Saturday, July 21, 2012

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ: Νέα τεχνολογία αφαλάτωσης υπόσχεται ανάκτηση υδάτων κατά 99%

Μια νέα τεχνολογία αφαλάτωσης που ακολούθησε η ενεργειακή εταιρεία «GE Energy» σε εργοστάσιο εμφιάλωσης αναψυκτικών υπόσχεται ανάκτηση του νερού σε ποσοστό 99%, επιτυγχάνοντας τεράστια εξοικονόμηση υδάτων σε ετήσια βάση.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία αφαλάτωσης, που φέρει την ονομασία «AquaSel», που βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο, θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία αναψυκτικών και ποτών, καθώς κατά τη διάρκεια επεξεργασίας υδάτων η απώλεια νερού ανέρχεται στο 25% με τα σημερινά δεδομένα.
Με τη νέα τεχνολογία AquaSel επιτυγχάνεται η περαιτέρω επεξεργασία άλμης, αφαιρώντας στο τελικό στάδιο τα άλατα σε ως κρυστάλλους. Αυτό καθιστά δυνατή την ανάκτηση νερού σε ποσοστό 99%, ενώ μειώνει τις προμήθειες φρέσκου νερού κατά 20%.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι λειτουργούν 13.600 μονάδες αφαλάτωσης λειτουργούν παγκοσμίως, εκ των οποίων, το 11% εγκαταστάθηκαν τα τελευταία χρόνια (πριν το 2000). Το 38% εξ αυτών βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και το 17% στις ΗΠΑ.
Νέα τεχνολογία αφαλάτωσης υπόσχεται ανάκτηση υδάτων κατά 99%
Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι είναι η πολυβάθμια εκτόνωση (multiple stage flashing, MSF) και η αντίστροφη ώσμωση (reverse osmosis, RO), καθεμιά απ' τις οποίες παράγει το 43% του παγκόσμιου προϊόντος. Η μέθοδος της αντίστροφης ώσμωσης παρέχει αξιοπιστία σε όλο το εύρος μεγεθών παραγωγής (από λίγα λίτρα έως εκατοντάδες κυβικά μέτρα ανά ημέρα), λόγω και της συμπαγούς και εύκολης σχετικά με τις άλλες μεθόδους κατασκευής της.
Με βάση το κόστος κατασκευής επιλεγμένων μονάδων σε διαφορές χώρες την τελευταία 15ετία το κόστος αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση διαμορφώνεται διαχρονικά από 1,50 ευρώ το 2001 μέχρι 0,20 ευρώ το 2005. Τα τελευταία χρόνια η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, που φαίνεται ότι στο μέλλον θα αποτελέσει μια από τις κύριες πηγές υδροδότησης. Σήμερα εκτιμάται ότι σε όλο τον κόσμο λειτουργούν πολυάριθμες μονάδες αφαλάτωσης, που παράγουν πάνω από 50 εκατ.m3/ημ. πόσιμου νερού.
Νέα τεχνολογία αφαλάτωσης υπόσχεται ανάκτηση υδάτων κατά 99%
Βιώσιμη λύση - Λειψυδρία
Η αφαλάτωση στην Ελλάδα, αν και θα μπορούσε να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση για το πρόβλημα της λειψυδρίας στα νησιά του Αιγαίου και κυρίως στα πολύ ξηρά νησιά των Κυκλάδων, όπου το κόστος του μεταφερόμενου νερού είναι πολύ υψηλό, δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Με δεδομένη τη σημαντική ηλιοφάνεια και την έντονη παρουσία των ανέμων στα ελληνικά νησιά, Έλληνες και ξένοι επιστήμονες οδηγήθηκαν στη σχεδίαση και τη δημιουργία της πρώτης στον κόσμο πλωτής μονάδας αφαλάτωσης, η οποία χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της μονάχα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: τον άνεμο για την κυρίως λειτουργία του «πλωτού εργοστασίου» και επικουρικά τον ήλιο για την ηλεκτροδότηση των συστημάτων ελέγχου και τηλεχειρισμού της.
Νέα τεχνολογία αφαλάτωσης υπόσχεται ανάκτηση υδάτων κατά 99%
Η πρώτη αυτή μονάδα που ονομάστηκε με το όνομα Υδριάδα, παρμένο από την ελληνική μυθολογία, κόστισε 2,8 εκατ. ευρώ, όμως, το κόστος για τις επόμενες αντίστοιχες υπολογίζεται ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 700.000 ευρώ. Τόσο η σχεδίαση όσο και τα αποτελέσματα από τη λειτουργία της πλατφόρμας αφαλάτωσης έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι κύριες μονάδες αφαλάτωσης στην Κύπρο είναι η μονάδα αφαλάτωσης Δεκέλειας και η μονάδα αφαλάτωσης Λάρνακας. Αναμφίβολα η συνεισφορά της αφαλάτωσης στην αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος της Κύπρου είναι μεγάλη, αλλά παρόλα αυτά οι μονάδες αφαλάτωσης φαίνεται να είναι μια πολυδάπανη, ενεργοβόρα και περιβαλλοντικά επιβαρύνουσα λύση για το υδατικό πρόβλημα, σε αντίθεση με την πολιτική της βέλτιστης διαχείρισης των υφιστάμενων πόρων.
Συμβατικές μορφές ενέργειας
Οι μεγάλες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης συνήθως χρησιμοποιούν συμβατικές μορφές ενέργειας, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές αυξομειώσεις κόστους οι οποίες επηρεάζουν σαφώς και το κόστος του παραγόμενου νερού. Είναι αναγκαίο το αφαλατωμένο νερό να καταναλώνεται κοντά στην περιοχή παραγωγής του, καθόσον η μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις από τον τόπο που παράγεται αυξάνει το κόστος απαγορευτικά. Συνεπώς η ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει να διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή της μονάδας αφαλάτωσης. Οι μονάδες αφαλάτωσης παρουσιάζουν δύο κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: επιπτώσεις από την χρήση της ενέργειας και επιπτώσεις από την απόρριψη της άλμης.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν σχετικά χαμηλό κόστος, καθόσον προέρχονται από δωρεάν πρώτη ύλη αλλά δεν προσφέρονται πάντα για την χρήση τους στις μονάδες αφαλάτωσης. Φυσικά δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και είναι προσιτές, όμως δεν έχουν βρει ευρύτερη εφαρμογή ακόμα και σε μικρές μονάδες αφαλάτωσης Η λύση της αφαλάτωσης είναι μια καλή τεχνοοικονομικά επιλογή, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη για νερό και άρα για επιβίωση. Σχετικές μελέτες για συγκεκριμένα νησιωτικά μέρη έχουν δείξει ότι πρόκειται για μια βιώσιμη και κερδοφόρα επένδυση για οποιονδήποτε επιχειρήσει την υλοποίησή της, δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση, ακόμα και το Δημόσιο. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το κόστος των μονάδων αφαλάτωσης εξαρτάται από την δυναμικότητα της μονάδας αλλά και τον συνδυασμό τους με ΑΠΕ.
Επίσης, τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας στην αφαλάτωση και αποθήκευσης ενέργειας στα αιολικά, ανεβάζει σημαντικά το κόστος του έργου και άρα την τιμή του νερού, οπότε αναιρεί τα οφέλη του. Ίσως το πρόβλημα για τη γενικευμένη χρήση μεθόδων αφαλάτωσης δεν είναι τόσο οικονομικό, εφόσον το κόστος του παραγόμενου νερού δεν είναι κατ' ανάγκην απαγορευτικό, αλλά οι επιπτώσεις που υπάρχουν από τις μονάδες αφαλάτωσης. Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος της αφαλάτωσης θα μπορούσε να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα της έλλειψης νερού, δεν είναι άμοιρη επιπτώσεων.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
"Η" 21/7

1 comment:

  1. With desalination, a once unthinkable water surplus is possible.....

    Extracting the Mediterranean Sea’s water could provide Israel with an unquenchable supply of the resource it lacks......http://www.timesofisrael.com/with-desalination-a-once-unthinkable-water-surplus-is-possible/
    30/5/13

    ReplyDelete

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin