρισμένα σε προγράμματα χαμηλής ή μηδενικής απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τράπεζες, που θέλουν να συνεργαστούν, εισφέροντας άλλα 170 εκατ. ευρώ (συντελεστής 1:1), προκειμένου να καταρτιστεί το νέο πρόγραμμα ύψους 340 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις για κεφάλαια κίνησης. Η επιδότηση επιτοκίου για τα συγκεκριμένα δάνεια διαμορφώνεται στο 50%, δεδομένου ότι το τμήμα του δανείου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ είναι άτοκο. Εξάλλου, Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, δίνει τη δυνατότητα να επεκταθεί από τις τράπεζες η αποπληρωμή των δανείων που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ μέχρι τον Μάιο του 2014.
ΕΣΠΑ
Καταργείται πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών για τη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και στους διαγωνισμούς για τις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών συγχωνεύονται τα στάδια αξιολόγησης. Θεσπίζεται η κατάθεση παράβολου υπέρ του Δημοσίου, ύψους ως 50.000 ευρώ στις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών στις οποίες έχει εφαρμογή κοινοτικό δίκαιο.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η δυνατότητα συγχρηματοδότησης έργων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας των ΔΕΥΑ, ενώ ορίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που προσκομίζονται σε διαγωνισμούς είναι αποδεκτές εφόσον φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να ορίζονται ΝΠΙΔ του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως υπόλογοι - διαχειριστές συγχρηματοδοτούμενων έργων, συγχρηματοδοτούμενων έργων και η απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης απόφασης ένταξης των έργων στο ΕΣΠΑ. Τέλος, γίνεται υποχρεωτική η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων από όλους τους φορείς που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις.
Ανακοινώσεις για οδικούς άξονες
Tις αμέσως επόμενες ημέρες φαίνεται οτι θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με τους παραχωρησιούχους για τους τέσσερις μεγάλους αυτοκινητόδρομους, δηλωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης - Υποδομών Κωστής Χατζηδάκης στο συνέδριο του Ελληνο-Αμερκανικού Επιμελητηρίου. Ακολουθεί το επόμενο βήμα, που αφορά στις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και το οποίο είναι ακόμα δυσκολότερο λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, πρόσθεσε ο υπουργός..

.imerisia.gr
5/12/12
---
ΣΧΕΤΙΚΑ:

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin