Tuesday, November 06, 2012

Απάντηση Καλαφάτη για την αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ

Στην πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του ΥΠΕΚΑ, με την οποία αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που ανέκυψαν από τη συνεχιζόμενη κινητοποίηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και την αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού του συστήματος, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης, απαντώντας χθες σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Βασίλη Κεγκέρογλου.
«Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης οφείλαμε να δράσουμε άμεσα, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τη διασφάλιση της ταμειακής ροής και την ομαλή λειτουργία της αγοράς των ακινήτων» τόνισε ο κ. Καλαφάτης, προσθέτοντας ότι «σε μια τόσο κρίσιμη χρονική στιγμή, ο καθένας πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ :
«Κύριε συνάδελφε,
πράγματι η απεργιακή κινητοποίηση του ΤΕΕ, με την παράλληλη διακοπή της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην -όπως και εσείς πολύ σωστά αναφέρατε- ταλαιπωρημένη αγορά ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκδοθούν βεβαιώσεις μηχανικών για μεταβιβάσεις ακινήτων και συνεπώς να μη μπορούν να υπογραφούν συμβόλαια μεταβίβασης, αλλά και να μη μπορούν να καταχωρηθούν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των αυθαιρέτων.
Δεν θα μπω στο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε σε σχέση με τις διεκδικήσεις ή, αν θέλετε, τον αγώνα τον οποίο καταβάλλει η ηγεσία του ΤΕΕ.

Όμως, θα αναφερθώ στο κύριο αντικείμενο του Υπουργείου μου, που είναι να προασπίσω το δημόσιο συμφέρον. Να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την ομαλή ροή και λειτουργία ενός συστήματος, το οποίο έχει αναλάβει ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου όπως είναι το ΤΕΕ, και στο οποίο υπήρξαν τα προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε.
Εμείς λοιπόν, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, οφείλαμε να αντιδράσουμε άμεσα, ακριβώς για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ταμειακή ροή, αλλά βεβαίως και την ομαλή λειτουργία της αγοράς των ακινήτων.

Έτσι, προχωρήσαμε στην άμεση υποβολή Νομοθετικής ρύθμισης, με τη μορφή μάλιστα πράξης νομοθετικού περιεχομένου, προκειμένου να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος. Με τη ρύθμιση αυτή, τακτοποιούνται τα άμεσα ζητήματα της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων αυθαιρέτων και της έκδοσης των βεβαιώσεων των μηχανικών για την υπογραφή των συμβολαίων.
Παράλληλα, καλύπτεται το νομοθετικό κενό του ν. 4014/2011 για τις περιπτώσεις μη λειτουργίας -από οποιαδήποτε αιτία- του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ν. 4014/2011 καθορίστηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων αυθαιρέτων. Περαιτέρω, με την παράγραφο 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011, προβλέφθηκε ότι οι βεβαιώσεις των μηχανικών, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια δε, προσαρτάται η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.
Στις ανωτέρω διατάξεις, δεν υπήρχε νομοθετική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις όπου για οποιοδήποτε λόγο ανασταλεί η λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδικασίας και του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των απαραίτητων στοιχείων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις στη σύνταξη των συμβολαίων, καθώς και στην είσπραξη των εκ του νόμου σημαντικών εσόδων του κράτους.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, θεσπίζεται η διαδικασία έκδοσης και προσάρτησης στα συμβόλαια της βεβαίωσης του μηχανικού στη περίπτωση αναστολής της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ.
Και ειδικότερα στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι, οι βεβαιώσεις των μηχανικών που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 έχουν ισχύ δύο μηνών. Οι παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.
Στην παράγραφο 2 της προτεινόμενης διάταξης μέσα από τη ρύθμιση στην οποία έχουμε προχωρήσει, σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ η βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 εκδίδεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο μηχανικό, κατά παρέκκλιση από τις λοιπές διατάξεις του ν. 4014/2011 και των σχετικών ρυθμίσεων και χωρίς την αναφορά του μοναδικού ειδικού αριθμού.
Στην παράγραφο 3, προβλέπεται ότι οι σχετικές βεβαιώσεις που δεν θα εκδοθούν με ηλεκτρονικά μέσα, υποχρεωτικά θα καταχωριστούν μελλοντικά στο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να μην γεννώνται αμφιβολίες για την εγκυρότητα και το περιεχόμενό τους. Τίθεται δε και ειδική προθεσμία δύο μηνών, για την ηλεκτρονική υποβολή και έκδοση, ενώ στη συμβολαιογραφική πράξη γίνεται ειδική μνεία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Τέλος, για την πλήρη διασφάλιση της όλης διαδικασίας, προκειμένου να μην εξετάζεται η ανά περίπτωση απόδειξη της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, προβλέπεται στη συγκεκριμένη παράγραφο ότι η μη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από τη σχετική ανακοίνωση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΕ, η οποία αναρτάται υποχρεωτικώς ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΚΑ ή και του ΤΕΕ, με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών.»
.energypress.gr
 6/11/12
----

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin