Saturday, July 21, 2012

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας του μέλλοντος

Τα έξυπνα δίκτυα θα επιτρέπουν την αποδοτικότερη χρήση της υπάρχουσας εγκατεστημένης ισχύος και της υποδομής μεταφοράς και διανομής ενέργειας, με χαμηλότερη ένταση εκπομπών αερίων.
Τον τελευταίο καιρό ολοένα και περισσότερο ακούμε και διαβάζουμε τον όρο «Έξυπνα Δίκτυα». Τα έξυπνα δίκτυα δεν είναι προϊόν επιστημονικής φαντασίας, αλλά μία εξέλιξη των σημερινών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έξυπνα δίκτυα θα επιτρέπουν την αποδοτικότερη χρήση της υπάρχουσας εγκατεστημένης ισχύος και της υποδομής μεταφοράς και διανομής ενέργειας, με χαμηλότερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Θα διευκολύνουν επίσης την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χρήση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Με τα έξυπνα δίκτυα θα μπορούμε να συνδέσουμε περιοχές με μεγάλη ζήτηση, όπως η Κεντρική Ευρώπη, με περιοχές με μεγάλο δυναμικό σε ανανεώσιμη ενέργεια, όπως η Νότια Ευρώπη ή η Βόρεια Αφρική και να προσφέρουμε μία πιο βιώσιμη παραγωγή ενέργειας και κέρδη για όλους τους λαούς του πλανήτη.
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό ορίζεται στην ανακοίνωση «Έξυπνα Δίκτυα - από την Καινοτομία στην Ανάπτυξη» (Απρίλιο 2011). Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 9% των νοικοκυριών και την κατανάλωση ενέργειας κατά 10%. Τα έξυπνα δίκτυα έχουν συνεπώς να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο για να μπορέσει η Ε.Ε. να επιτύχει τους στόχους τής ολοκληρωμένης ενέργειας και την κλιματική αλλαγή (που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2008) αποκαλούμενη «20-20-20».
Οι τρεις Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης - CEN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης), CENELEC (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) και ETSI (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών) - συμμετέχουν σε έναν συνεχή διάλογο με τους εταίρους σε όλον τον κόσμο, προκειμένου να μοιραστούν τις γνώσεις και συντονίσουν την ανάπτυξη των προτύπων που απαιτούνται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των έξυπνων δικτύων.
Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης έχουν δημιουργήσει μια ομάδα συντονισμού “Smart Grid Coordination Group (SG-CG)”, η οποία εργάζεται για την ανάπτυξη προτύπων για την επόμενη γενιά των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι γνωστή ως «Smart Grids». Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ομάδα αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια πρώτη σειρά προτύπων για τα έξυπνα δίκτυα, καθώς και μία έκθεση που θα καλύπτει την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων μέχρι το τέλος του 2012. Το έργο αυτό διεξάγεται στο πλαίσιο της εντολής (mandate M/490) που είχε εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την ενεργό συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον χώρο της ενέργειας και της τεχνολογίας. Οι εργασίες για τα έξυπνα δίκτυα είναι σε συντονισμό με άλλες ομάδες εργασίας τυποποίησης που βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με «έξυπνους μετρητές» και «ηλεκτρικά οχήματα», ώστε να εξασφαλιστεί ένα κοινό πλαίσιο.
Θέλοντας να μοιραστούν τις γνώσεις και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με τους αρμόδιους σε μεγάλες αγορές σε όλον τον κόσμο, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης πήραν την πρωτοβουλία να συγκαλέσουν μια υψηλού επιπέδου συνάντηση στα γραφεία της CEN-CENELEC στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Ιουνίου 2012. Σε αυτήν παρέστησαν αντιπροσωπίες από τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα και τις ΗΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας) αλλά και εκπρόσωποι από τους διεθνείς οργανισμούς όπως τον Διεθνή Οργανισμό Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (IEC), το Διεθνές Δίκτυο Δράσης για τα Smart Grids (ISGAN), τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών - Τομέα Τυποποίησης (ITU-T), καθώς και από τα Ηνωμένα Έθνη και πιο συγκεκριμένα το τμήμα της Βιομηχανικής Ανάπτυξης (UNIDO). Εμπειρογνώμονες από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης και εκπρόσωποι των κυριότερων Ευρωπαϊκών Ενώσεων και Ομοσπονδιών της βιομηχανίας έλαβαν επίσης μέρος στη διήμερη συνάντηση.
Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Ralph Sporer, Πρόεδρος της Ομάδας Συντονισμού, δήλωσε: "Τα πρότυπα είναι απαραίτητα για να βοηθήσουν τα έξυπνα δίκτυα να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία σχετικά με τις εργασίες τυποποίησης σε αυτόν τον σημαντικό και καινοτόμο τομέα θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο".
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας της εκπόνησης και υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Κύπρο, παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.
Πηγή: www.cenelec.eu
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
Λειτουργός Τυποποίησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

SigmaLive

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin