Thursday, May 09, 2013

Εισβολή από τρισεκατομμύρια τζιτζίκια απειλεί τις ΗΠΑ / Billions of cicadas to invade US east coast

Η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να επιβιώσει από μία μοναδική σε μέγεθος εισβολή τζιτζικιών.

Αυτό το σπάνιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο κάθε 17 χρόνια. 


Οι επιστήμονες αναμένουν ότι ο αριθμός τους στην Ανατολική Ακτή θα είναι τουλάχιστον 600 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν εκεί. 


Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, ο «στρατός» των εντόμων θα αποτελείται από 30 δισ. έως 1 τρισ. άτομα.
9/5/13
--
-

  • Billions of cicadas to invade US east coast after 17 years underground

Insects emerge only when ground temperature reaches precisely 64F – and they're looking for just one thing: sex
 
Any day now, billions of cicadas with bulging red eyes will crawl out of the earth after 17 years underground and overrun the US east coast. They will arrive in such numbers that people from North Carolina to Connecticut will be outnumbered roughly 600 to one. Maybe more.
But ominous as that sounds — along with scientists' horror-movie name for the infestation, Brood II — they're harmless. These insects won't hurt you or other animals. At worst, they might damage a few saplings or young shrubs. Mostly they will blanket certain pockets of the region, though lots of people won't ever see them.
"It's not like these hordes of cicadas suck blood or zombify people," says May Berenbaum, a University of Illinois entomologist.
They're looking for just one thing: sex. And they've been waiting quite a long time.
Since 1996, this group of one-inch bugs, in wingless nymph form, has been a few feet underground, sucking on tree roots and biding their time. They will emerge only when the ground temperature reaches precisely 64F. After a few weeks up in the trees, they will die and their offspring will go underground, not to return until 2030.
"It's just an amazing accomplishment," Berenbaum says. "How can anyone not be impressed?"
And they will make a big racket, too. The noise all the male cicadas make when they sing for sex can drown out your own thoughts, and maybe even rival a rock concert. In 2004, Gene Kritsky, an entomologist at the College of Mount St. Joseph in Cincinnati, measured cicadas at 94 decibels, saying it was so loud "you don't hear planes flying overhead."
There are ordinary cicadas that come out every year around the world, but these are different. They're called magicicadas — as in magic — and are red-eyed. And these magicicadas are seen only in the eastern half of the United States, nowhere else in the world.
There are 15 US broods that emerge every 13 or 17 years, so that nearly every year, some place is overrun. Last year it was a small area, mostly around the Blue Ridge mountains of Virginia, West Virginia and Tennessee. Next year, two places get hit: Iowa into Illinois and Missouri; and Louisiana and Mississippi. And it's possible to live in these locations and actually never see them.
This year's invasion, Brood II, is one of the bigger ones. Several experts say that they really don't have a handle on how many cicadas are lurking underground but that 30 billion seems like a good estimate. At the Smithsonian Institution, researcher Gary Hevel thinks it may be more like 1 trillion.
Even if it's merely 30 billion, if they were lined up head to tail, they'd reach the moon and back.
"There will be some places where it's wall-to-wall cicadas," says University of Maryland entomologist Mike Raupp.
Strength in numbers is the key to cicada survival: There are so many of them that the birds can't possibly eat them all, and those that are left over are free to multiply, Raupp says.
But why only every 13 or 17 years? Some scientists think they come out in these odd cycles so that predators can't match the timing and be waiting for them in huge numbers. Another theory is that the unusual cycles ensure that different broods don't compete with each other much.
And there's the mystery of just how these bugs know it's been 17 years and time to come out, not 15 or 16 years.
"These guys have evolved several mathematically clever tricks," Raupp says. "These guys are geniuses with little tiny brains."
Past cicada invasions have seen as many as 1.5 million bugs per acre. Of course, most places along the East Coast won't be so swamped, and some places, especially in cities, may see zero, says Chris Simon of the University of Connecticut. For example, Staten Island gets this brood of cicadas, but the rest of New York City and Long Island don't, she says. The cicadas also live beneath the metro areas of Philadelphia, Baltimore and Washington.
Scientists and ordinary people with a bug fetish travel to see them. Thomas Jefferson once wrote about an invasion of this very brood at Monticello, his home in Virginia.
While they stay underground, the bugs aren't asleep. They go through different growth stages and molt four times before ever getting to the surface. They are some of the world's longest-lived insects. They drink up a low-protein tree fluid called xylum, which isn't essential to the tree. Then they go aboveground, where they molt, leaving behind a crusty brown shell, and grow a half-inch bigger.
The timing of when they first come out depends purely on ground temperature. That means early May for southern areas and late May or even June for northern areas.
The males come out first — think of it as getting to the singles bar early, Raupp says. They come out first as nymphs, which are essentially wingless and silent juveniles, climb on to tree branches and molt one last time, becoming adult winged cicadas. They perch on tree branches and sing, individually or in a chorus. Then when a female comes close, the males change their song, they do a dance and mate, he explained.
The males keep mating ("That's what puts the 'cad' in 'cicada,'" Raupp jokes) and eventually the female lays 600 or so eggs on the tip of a branch. The offspring then dive-bomb out of the trees, bounce off the ground and eventually burrow into the earth, he says.
"It's a treacherous, precarious life," Raupp says. "But somehow they make it work."
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/may/06/cicadas-return-17-years-underground
6/5/13
 
 

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin