Saturday, December 15, 2012

Απάντηση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, σε επίκαιρη ερώτηση για το Κτηματολόγ​ιο Σύμης

Την ορθή επίλυση του ζητήματος καταχώρησης των εγγραφών στο Κτηματολόγιο Σύμης προωθεί το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» και την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου, αλλά και τη διασφάλιση της ορθής κατοχύρωσης και καταχώρησης των δικαιωμάτων ιδιωτών, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Απαντώντας, σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Ν.Δ, Εμμανουήλ Κόνσολα, ο οποίος υποστήριξε ότι εντελώς αιφνιδιαστικά και ενώ είχε ολοκληρωθεί το έργο της κτηματογράφησης στο νησί, οι υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας ενέγραψαν 6.000 ακίνητα ως ιδιοκτησίες των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης μίλησε για «ιδιάζουσα περίπτωση κτηματογράφησης».

Όπως εξήγησε, στη Σύμη η κτηματογράφηση έγινε στα πλαίσια των πρώτων πιλοτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου, δεν προσκομίστηκαν αρχικά τίτλοι ιδιοκτησίας από τους ενδιαφερόμενους πέραν από χαριστική αιτία τα τελευταία κυρίως χρόνια, ενώ και η ενσωμάτωση του νησιού στον εθνικό κορμό «μετά την ισχύ του Αστικού Κώδικα, έχει και αυτό τη δική του σημασία αναφορικά με τα κριτήρια, με το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του ελληνικού δημοσίου», όπως σημείωσε. Παράλληλα, ερευνάται αν στο πλαίσιο εξέτασης των ενστάσεων που κατέθεσαν οι κάτοικοι, ελήφθη υπόψη το άρθρο 4 του ν. 3127/2003, με το οποίο εισήχθησαν ειδικότερες ρυθμίσεις αναφορικά με τα πρόσωπα που νέμονται ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως ή μέσα σε οικισμό, που προϋφίσταται του έτους 1923, ή μέσα σε οικισμό κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων που έχει οριοθετηθεί έναντι του δημοσίου.

«Σε κάθε περίπτωση, είμαστε ανοιχτοί σε πρωτοβουλίες για περαιτέρω διερεύνηση και επίλυση του προβλήματος, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου», πρόσθεσε ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Κτηματολόγιο ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα, που θα έχει πολλαπλές ωφέλιμες λειτουργίες και προεκτάσεις σε πολλά επίπεδα, εφόσον ολοκληρωθεί. Στη κατεύθυνση αυτή και μετά από τη συστηματική προσπάθεια των τελευταίων μηνών, δόθηκε σε διαβούλευση -η οποία ολοκληρώθηκε- το Νομοσχέδιο που αφορά στη λειτουργία του Κτηματολογίου, κυρίως σε σχέση με την επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με τους διαγωνισμούς για τα εναπομείναντα δικαιώματα.

«Αυτή είναι μία σημαντική πρόοδος, ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε με πολύ πιο γρήγορα βήματα την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, που θα βοηθήσει και τη γενικότερη προσπάθεια ανάτασης της χώρας» κατέληξε στην απάντησή του ο κ. Καλαφάτης.
Ακολουθούν, η πρωτολογία και η δευτερολογία του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ.«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Εθνικό Κτηματολόγιο οργανώνεται στη βάση δύο νομοθετημάτων, του Ν. 2308/1995 και του Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Ο Ν. 2308, προ της τροποποίησής του από το Ν. 3481/06, προέβλεπε, σχετικά με τη διοικητική διαδικασία κτηματογράφησης, δύο αναρτήσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων, που αναφέρεται στη σχετική ερώτηση, είναι κατά τις διατάξεις ένα ανεξάρτητο διοικητικά Όργανο, του οποίου ο τρόπος λειτουργίας ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, με απόφαση του ΟΚΧΕ.

Οι επιτροπές αυτές προβλέπεται ότι αποφαίνονται επί των αντιρρήσεων, εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, πιθανολογώντας τα τιθέμενα ενώπιον τους πραγματικά περιστατικά και οι αποφάσεις τους είναι δεσμευτικές για την κτηματογραφούσα Αρχή.

Συνεπώς, οι εν λόγω επιτροπές κατά τη λειτουργία τους δεν υπόκεινται σε εντολές των φορέων κτηματογράφησης, δηλαδή του ΟΚΧΕ και της «Κτηματολόγιο Α.Ε.», για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τον τρόπο εργασίας τους και το σχηματισμό κρίσης για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον τους.

Μετά, δε, την ολοκλήρωση των εργασιών τους, έχουν υποχρέωση επιστροφής των φακέλων των ενστάσεων και των προσφυγών που εξέτασαν, μετά των αποφάσεών τους, στον ΟΚΧΕ δια του αναδόχου που εκπονεί την οικεία μελέτη κτηματογράφησης, προκειμένου να ενημερωθούν αναλόγως τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία.

Μετά το παραπάνω στάδιο, δεν προβλέπεται πλέον δυνατότητα διοικητικής παρέμβασης προς την κατεύθυνση των κτηματολογικών στοιχείων.

Με τις διατάξεις του 2664/1998 το στάδιο του διοικητικού ελέγχου ακολουθεί, μετά τις πρώτες εγγραφές, στάδιο δικαστικού ελέγχου. Μόνα αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού είναι τα πολιτικά δικαστήρια στο πλαίσιο της αγωγής του άρθρου (6), 7 του 2308/98 -όπως τροποποιήθηκε δηλαδή- προβλέπεται η διόρθωση των πρώτων εγγραφών με βάση αμετάκλητη απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων.

Κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Σύμης κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση το 1995 στα πλαίσια πιλοτικών προγραμμάτων. Η κτηματογράφηση ολοκληρώθηκε στις 7/12/2007. Ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου ορίστηκε η 19/11/2007.

Κατά την κτηματογράφηση της νήσου Σύμης τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας για την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και οι υποβληθείσες ενστάσεις και προσφυγές του Ελληνικού Δημοσίου και των ιδιωτών διαβιβάστηκαν προς εξέταση στις αρμόδιες Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές.

Το περιεχόμενο των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων αναμορφώθηκε με βάση τις αποφάσεις των Επιτροπών όπου είχαν υποβληθεί οι ενστάσεις, οι προσφυγές και οι σχετικές εγγραφές μεταφέρθηκαν στα κτηματολογικά βιβλία.

Αυτή είναι μία διαδικασία συγκεκριμένη. Θα περιμένω να ακούσω και την τοποθέτησή σας και θα επανέλθω μήπως μπορώ να κάνω κάτι βελτιωτικό.»
(ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ)«Κύριε συνάδελφε, αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία ιδιάζουσα περίπτωση κτηματογράφησης, καθώς η κτηματογράφηση έγινε στα πλαίσια των πρώτων πιλοτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως σας ανέφερα. Δεν προσκομίστηκαν αρχικά τίτλοι ιδιοκτησίας από τους ενδιαφερόμενους, πέραν από χαριστική αιτία τα τελευταία κυρίως χρόνια. Αποτελούν, βεβαίως, κομμάτι των Δωδεκανήσων. Απελευθερώθηκε μετά την ισχύ του Αστικού Κώδικα -αυτό έχει και τη δική του σημασία αναφορικά με τα κριτήρια- με το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» και την Κτηματική Υπηρεσία προς ορθή επίλυση του ζητήματος καταχώρησης των εγγραφών με γνώμονα τόσο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου όσο και τη διασφάλιση της ορθής κατοχύρωσης και καταχώρησης των ιδιωτικών δικαιωμάτων. Ερευνάται, επίσης, αν στο πλαίσιο εξέτασης των ενστάσεων ελήφθη υπόψη ο ν. 3127/2003 και μάλιστα το άρθρο 4 αυτού, με το οποίο εισήχθησαν ειδικότερες ρυθμίσεις αναφορικά με τα πρόσωπα που νέμονται ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως ή μέσα σε οικισμό, που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί έναντι του δημοσίου.

Οφείλω πάλι να επισημάνω ότι, σύμφωνα πάντως με τις διατάξεις του ν. 2694/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο, σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης κάθε πολίτης που αμφισβητεί το περιεχόμενο των πρώτων εγγραφών δικαιούται να επιδιώξει δικαστικά την αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται από την τυχόν ανακριβή εγγραφή, καθώς και τη διόρθωση της τελευταίας, ολικά ή μερικά, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα άρθρα 6, 7 και 7Α του ίδιου νόμου. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της περαιτέρω διερεύνησης και επίλυσης του προβλήματος των κατοίκων της Σύμης με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του Κτηματολογίου.

Επιτρέψτε μου να πω εδώ και κάτι, το οποίο δεν αφορά συγκεκριμένα το ερώτημα για τη Σύμη, είναι όμως σε σχέση με το Κτηματολόγιο. Το Κτηματολόγιο είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα μας με πολλαπλές ωφέλιμες λειτουργίες και προεκτάσεις σε πάρα πολλά επίπεδα, εφόσον ολοκληρωθεί. Είναι γεγονός ότι και εδώ -αναφέρθηκα σε προηγούμενη ερώτηση- στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων, αλλά και στο ζήτημα του Κτηματολογίου, έχουμε να διανύσουμε μεγάλη απόσταση, για να καλύψουμε, αν θέλετε, και μια μεγάλη απόσταση που έρχεται από το παρελθόν. Και το κάνουμε.

Μετά από συστηματική προσπάθεια των τελευταίων μηνών, δόθηκε σε διαβούλευση, που ολοκληρώνεται, το νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία του Κτηματολογίου, κυρίως σε σχέση με την επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με τους διαγωνισμούς για τα εναπομείναντα δικαιώματα. Είναι μία σημαντική πρόοδος αυτή, ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε με πολύ πιο γρήγορα βήματα την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, γεγονός που θα βοηθήσει και τη γενικότερη προσπάθεια ανάτασης της χώρας μας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη έχουμε όλοι να δούμε να γίνονται θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Στο ζήτημα του Κτηματολογίου γίνονται ήδη πολύ θετικά βήματα. Φιλοδοξούμε ότι ακόμη περισσότερο θα επιταχύνουμε τους ρυθμούς τους επόμενους μήνες.

Ευχαριστώ πολύ.»
ΥΠΕΚΑ
14/12/12 

-----
ΣΧΕΤΙΚΟ:
 

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin