Wednesday, April 10, 2013

Ενιαία αγορά για οικολογικά προιόντα προτείνει η Κομισιόν


Την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς με κοινούς κανόνες και μεθόδους μέτρησης περιβαλλοντικών επιδόσεων για τα «πράσινα» προϊόντα, εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υιοθέτησε την Τρίτη ανακοίνωση και σύσταση προς αυτή την κατεύθυνση.

Οπως αναφέρει η Κομισιόν, σήμερα οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναδείξουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων τους αντιμετωπίζουν πολυάριθμα εμπόδια. Έχουν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων μεθόδων που προωθούνται από δημόσιες αρχές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, συχνά επιβαρύνονται με πολλαπλές δαπάνες προκειμένου να παράσχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες, ενώ αντιμετωπίζουν και τη δυσπιστία των καταναλωτών στους οποίους προκαλούν σύγχυση όλες αυτές οι ετικέτες με πληροφορίες που καθιστούν δύσκολη τη σύγκριση των προϊόντων.

Με τις σημερινές εισηγήσεις της Κομισιόν, που αφορούν μια ανακοίνωση σχετικά με την οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς για τα πράσινα προϊόντα και μια σύσταση σχετικά με τη χρήση των μεθόδων, αναμένεται να εξασφαλισθούν συγκρίσιμες και αξιόπιστες περιβαλλοντικές πληροφορίες, εμπνέοντας έτσι εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους επενδυτές και άλλους επιχειρηματικούς φορείς.

Ειδικότερα, η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει δύο μεθόδους για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής: το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος (ΠΑΠ) και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα οργανισμών (ΠΑΟ).

Συνιστά την εθελοντική χρήση των μεθόδων αυτών από τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, τους ιδιωτικούς οργανισμούς και τους χρηματοοικονομικούς παράγοντες.

Προαναγγέλλει τριετή δοκιμαστική περίοδο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων κανόνων για τα διάφορα προϊόντα και τομείς, μέσω διαδικασίας στην οποία θα συμμετάσχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς, περιλαμβανομένης της παροχής και σε οργανισμούς που εφαρμόζουν άλλες μεθόδους της δυνατότητας να ζητούν την αξιολόγηση των μεθόδων αυτών.

Θεσπίζει αρχές για την ενημέρωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, όπως η διαφάνεια, η αξιοπιστία, η πληρότητα, η συγκρισιμότητα και η σαφήνεια.

Στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες βελτίωσης του συντονισμού όσον αφορά την ανάπτυξη μεθόδων και τη διαθεσιμότητα δεδομένων.

Η τριετής δοκιμαστική περίοδος αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά την έκδοση της ανακοίνωσης. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει ανοικτή πρόσκληση για εθελοντές στις δικτυακές πύλες για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος (ΠΑΠ) και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα οργανισμών (ΠΑΟ), με την οποία θα καλέσει τις εταιρείες, καθώς και τις βιομηχανικές και επαγγελματικές οργανώσεις στην ΕΕ και πέρα από αυτή να συμβάλουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων κανόνων για τα διάφορα προϊόντα και τομείς.

Η δεύτερη φάση θα βασιστεί στην αναλυτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της τριετούς δοκιμής, καθώς και σε πρόσθετες δράσεις που θα διεξαχθούν βάσει της ανακοίνωσης και της σύστασης. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με νέες πολιτικές εφαρμογές των μεθόδων ΠΑΠ και ΠΑΟ.

Αναφερόμενος στη σημερινή απόφαση, ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον, δήλωσε για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, οφείλουμε να λάβουμε μέτρα ώστε να είναι γνωστά και αναγνωρίσιμα στην αγορά εκείνα τα προϊόντα τα οποία παράγονται με την πιο αποδοτική χρήση των πόρων και είναι τα περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον. «Παρέχοντας στους πολίτες αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των οργανισμών, τους προσφέρουμε δυνατότητες επιλογής, ενώ βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εναρμονίσουν τις μεθόδους τους, περιορίζουμε τις δαπάνες και το διοικητικό φόρτο», κατέληξε ο Σλοβένος Επίτροπος.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τα πράσινα προϊόντα, αυτός ο καταιγισμός περιβαλλοντικών πληροφοριών προκαλεί σύγχυση στο 48% των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αρκετές βιομηχανικές ομοσπονδίες επίσης ζήτησαν να εφαρμοσθεί μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία θα στηρίζεται τόσο σε εκτιμήσεις βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα από ολόκληρη την ΕΕ όσο και σε αναλύσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων. Εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι πολλές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών θα μπορούσαν να βρίσκονται σε σύγκρουση με τις αρχές της ενιαίας αγοράς, προκαλώντας σύγχυση στους καταναλωτές και αύξηση του κόστους για τη βιομηχανία.

.kathimerini.com.cy
9/4/13

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin