Thursday, July 19, 2012

ΕΠΑ Θεσσαλονίκης: Η τιμή του φυσικού αερίου δεν έχει σχέση με του πετρελαίου θέρμανσης

Έντονο είναι το ενδιαφέρον για τη χρήση του φυσικού αερίου το οποίο αποτυπώνεται με την κατακόρυφη αύξηση των νέων αιτήσεων. Εξίσου σημαντική είναι και η διείσδυση του φυσικού αερίου από την αρχή του έτους. Στη Θεσσαλονίκη τα νέα συμβόλαια πελατών, για το πρώτο εξάμηνο του 2012, ξεπέρασαν τις 6.500, καθιερώνοντας το φυσικό αέριο ως μια συμφέρουσα και αξιόπιστη λύση για τις ενεργειακές ανάγκες του κάθε καταναλωτή προσφέροντας ευκολία στη χρήση αλλά και σημαντική εξοικονόμηση. Μόνο τον μήνα Ιούνιο τα συμβόλαια νέων πελατών ανήλθαν σε 1.780, ενώ και εντός του Ιουλίου το ενδιαφέρον των πολιτών παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Βασικότερος λόγος της μεγάλης αυτής ζήτησης αποτελεί και η επικείμενη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης από τη νέα χειμερινή περίοδο, λόγω της εξίσωσης της τιμής του με το πετρέλαιο κίνησης, γεγονός που θα εκτινάξει το περιθώριο εξοικονόμησης για τους χρήστες φυσικού αερίου. Ήδη η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης κατά την 10ετή λειτουργία της εξασφάλισε σημαντική εξοικονόμηση, κατά μέσο όρο μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης για τους χειμερινούς μήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο, για όλους τους καταναλωτές. Ειδικότερα, το έτος 2011 στην κατηγορία Αυτόνομη / Ανεξάρτητη θέρμανση - Τ2 η ετήσια μέση εξοικονόμηση αγγίζει το 23%* σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και αντίστοιχα για την κατηγορία Κεντρική θέρμανση και Εμπορική χρήση – Τ3 αγγίζει το 21%*.

(* Η εξοικονόμηση του φυσικού αερίου έχει υπολογιστεί σε Nm3 και οι τιμές πετρελαίου θέρμανσης είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση της τιμής του φυσικού αερίου δεν έχει καμία σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. H εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, διαμορφώνεται από το κόστος αγοράς φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ συνέπεια των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών και όχι στην εξέλιξη της εγχώριας τιμής διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ή κίνησης.

Στις 15 Οκτωβρίου 2012 αναμένεται να γίνει η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με το 80% του ειδικού φόρου που επιβάλλεται στο πετρέλαιο κίνησης. Κατά συνέπεια, με βάση τις σημερινές τιμές, η τιμή του θα διαμορφωθεί περίπου στα 1,40 €/lt. Η αύξηση αυτή, που οφείλεται στην αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο πετρέλαιο, δεν επηρεάζει τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς δεν προκαλείται από αύξηση στις διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές των πετρελαιοειδών διεθνώς, η τιμή του φυσικού αερίου θα σημειώσει μικρή αύξηση τους επόμενους μήνες (εκτίμηση ~ 5%), όμως η τελική τιμή προς τον καταναλωτή δεν προβλέπεται να υπερβεί τα 0,85-0,90 €/κυβικό μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση από τη χρήση φυσικού αερίου έναντι του πετρελαίου, κατά το φθινόπωρο του 2012 εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα επίπεδα του 20% - 25% που βρίσκεται σήμερα και αναμένεται να αγγίξει τα επίπεδα του 35% - 40%. Το γεγονός αυτό καθιστά τη χρήση του φυσικού αερίου ως μονόδρομο για τους πολίτες που μπορούν να το επιλέξουν, ειδικά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα. Οι αναφερόμενες προβλέψεις προϋποθέτουν ότι δεν θα γίνουν άλλες αλλαγές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους στη φορολογία, όπως για παράδειγμα τροποποίηση Φ.Π.Α., αλλαγή ειδικών φόρων κατανάλωσης, επιβολή εκτάκτων εισφορών κλπ.


Ωστόσο πέραν του σημαντικού πλεονεκτήματος της εξοικονόμησης, η χρήση του φυσικού αερίου προσφέρει στους πολίτες και μια σειρά άλλων ωφελειών όπως :


  • Μείωση λειτουργικών εξόδων: εξασφαλίζεται υψηλότερη απόδοση καύσης και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.).
  • Καλύτερη διαχείριση: άμεση γνώση της ποσότητας φυσικού αερίου που έχει καταναλωθεί, μέσω της καταγραφής του μετρητή, και πληρωμή μετά την κατανάλωση και μόνο για την ποσότητα αυτή.
  • Εύχρηστο: άμεσα διαθέσιμο σε όλους τους χώρους χρήσης, με σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς την ανάγκη παραγγελίας και δεξαμενής αποθήκευσης. Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων.
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: δεν παράγεται τέφρα κατά την καύση του και με σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών χρήσης.
  • Ασφάλεια: Οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων που εφαρμόζονται, εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.
  • Οικολογικό: η καύση του δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα, ούτε παράγει ενώσεις θείου, που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης. Εξασφαλίζεται έτσι η χρήση ενός καθαρού καυσίμου, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους.
  • Πρακτικό: οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχοι λέβητες) παρέχουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης (όπως περιπτώσεις ανακαινίσεων, αυτονομήσεων, κλπ), οι οποίες θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων.
Η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση του καταναλωτικού κοινού, το οποίο γνωρίζει ότι η χρήση φυσικού αερίου αποτελεί μία επένδυση για την οικονομία αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=60064 
http://energy-engineer.blogspot.gr/

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin