Tuesday, June 03, 2014

Χαιρετισμό​ς Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στο Συνέδριο με θέμα: “Could Blue Growth turn into Green?” Γεωπονικό Πανεπιστήμ​ιο Αθηνών

ΥΠΕΚΑ, 3/6/14:
"Θέλω να σας συγχαρώ θερμά για τη σημερινή αξιέπαινη προσπάθεια ανάδειξης του σημαντικού αυτού ζητήματος για την προβολή του οποίου έχουμε εργαστεί συστηματικά στο εξάμηνο της Προεδρίας.

Η Ελλάδα, με πάνω από 15.500 χιλιόμετρα ακτογραμμής, μια χώρα άρρηκτα συνδεδεμένη ιστορικά, οικονομικά και πολιτισμικά με τη θάλασσα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της καλής ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος θεωρώντας το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο πρέπει να «χτίσουμε» τη γαλάζια ανάπτυξη.


Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η γαλάζια οικονομία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεισφέρει με 500 δισεκατομμύρια € στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Ο στόχος είναι, μέχρι το 2020, να προσφέρει 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 600 δισεκατομμύρια € στην οικονομία.

Μελέτες που έχουν εκπονηθεί υπέδειξαν ως πιο ελπιδοφόρους για την απασχόληση, πέντε τομείς:

1. Τη θαλάσσια ενέργεια,
2. τον τουρισμό,                                                              
3. τη βιοτεχνολογία,
4. την αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια και
5. την εξόρυξη από το θαλάσσιο βυθό.

Οι τομείς αυτοί συμπληρώνουν τις θαλάσσιες μεταφορές και τις ναυπηγικές δραστηριότητες. Για το θαλάσσιο τουρισμό, ήδη ανεπτυγμένο τομέα, χρειάζεται εκσυγχρονισμός της μέχρι σήμερα οπτικής μας. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη νέων τουριστικών τομέων και προϊόντων όπως ο αλιευτικός τουρισμός, ο οικολογικός τουρισμός, η ιστιοπλοΐα, ο καταδυτικός τουρισμός κ.α.

Ειδικότερα για τη Μεσόγειο, αξίζει να αναφέρω ότι στις ακτές της κατοικούν πάνω από 155 εκατομμύρια, αριθμός που διπλασιάζεται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η κάλυψη των δομημένων περιοχών σε αρκετές παράκτιες περιοχές της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας στην παράκτια λωρίδα του πρώτου χιλιομέτρου υπερβαίνει το 50% (στη Ισπανία το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 80%).

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει επιπλέον το πρόβλημα του περίκλειστου χαρακτήρα της καθώς και της μη ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, ιδίως σε αρκετές χώρες του Νότου, το 80% των οποίων προέρχεται από χερσαίες πηγές. Πρόσφατες, μάλιστα, μελέτες αναφέρουν ότι περισσότερα από 650 είδη θαλάσσιων οργανισμών επηρεάζονται δυσμενώς, ενώ 9 στα 10 είδη αλιευμάτων της εξακολουθούν να υπεραλιεύονται.

Με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η Ελληνική Προεδρία, σε συνέχεια του συνεδρίου ΗOPE (Υγιείς Ωκεανοί – Παραγωγικά Οικοσυστήματα) για το Θαλάσσιο Περιβάλλον που συνδιοργανώθηκε μαζί με την Ευρ. Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου, οργάνωσε στις 14 Μαΐου το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στην Αθήνα έχοντας ως κεντρικό θέμα τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Το βασικό νομοθετικό εργαλείο που διαθέτουμε είναι η Οδηγία Πλαίσιο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, η οποία έχει ως συγκεκριμένο στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση «Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης» στα θαλάσσια ύδατα μέχρι το 2020, στόχος που πρέπει να λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για διαρκή βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση της Οδηγίας Πλαίσιο, προχωρά στη χώρα μας σύμφωνα το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα νομικά και διαχειριστικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και η νέα Οδηγία για το Θαλάσσιο Σχεδιασμό, η οποία υιοθετήθηκε πολύ πρόσφατα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Η αναβάθμιση της γνώσης μας για τον υποθαλάσσιο χώρο είναι επίσης μία από τις δράσεις της στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» τα κονδύλια που θα διατεθούν ως το 2020 για το σκοπό αυτό φθάνουν τα 80 δισ. Ευρώ. Στόχος μέχρι το 2020 είναι η πλήρης χαρτογράφηση του βυθού όλων των Ευρωπαϊκών Θαλασσών. Γνωρίζουμε περισσότερα για την επιφάνεια του Άρη από ό, τι για το βυθό των θαλασσών μας.

Καθοριστικός παράγοντας για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, είναι η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης στην οποία η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η χώρα μας έχει να επιδείξει απτά παραδείγματα «Γαλάζιας Ανάπτυξης» με την αρμονική συνύπαρξη φαινομενικά αντικρουόμενων χρήσεων και σεβασμό στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά μπορώ να αναφέρω αρκετά νησιά μας, όπου εκτός από τον τουρισμό αναπτύσσονται αρμονικά και άλλες χρήσεις όπως η παραγωγή ενέργειας, οι αγροτικές καλλιέργειες και οι γεωργικές βιομηχανίες, η αλιεία, η εξόρυξη, οι υδατοκαλλιέργειες, ενώ τμήματα των νησιών αυτών τυγχάνουν πρόσθετης προστασίας, ενταγμένα στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000.

  • Τέλος, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ακολουθήσει και δεν θα ακολουθήσει το μοντέλο παράκτιας ανάπτυξης της Ισπανίας [***] και της Πορτογαλίας ή ακόμα, σε ορισμένες περιοχές, της Ιταλίας και της Γαλλίας το οποίο, έχει οδηγήσει στην ανεπανόρθωτη αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση της ακτογραμμής των χωρών αυτών με προφανείς αρνητικές συνέπειες στο τουριστικό τους προϊόν.
  • Η χώρα μας δεν πρέπει να στοχεύει στη μαζικότητα του τουρισμού της αλλά στη συνεχή ποιοτική αναβάθμισή του και στην προώθηση ενός μοναδικού τουριστικού προϊόντος που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό, την αυθεντικότητα, το καλό κλίμα, τις καλές υποδομές, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κλίμακα του τοπίου, καθώς και την ασφάλεια που επιτρέπει στον επισκέπτη να κινηθεί και αυτόνομα, έξω από αυστηρά προδιαγεγραμμένες διαδρομές και προορισμούς.

Με αυτές μου τις σκέψεις, σας εύχομαι καλές εργασίες και καλή επιτυχία στο Συνέδριο.

Σας ευχαριστώ πολύ"

ypeka.gr
3/6/14
--
-
****Ισπανική WWF προς κυβέρνηση: Μην καταστρέψετε τις ακτές σας όπως στην Ισπανία

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin