Monday, November 26, 2012

Η διαφύλαξη των υδάτινων πόρων σε συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας


Η έλλειψη νερού είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα στην Κύπρο.
Το Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων[1] βρίσκεται στο επίκεντρο διήμερου συνεδρίου που πραγματοποιείται στο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία, Δευτέρα και Τρίτη, στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.
«Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Συνέδριο είναι  ζωτικής σημασίας για την Κύπρο, όπου η έλλειψη νερού είναι ένα σοβαρό πρόβλημα», ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σοφοκλής Αλετράρης κατά τη διάρκεια εισαγωγικής του ομιλίας στο συνέδριο.

Ο πρωταρχικός μας εθνικός στόχος για αυτό το ζήτημα, είπε, «είναι η διασφάλιση επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού που να καλύπτει τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού, και η απεξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες».
«Η φύλαξη νερού στα φράγματα, οι μονάδες αφαλάτωσης, η ασφαλής χρήση επεξεργασμένου ανακυκλωμένου νερού, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού, η τιμολόγηση της  κατανάλωση νερού με βάση τις ποσότητες,  τα βελτιωμένα αρδευτικά συστήματα, και άλλα μέτρα, αποτελούν  παράδοση για τις υδατικές αρχές στην Κύπρο», πρόσθεσε.
Ο κ. Αλετράρης εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση της κυπριακής Προεδρίας ότι «το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο και θα συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια να διαφυλάξουμε τη βιωσιμότητα όλων των   δραστηριοτήτων που αφορούν το νερό».
«Στηρίξαμε πλήρως την πρωτοβουλία της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, και μέσω της  συζήτησης  του θέματος  στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, τον περασμένο Ιούλιο».
Επίσης, όπως ενημέρωσε τους συνέδρους, η Προεδρία καταβάλλει «κάθε προσπάθεια για να προετοιμάσουμε και να θέσουμε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος του Δεκεμβρίου, πρόταση για σχετικά Συμπεράσματα του Συμβουλίου».
Μιλώντας κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου αργότερα ο κ. Αλετράρης αναφέρθηκε σε καινοτόμες αλλαγές που έγιναν στην πολιτική της ΕΕ μέσω της οδηγίας για το Νερό του 2000, με την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά στη διαχείριση των υδάτων.
Ο Υπουργός Γεωργίας, μίλησε για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας διαχείρισης υδάτων, που αφορούν μεταξύ άλλων, στη ρύπανση των υδάτινων πόρων, την υποβάθμιση της υδρο-μορφολογίας, την υπεράντληση και τη μείωση της οργανικής ύλης στο έδαφος, που έχουν βλαβερές επιπτώσεις  στα οικοσυστήματα υδάτινων πόρων, την υγεία και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν επιπρόσθετες δράσεις και να χρησιμοποιηθούν νέα εργαλεία προς αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της πολιτικής διαχείρισης των υδάτων της ΕΕ, τόνισε.
Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή και για την ανάπτυξη, αλλά αυτή τη στιγμή λιγότερο από 50% των υδάτων της Ευρώπης οδεύουν προς μια υγιή κατάσταση, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος Janez Potoĉnick, σε δική του παρέμβαση στην διάσκεψη Τύπου.
Εξήγησε παράλληλα ότι σκοπός του σχεδίου που ετοίμασε η Επιτροπή είναι να υπάρξει καθοδήγηση για τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν προς βελτίωση της κατάστασης.
«Απώτερος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε επαρκή ποσότητα νερού καλής ποιότητας για τις ανθρώπινες ανάγκες, την οικονομία και το περιβάλλον σε ολόκληρη την ΕΕ», είπε.
Παρουσίασε το σχέδιο που ετοίμασε η Επιτροπή λέγοντας ότι ήταν το αποτέλεσμα μιας ευρείας κλίμακας διαβούλευσης που εντόπισε τους τομείς στους οποίους μπορεί να είναι βοηθητική η κοινοτική δράση.
Το σχέδιο, ανέφερε, περιέχει μια σειρά από ουσιαστικές προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, για περισσότερη καλύτερη ενσωμάτωση της υδατικής πολιτικής στους στόχους άλλων πολιτικών, καθώς και την ολοκλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου πολιτικής.
Πρόκειται, είπε για «κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο και κάτι νέο».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Potoĉnick ανέφερε ότι το σχέδιο της Επιτροπής προτείνει όπως λαμβάνονται υπόψη οι υδάτινες ισορροπίες και οι στόχοι ορθής υδάτινης χρήσης κατά την εφαρμογή νομοθεσιών, όπως αναπτυχθεί μια κοινή μεθοδολογία υπολογισμού τιμολόγησης του νερού, όπου ευνοηθεί η πράσινη υποδομή, καθώς και όπως γίνεται χρήση των κοινοτικών κονδυλίων αλλά και των δανείων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις προτεραιότητες διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Παρά το γεγονός ότι η κοινοτική νομοθεσία είναι καλά ανεπτυγμένη υπάρχουν δύο τομείς στους οποίους η Επιτροπή επιθυμεί να δει περαιτέρω πρόοδο αυτόν της ορθής χρήσης υδάτων σε κτίρια και γενικά της χρήσης υδάτινων πόρων.
Απαντώντας σε ερώτηση ως προς το τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή για το γεγονός ότι πολλές χώρες έχουν εισάγει πολλές εξαιρέσεις στην σχετική οδηγία, ο Ευρωπαίος Επίτροπος είπε ότι το θέμα θα ειδωθεί ανά κράτος μέλος αφού υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Απαντώντας στην ίδια ερώτηση ο κ. Αλετράρης είπε είναι θέμα ερμηνείας της οδηγίας, προσθέτοντας ότι αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί είναι πως όλα τα κράτη μέλη ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο την οδηγία.
Κληθείς να εκφέρει θέση ως προς το κατά πόρο η ΕΕ θα έπρεπε να αναθεωρήσει προς τα κάτω τους στόχους της για τους υδάτινους πόρους ο κ. Potoĉnick σημείωσε ότι δεν πρέπει να στέλλεται λάθος μήνυμα είτε στον κόσμο ή στις κυβερνήσεις. Μάλλον, θα πρέπει να δούμε γιατί δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι και να προσπαθήσουμε συστηματικά να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα, πρόσθεσε.
Από την πλευρά του ο Κύπριος Υπουργός ανέφερε ότι έχει ήδη επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν κατέστη δυνατό να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν, αλλά εξέφρασε τη θέση ότι πρέπει «να είμαστε ρεαλιστές». Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σκληρή οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη, είπε, προσθέτοντας ότι, αυτό, ωθεί τα κράτη μέλη σε μειώσεις όσον αφορά στην επένδυση σε προγράμματα υδάτινων πόρων.
.kathimerini.com.cy
26/11/12
----------
ΣΧΕΤΙΚΟ:

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin