Thursday, January 03, 2013

ΥΠΕΚΑ: Υπηρεσιακή Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ για την Ατμοσφαιρι​κή Επιβάρυνση από Αιωρούμενα Σωματίδια

Η πρώτη, ευρεία σύσκεψη, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι επιστημονικές και τεχνικές παράμετροι του φαινομένου επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας λόγω των αυξημένων επιπέδων σε αιωρούμενα σωματίδια εξαιτίας και της χρήσης βιομάζας, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τη συζήτηση συντόνισε η Γ. Γ. Περιβάλλοντος, Μάρω Ευαγγελίδου, παρουσία της Υφυπουργού Υγείας, Φωτεινής Σκοπούλη, ενώ συμμετείχαν ο Γ.Γ. Εμπορίου, Στέφανος Κομνηνός, ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Μωϋσής Κουρουζίδης, στελέχη των αρμοδίων Δ/νσεων των Υπουργείων ΠΕΚΑ και Υγείας, των Διευθύνσεων Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ) και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αρμόδιοι επιστήμονες και Καθηγητές του Πολυτεχνείου και της Ιατρικής.
 
Κατά τη σύσκεψη, έγινε αναλυτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης, των αποτελεσμάτων μέτρησης και των δράσεων που ήδη έχουν δρομολογηθεί και εξετάστηκε η δυνατότητα λήψης συμπληρωματικών μέτρων άμεσου αλλά και μόνιμου χαρακτήρα. Διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα είναι μεν σοβαρό για τη δημόσια υγεία, θεωρούμενο σε μακροχρόνιο ορίζοντα, υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις ως προς το ενδεχόμενο επιδείνωσης, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κατάσταση όξυνσης που να δικαιολογεί τη λήψη μέτρων εκτάκτου ανάγκης.
 
Στις προτάσεις δράσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επιδότηση για τη μετατροπή των τζακιών σε ενεργειακά, με διεύρυνση των κριτηρίων για ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον», η εντατικοποίηση των ελέγχων στα καύσιμα αλλά και στα θερμαντικά σώματα, η αυστηρότερη προτυποποίηση των καυστήρων, αλλά και οι εντατικοί έλεγχοι στα υλικά καύσης και ο ποιοτικός τους έλεγχος, καθώς και καλύτερος συντονισμός και συνεργασία ανάμεσα στους σταθμούς μετρήσεων ρύπανσης που διαθέτουν η ΕΑΡΘ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία και τα Πανεπιστήμια ώστε να δημιουργηθεί ενιαίο δίκτυο καταγραφής των δεδομένων. Παράλληλα, θα υπάρξουν συντονισμένες κινήσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς το πρόβλημα συνδέεται και με έλλειψη πληροφόρησης ως προς την αποτελεσματικότητα και θερμαντική ικανότητα κάθε καυσίμου, αλλά και ως προς τις μακροχρόνιες συνέπειες στην δημόσια υγεία. Επίσης εξετάζονται ήδη οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. την Αυστρία, Νορβηγία, Γερμανία κλπ.), σχετικά με τα υλικά της καύσης τζακιών και ξυλοσομπών (διάθεση καυσόξυλων στην αγορά με ανώτερο επιτρεπόμενο ποσοστό υγρασίας, ποιοτικός έλεγχος πέλλετ), αλλά και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των τζακιών και ξυλοσομπών που χρησιμοποιούνται στην χώρα μας, ως προς τις εκπομπές ρύπων.
 
Οι  ανωτέρω προτάσεις του ΥΠΕΚΑ και των άλλων συναρμοδίων φορέων και επιστημόνων, θα κωδικοποιηθούν, αξιολογηθούν και καταγραφούν ως ενιαίο στρατηγικό σχέδιο δράσης με ανάθεση δράσεων κατά φορέα, βάσει των αρμοδιοτήτων.
Τέλος στην σύσκεψη εξετάστηκε το ενδεχόμενο προσδιορισμού «ορίων συναγερμού» για τα αιωρούμενα σωματίδια κάτι που δεν ισχύει γενικώς με τη Κοινοτική οδηγία, αλλά υπάρχει η δυνατότητα θέσπισής του από τα κράτη μέλη, θέμα που αφορά κυρίως το Υπουργείο Υγείας.
 
Σύμφωνα με τη Γ.Γ. Περιβάλλοντος, για τον μακροχρόνιο σχεδιασμό λαμβάνονται υπ΄ όψιν περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με εσωτερικοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους, και γνώμονα τη παράμετρο της αειφορίας καθώς και της μακροχρόνιας χρήσης των φυσικών πόρων. Η ανωτέρω πολιτική συνάδει με την μέριμνα της πολιτείας για τα θέματα δημόσιας υγείας, ενώ η σημερινή σύσκεψη και ο δρομολογούμενος αυξημένος ενδοδιοικητικός και πολιτικός συντονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της ετοιμότητας της Πολιτείας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, αν προκύψει ανάγκη.  
 

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin