Thursday, December 13, 2012

Ομιλία Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Ασημάκη Παπαγεωργί​ου, στην Ευρωμεσογε​ιακή Διάσκεψη Υπουργών για θέματα Ενέργειας, στην Κύπρο

Αξιότιμε Επίτροπε, Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και κύριοι,
Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι και πάλι στην Κύπρο, για μία Συνάντηση υψηλής σημασίας για το ενεργειακό μέλλον της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας.
Στη σημερινή συγκυρία αντιμετωπίζουμε μία σειρά από ισχυρές προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά…
Εξελίξεις όπως
·      η διαδικασία διαμόρφωσης μίας κοινής ενεργειακής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση
·      το γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, και φυσικά
·      οι ανακαλύψεις μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο,
Δημιουργούν την ευκαιρία να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Μεσογείου ως παράγοντας σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Ενισχύουν την ανάγκη για συνεννόηση, και οφείλω να τονίσω πως η Κυπριακή Προεδρία συνεισέφερε τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση.
 
Κυρίες και κύριοι,
η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, αλλά και η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού είναι μία διαδικασία που απαιτεί τις συντονισμένες προσπάθειες όλων μας.
Προϋποθέτει τη σταθερότητα, τη συναντίληψη ως προς τα κοινά συμφέροντα στην Ενέργεια και –φυσικά- σημαντικά κεφάλαια και μεγάλες επενδύσεις, σε μία εποχή παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής στενότητας και επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.
Στο μέσον, επίσης, μίας μεγάλης δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας, με πολλαπλές συνέπειες για την κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες.
Παρ’όλες τις αντιξοότητες, στηρίζουμε σταθερά την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής και εθνικής ενεργειακής πολιτικής που στοχεύει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των ρύπων, μέσα από τον προσδιορισμό και την επίτευξη του βέλτιστου ενεργειακού μίγματος.
Και αναφέρομαι ειδικότερα,
   Στην εξυγίανση και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της αγοράς ΑΠΕ, τη βελτίωση της θέσης τους στο ενεργειακό μίγμα μέσα από την προώθηση υγιών επενδύσεων,
   Στην ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από διεθνείς διασυνδέσεις, αλλά και διασυνδέσεις νησιών μεταξύ τους και με την ενδοχώρα και
   Στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
 
Η χώρα μας στηρίζει επίσης τα μεγάλα ενεργειακά έργα διαφοροποίησης των πηγών και των οδεύσεων ενέργειας, κυρίως φυσικού αερίου, που θα οδηγήσουν στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού, και την ενίσχυση του ανταγωνισμού της αγοράς.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή της στα σχεδιαζόμενα έργα μεταφοράς φυσικού αερίου από νέες πηγές, στηρίζοντας το άνοιγμα του «Νοτίου Διαδρόμου».
Παράλληλα, παρακολουθούμε ενεργά τις εξελίξεις στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς τα αποδεδειγμένα κοιτάσματα υδρογονανθράκων θα μπορούσαν να καλύψουν μεγάλο μέρος της ζήτησης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναγνωρίσει τη σημασία της ανάπτυξης τέτοιων έργων, συμπεριλαμβάνοντας την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου στους Διαδρόμους Προτεραιότητας που περιλαμβάνει ο νέος Κανονισμός για τις Διευρωπαϊκές Ενεργειακές Υποδομές.
Για την αξιοποίηση των προοπτικών που διανοίγονται, οι χώρες μας μπορούν να παίξουν κομβικό ρόλο, ώστε τα κοιτάσματα αυτά να ενισχύσουν την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης.
Ο καθορισμός των σχεδιαζόμενων Έργων για την Ανατολική Μεσόγειο ως Κοινού Ενδιαφέροντος θα επιτρέψει, καλύτερους όρους συγχρηματοδότησης από την ΕΕ και ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς φορείς και θα καταστήσει τα έργα αυτά υλοποίησιμα.
Και από την πλευρά μας, ήδη συνεργαζόμαστε με την Κύπρο - στο πλαίσιο των Περιφερειακών Ομάδων που έχουν συσταθεί από την ΕΕ για τον προσδιορισμό των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος, - για τη δημιουργία νέων διαδρομών φυσικού αερίου που θα ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού τόσο εντός της ΕΕ όσο και των εκτός ΕΕ χωρών της ΝΑ Μεσογείου.
Συγκεκριμένα, αρμόδιοι φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο ερευνούν την ενοποίηση των σημαντικών έργων που έχουν προταθεί από την Κύπρο (Trans Mediterranean Gas Pipeline) και παράλληλα τον κύριο τροφοδότη της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου. (East Med Gas Pipeline).
Μέσω του East Med, μέχρι και 8 bcm ετησίως θα μπορούσαν να μεταφέρονται στην Κρήτη και από εκεί, μέσα από την ηπειρωτική Ελλάδα, είτε προς την Ιταλία με τον υποθαλάσσιο αγωγό POSEIDON, είτε προς τη Βουλγαρία με τον IGB που προωθείται παράλληλα.
Οικονομικές μελέτες που διεξήχθησαν αποτιμούν το έργο ως εμπορικά βιώσιμο, με βάση τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς και την οικονομική αποτίμηση των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου.
Φυσικά, η τελική μελέτη σκοπιμότητας που θα χρειαστεί να εκπονηθεί, είναι αυτή που θα δείξει τη βέλτιστη όδευση.
Με έγκαιρες αποφάσεις, χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου θα μπορούσε να είναι το 2018.
Η μεταφορά του αερίου προς την Ευρώπη μέσω αγωγού είναι ασφαλώς μία από τις λύσεις που θα εξεταστούν, αλλά όχι η μόνη. Η μεταφορά αερίου σε υγροποιημένη μορφή θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί.
Στο πεδίο των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ συνεργάζονται για την υλοποίηση του EuroAsia Interconnector, για τη διασύνδεση των τριών χωρών. Ήδη στις 19 Δεκεμβρίου θα συναντηθεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στο Ισραήλ για τις τεχνικές πλευρές του θέματος.
Τέλος, για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα η αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων, είναι για εμάς ισχυρή προτεραιότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζονται οι σεισμικές έρευνες της Νορβηγικής PGS για υδρογονάνθρακες στη Δυτική και Νότια Ελλάδα (από το Ιόνιο πέλαγος μέχρι Νότια της Κρήτης) που θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.
Ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να εξάγουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για τη δυνατότητα αξιοποίησης των εγχώριων κοιτασμάτων, και να προχωρήσουμε σε ένα νέο γύρο αδειοδότησης στα μέσα του 2014.
Παράλληλα, ολοκληρώνεται η φάση της αξιολόγησης για τον διαγωνισμό με τη διαδικασία του open door για τρία οικόπεδα της Δυτικής Ελλάδας (Ήπειρος, Πατραϊκός Κόλπος, Κατάκολο).
Σύντομα θα ανακοινωθεί η short list των εταιρειών που προχωρούν στην επόμενη φάση.
 
Κυρίες και κύριοι,
Όλες οι εξελίξεις που σας προανέφερα, φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για την ευθυγράμμιση και την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά τις δραστηριότητες υπεράκτιας εξόρυξης υδρογονανθράκων.
Η Ελλάδα, ως γνωστόν, χαιρέτισε την Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί σύντομα η τελική συμφωνία.
Και με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την Κυπριακή Προεδρία για τη σκληρή προσπάθεια να επιτευχθεί η συναντίληψη ως προς τα βασικά σημεία, κατά τις διαπραγματεύσεις στην Ομάδα «Ενέργεια».
Σταθερή μας θέση είναι πως η υιοθέτηση των βέλτιστων θεσμικών μέτρων και πρακτικών μέσα σε ένα πανευρωπαϊκά αποδεκτό νομοθετικό πλαίσιο θα ενδυναμώσει τη δυνατότητα ολόκληρης της Μεσογείου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν.
Ιδίως όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια στην εργασία κατά τη διάρκεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων, αλλά και την εξασφάλιση από κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους Ευρωπαίους πολίτες και την οικονομία.
Επιπλέον, χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει τις αρχές και τις διατάξεις των σχετικών ρυθμίσεων και σε τρίτες χώρες, και πιο συγκεκριμένα στις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου.
Η Μεσόγειος είναι άλλωστε μία κλειστή θάλασσα, ένα ιστορικό κέντρο εμπορικών δραστηριοτήτων, πολιτισμού, και τουρισμού, και - είμαι βέβαιος - η προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών της από ενδεχόμενους κινδύνους είναι η κυρίαρχη προτεραιότητα για όλους μας.
Από αυτή την άποψη, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την υιοθέτηση κοινή Διακήρυξης για τη συνεργασία μας όσον αφορά την ασφάλεια, των υπεράκτιων δραστηριοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.
Ώστε, μέσα από τη συνεργασία μας, να προστατέψουμε την περιοχή μας αλλά και να αξιοποιήσουμε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που παρείχε ιστορικά, και άλλα ακόμη που μπορεί να παρέχει στο μέλλον..
Και επιπλέον, καταληκτικά, θα ήθελα να εκφράσω σε όλους την επιθυμία μας, η επόμενη Υπουργική Διάσκεψη για την Ευρώ-Μεσογειακή Ενεργειακή Συνεργασία να λάβει χώρα στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα κατά την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2014.
Σας ευχαριστώ πολύ.

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin