Tuesday, June 19, 2012

Υπό προστασία η λίμνη Καστοριάς. Δεκαεφτά χρόνια μετά τις πρώτες προσπάθειες του δήμου, δημιουργείται ειδικός φορέας

Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μέσα στους επόμενους τρεις μήνες θα συγκροτηθεί το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του φορέα διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς που θα μπορέσει να δράσει καταλυτικά για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξή της.
Δεκαεφτά χρόνια μετά τις πρώτες προσπάθειες που είχε ξεκινήσει ο Δήμος Καστοριάς να κηρυχθεί Περιοχή Προστασίας της Φύσης και να ιδρυθεί φορέας διαχείρισης, η ελληνική πολιτεία κατόρθωσε στα τέλη του περασμένου μήνα και από υπηρεσιακό σχηματισμό να προχωρήσει το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για μία από τις ομορφότερες λίμνες της χώρας.
Το διάταγμα στοχεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, στη διαχείριση των φυσικών και υδάτινων πόρων του υγροβιότοπου και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Το παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες στην Καστοριά ο υπηρεσιακός υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γρ. Τσάλτας επισημαίνοντας ότι «αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων που θα βοηθήσει την περιοχή ενισχύοντας πλέον τις αρχές της Καστοριάς με τα απαραίτητα θεσμικά εφόδια για να προχωρήσουν».
Η λίμνη, «υπόθεση καρδιάς» και αντικείμενο υπερηφάνειας για τους κατοίκους της, αναπόσταστη και αλληλένδετη με την καθημερινή ζωή, την οικονομία και την ψυχαγωγία της, «αποκτά εξειδικευμένο φορέα που θα βάλει τέλος στο αλαλούμ για το ποιος είναι αρμόδιος γι' αυτήν», σχολίασε ο δήμαρχος Καστοριάς κ. Εμμ. Χατζησυμεωνίδης.
Η λίμνη χωρίζεται πλέον σε ζώνες. Το σχέδιο ΠΔ προβλέπει τη «Ζώνη Α» ή «Ζώνη Απολύτου Προστασίας», τη «Ζώνη Β» και την «Περιφερειακή Ζώνη». Στη «Ζώνη Α» επιτρέπονται μόνο η επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση των οικολογικών παραμέτρων, οι δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, η συντήρηση των υφιστάμενων οδών, δραστηριότητες προστατευτικές για το δάσος και την ισορροπία του οικοσυστήματος και η αγροτική παραγωγή. Στη «Β» επιτρέπονται η αναψυχή με τις κατάλληλες υποδομές, η αλιεία, η συντήρηση πολιτιστικών μνημείων, υφιστάμενες υποδομές κοινής ωφέλειας και οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ, εκτός ανεμογεννητριών. Στην περιφερειακή ζώνη οι ανθρώπινες δραστηριότητες (διαχείριση νερών, δόμηση, αναψυχή, αλιεία,γεωργία κ.ά.) καθορίζονται με τρόπο συμβατό με τον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής και σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι μελέτες που προηγήθηκαν και ο σχεδιασμός που έγινε, λέει ο δήμαρχος Καστοριάς, επιδιώκουν την προστασία και τη διατήρηση του λιμναίου και του χερσαίου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών, τη διατήρηση της φυσικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης, αλλά και την ανάδειξη του λιμναίου προϊστορικού οικισμού στο Δισπηλιό.
Οι κυριότεροι επιβαρυντικοί παράγοντες για την υποβάθμιση της λίμνης υπήρξαν από τη δεκαετία του '70 τα αστικά λύματα της πόλης και των παραλίμνιων οικισμών και οι προσχώσεις εδαφών από ρέματα και χειμάρρους. Η λίμνη, έκτασης 28 τ. χλμ. είναι ρηχή, με μέσο βαθος 4,5 μ. Την τελευταία 15ετία υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπάσματων από τις γύρω εντατικές καλλιέργειες προκάλεσαν στα νερά της πρόβλημα ευτροφισμού. Πριν από δύο χρόνια καταγράφηκε το σοβαρότερο περιβαλλοντικό επεισόδιο στη λίμνη, καθώς λόγω του υπερτροφισμού και των υψηλών θερμοκρασιών παρατηρήθηκε στα νερά της μεγάλη ανάπτυξη τοξικών κυανοβακτηρίων. Πρόσφατες παρατηρήσεις έδειξαν ότι η επιμονή των ψαράδων της για περκί, τούρνα, χέλι, γριβάδι που είναι εμπορεύσιμα είδη έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πληθυσμοί των άλλων ειδών (τσιρόνια, πεταλούδες) με ορατό κίνδυνο διαταραχής της οικολογικής ισορροπίας.
Σύμφωνα με τον κ. Χατζησυμεωνίδη, η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού στους Αμπελόκηπους έχει αναχαιτίσει το πρόβλημα της ρύπανσης αστικών λυμάτων από την πόλη της Καστοριάς και με την ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων που εκτελούνται σήμερα στην ανατολική και δυτική οχθη (11 οικισμοί) θα εξαλειφθεί στο συνολό του. Η περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και ο δήμος έχουν χαρακτηρίσει επίσης έργο προτεραιότητας (ενταγμένο στο ΕΣΠΑ) τις διευθετήσεις χειμάρρων και δασοφραγμάτων που θα περιορίσουν τις προσχώσεις.
Εκδηλώσεις
Σε τριήμερο εκδηλώσεων στην Καστοριά (21 - 24 Ιουνίου), όπου αναμένεται να παραστεί και ο Γερμανός υφυπουργός Χ.Ι. Φούχτελ, θα εξεταστούν τρόποι αντιμετώπισης του ευτροφισμού της λίμνης ανάλογοι με αυτούς που εφαρμόστηκαν σε γερμανικές λίμνες.

Υπογράφηκαν τα Προεδρικά Διατάγματα για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων και την ανακήρυξη της Λίμνης Καστοριάς σε Περιοχή Προστασίας της Φύσης


No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin