Friday, January 31, 2014

ΥΠΕΚΑ: Ημερίδα στη Θεσσαλονίκ​η για τα έργα του Επιχειρησι​ακού Προγράμματ​ος "Περιβάλλο​ν και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013". - Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη

ΥΠΕΚΑ, 31/1/14
Το ΥΠΕΚΑ συνεχίζει τη σειρά ενημερωτικών δράσεων για την εξέλιξη, πρόοδο και υλοποίηση των κατά τόπους έργων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013. Η ενημέρωση έχει τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων, όπου παρουσιάζονται τόσο τα έργα όσο και η άποψη των τοπικών φορέων. Επιπλέον, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προχωρά σε εκτεταμένο διάλογο σε όλη τη χώρα για τα έργα που είναι αναγκαία για τις τοπικές κοινωνίες ενόψει της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Ημερίδες έχουν πραγματοποιηθεί ήδη το Δεκέμβριο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Αλεξανδρούπολη) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Η σειρά των ενημερωτικών ημερίδων συνεχίζεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014, από τις 10:00 ως τις 17:00, στο συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (αίθουσα Corona), με θέμα: «Προβολή των Έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Νέες ευκαιρίες για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της Περιφέρειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020». Την έναρξη της ημερίδας θα κηρύξει ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, ενώ εισαγωγικές τοποθετήσεις θα πραγματοποιήσουν ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ Σωκράτης Αλεξιάδης, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ Κωνσταντίνος Τριάντης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Αθανάσιος Καρούντζος και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Γεώργιος Τσαμασλής. Η εκδήλωση θα χωριστεί σε δύο κύκλους εργασιών. Στο πρώτο μέρος θα γίνει παρουσίαση έργων και παρεμβάσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τόσο από στελέχη του ΕΠΠΕΡΑΑ όσο και από Δημάρχους της Περιφέρειας και άλλους δημόσιους φορείς. Στο δεύτερο μέρος θα κατατεθούν οι θέσεις και οι προτάσεις φορέων και τοπικών παραγόντων για έργα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. Στην ημερίδα συμμετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού (Αντπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι κλπ), αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι συλλογικοτήτων και άλλων φορέων.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε σχετικά:
«Το ΥΠΕΚΑ μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, χρηματοδοτεί έργα σε όλη τη χώρα. Στρατηγικός μας στόχος είναι η προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας της ζωής των πολιτών, καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Παρά τα προβλήματα που βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες, το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή τους μέσα από συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τη χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ. Έχουμε ήδη προωθήσει σημαντικές επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 777 εκατομμύρια ευρώ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και ειδικά στη Θεσσαλονίκη κατευθύναμε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι βούληση μας όχι μόνο να ενημερώσουμε για τη δουλειά που έχει γίνει αλλά και να συζητήσουμε με τις τοπικές κοινωνίες όσα πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια. Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γεννά μόνο υποχρεώσεις αλλά μας δίνει πολύτιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άνοδο του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Μαζί με τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς θα σχεδιάσουμε τα έργα εκείνα που θα κάνουν τη ζωή μας ακόμη καλύτερη.»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»  2007 – 2013 περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και έργων περιβαλλοντικών υποδομών τόσο τοπικής όσο και μεγάλης κλίμακας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην   Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων  αλλά και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης  στην χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχει ως Στρατηγικό Στόχο την προστασία και αναβάθμιση  του περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την  άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα ευνοϊκά κλιματολογικά δεδομένα της Ελληνικής Επικράτειας (ακτές, νησιωτικός χώρος, υψηλή βιοποικιλότητα κλπ) αποτελούν για το Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» τη βάση μιας στοχευμένης πολιτικής χρηματοδότησης στις Περιφέρειες με μια σειρά έργων που σχετίζονται με την προστασία, την αναβάθμιση και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο μιας ποιοτικής ανάπτυξης. Μερικές από τις κυριότερες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι:

  •     Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα,
  •     βιοκλιματικές αναπλάσεις
  •     αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, διαχείριση αστικών λυμάτων
  •     διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων,
  •     προστασία ευαίσθητων περιοχών, προστατευόμενες περιοχές (ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης, προστασία και ανάδειξη βιοποικιλότητας, ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση βιότοπων)
  •     έργα ύδρευσης, εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση νερού,
  •     προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων

Ενημερωτικό πρόγραμμα της ημερίδας

 ypeka.g
31/1/14

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin