Friday, June 29, 2012

Ι.Παντούσης (RF Energy): Δεν αντέχουν άλλα "χτυπήματα" οι ΑΠΕ

Παρά την οικονομική κρίση και τα μεγάλα προβλήματα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, ο κλάδος της αιολικής ενέργειας και των ΑΠΕ γενικότερα, συνεχίζει να αναπτύσσεται, δημιουργώντας συνεχώς πρόσθετες ωφέλειες για την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Η σταθερή ανάπτυξη του κλάδου, αποδιδόμενη στη δέσμευση και το δυναμισμό των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που, σε πείσμα των καιρών, τόλμησαν να επενδύσουν στην Ελλάδα, δε θα πρέπει να υπονομευθεί από αστοχίες και ατελέσφορους ελιγμούς της ελληνικής πολιτείας και ορισμένων λειτουργών ως προς την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος ρευστότητας που επί του παρόντος αντιμετωπίζει ο ΛΑΓΗΕ.

Αν και οι ΑΠΕ – και ειδικότερα η αιολική ενέργεια – δεν ευθύνονται για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ είναι αυτές που έχουν υποστεί και υπομένουν τις συνέπειες του, αφού εξαιτίας του υφίστανται μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (πλέον των 4-5 μηνών), με ότι αυτό συνεπάγεται στην δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων του κλάδου. Το συγκεκριμένο γεγονός σε συνδυασμό με την γενικότερη δυσκολία άντλησης τραπεζικών κεφαλαίων έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία όλο το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, καθιστώντας ακόμη και έργα εν λειτουργία μη βιώσιμα.
Οι εγγυημένες τιμές αποτελούν το «τελευταίο οχυρό» του κλάδου και μια ενδεχόμενη μείωση τους δύναται να αποτελέσει τη χαριστική βολή των ΑΠΕ.

Οι πραγματικές αιτίες των προβλημάτων ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρισμού είναι:

- Η  σχετική απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ που προβλέπει την αποζημίωση των μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με εγγυημένες τιμές από τον λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η αποζημίωση της ΣΥΘΗΑ ανεξαρτήτως ισχύος θα επιφέρει την υπέρμετρη διόγκωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, επιταχύνοντας μετά βεβαιότητας την κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος.
- Το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ οφείλεται κατά το μέγιστο μέρος στο στρεβλό τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ μέσω του οποίου τροφοδοτείται.
- Οι αυξανόμενες επισφάλειες στον κλάδο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Energa – Hellas Power «πρόσθεσαν» € 200 εκ. στο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με δημοσιεύματα).
- Οι αυξανόμενες επισφάλειες της ΔΕΗ, αποδιδόμενες στην υπέρμετρη αύξηση των ανεξόφλητων λογαριασμών (πλέον του € 1,1 δις. το Μάιο 2012, σύμφωνα με τη ΔΕΗ) κατόπιν του επιφορτισμού της με την είσπραξη του Ειδικού Τέλους Ακινήτων,
- Η αδυναμία της ΔΕΗ να αντλήσει ρευστότητα από τις τράπεζες.
- Ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ τον περασμένο Ιανουάριο ενισχύθηκε από την τότε Κυβέρνηση με επιπλέον έσοδα, αρκετά από τα οποία δυστυχώς δεν έχουν μέχρι και σήμερα εισρεύσει στα ταμεία του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τέλος ΕΡΤ, το οποίο αν και νομοθετήθηκε μέρος του να διατίθεται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ για πρώτη φορά πριν δύο χρόνια με τον ν. 3851 και εξαγγέλθηκε εκ νέου στις αρχές του έτους, ακόμα και σήμερα παραμένει ανενεργός πόρος.
- Επιπλέον από τον Ιανουάριο και μετά δεν έχουν πραγματοποιηθεί καθόλου δημοπρασίες δικαιωμάτων ρύπων γεγονός που αύξησε τις πιέσεις στα οικονομικά του ΛΑΓΗΕ.
Αν η Πολιτεία ήταν έγκαιρα συνεπής στις δεσμεύσεις της ως προς τις ΑΠΕ, η δημιουργία πρόσθετου ελλείμματος στο πρώτο τετράμηνο του 2012 όχι μόνο δεν θα προέκυπτε αλλά θα υπήρχε και πλεόνασμα. Η σταθερή ανάπτυξη και περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ εναπόκεινται στο σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και στη μακροχρόνια πολιτική δέσμευση, προϋποθέσεις που πρέπει να διασφαλιστούν μακροπρόθεσμα από την Ελληνική Πολιτεία

http://www.energypress.gr/news/I.Pantoyshs-RF-Energy-:-Den-antehoyn-alla-htyphmata-oi-APE
 
http://energy-engineer.blogspot.gr

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin