Friday, November 16, 2012

Ερωτηματικά για την κλιματική βοήθεια της ΕΕ μετά το 2012

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης δεν υποσχέθηκαν κανένα νέο συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την ταχέως φθίνουσα κλιματική βοήθεια προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο στη συνάντησή τους (13 Νοέμβρη) στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων που είδε η EurActiv.
Η ΕΕ συγκέντρωσε 7.2 δις € για τη κλιματική πολιτική την περιόδο 2010 – 2012 χάρη στη συμφωνία για Χρηματοδότηση Ταχείας Εκκίνησης [Fast Start Finance (FSF)], λόγω της εξάντλησης των πόρων ως το τέλος του έτους.

Το FSF αναμενόταν να δώσει το έναυσμα για ένα παγκόσμιο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα το οποίο θα αποδίδει 100 δις $ (78.9 δις €) το χρόνο για κλιματική βοήθεια, αλλά ταλανίστηκε από καυγάδες για θέσεις, πόρους χρηματοδότησης, μεθόδους πληρωμής και δικαιούχους.
Ωστόσο το Προσχέδιο Συμπερασμάτων του Οικονομικού Συμβουλίου αναφέρει μόνο ότι η ΕΕ «θα συνεχίσει να παρέχει πόρους για την υποστήριξη της κλιματικής πολιτικής μετά το 2012», χωρίς όμως να παρέχει πληροφορίες για κανένα πακέτο για το 2012 – 2019.
Αν όντως εμφανιστεί κάποιο κενό στη χρηματοδότηση, «θα είναι καταστροφικό για εμάς -πολύ αρνητικό» είπε ο Evans Davie Njewa, ο διαπραγματευτής για το κλίμα του Μαλάουι και των 48 λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. 
«Θυμάμαι τον Paul Watkinson [ο αντίστοιχος γάλλος διαπραγματευτής] να μας διαβεβαιώνει εκ μέρους της ΕΕ ότι δεν θα υπάρξει κενό μετά το 2012», είπε στην EurActiv. «Ένα κενό τώρα θα σήμαινε ότι οι κοινότητές μας θα έχουν δυσκολίες στην προσαρμογή [στη κλιματική αλλαγή] και ότι οι χώρες μας θα πληγούν».
Από τα 7.2. δις € της ΕΕ, το προσχέδιο συμπερασμάτων πληροφορεί πως το 40.5% επί του συνόλου ξοδεύτηκε σε μέτρα άμβλυνσης, 30.1% για προσαρμογή και 13% σε στήριξη δράσεων για τη μείωση της αποψίλωσης των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η Oxfam ερμήνευσε τα νούμερα ως «σχετικά ισορροπημένα», παρότι αμφισβήτησε το αν οι πόροι είναι όντως νέοι, και πρόσθετοι στους προϋπάρχοντες πόρους που προορίζονταν για εξωτερική στήριξη. 
Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αμφισβητούν την κατανομή των πόρων του FSF, 60% των οποίων μοιράστηκαν χωρίς να συμβουλευτούν τις επηρεαζόμενες χώρες, σύμφωνα με την Oxfam.
Μετριασμός ή προσαρμογή 
Ο Davie Njewa δήλωσε ότι τα περισσότερα έσοδα διοχετεύτηκαν για χρηματοδότηση προγραμμάτων μετριασμού που προτιμούμε ο πλούσιος Βορράς, παρά σε μέτρα προσαρμογής, που επιθυμούσαν οι ίδιες οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
 «Δεν έχουμε καν κάποια ξεκάθαρη καταγραφή για το πού πήγε η βοήθεια», τόνισε. «Μας είπαν ότι τα χρήματα πάνε απευθείας στις κοινωνίες αλλά δε γνωρίζω το κατά πόσο καθώς δε λαμβάνουμε επίσημες αναφορές», είπε.
Τέτοια εμφανής έλλειψη διαφάνειας οδήγησε σε υποψίες ότι οι χώρες δικαιούχοι μπορεί να επιλέχθηκαν σύμφωνα με το ιστορικό των διμερών δεσμών τους με τους χορηγούς τους, και της οικονομικής και πολιτικής τους εγγύτητας. 
Το αυριανό υπουργικό σχέδιο συμπερασμάτων λέει πως η ΕΕ «θα πρέπει να δουλέψει με τρόπο δομημένο μαζί με τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες προς την ταυτοποίηση των διαδρομών που θα ενισχύσουν  τους διαθέσιμους πόρους χρηματοδότησης για το κλίμα από το 2012 ως το 2013 μέσα από μια ευρεία γκάμα πηγών». 
Αυτό θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει δημόσιες, ιδιωτικές, διμερείς, πολυμερείς και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.
Το συμπέρασμα επαναλαμβάνει επίσης μια προηγούμενη πρόταση του Συμβουλίου ότι τα έσοδα που περισυλλέχθηκαν από τις αεροπορικές γραμμές εντός του πλαισίου του ETS θα μπορούσαν να διατεθούν για την κλιματική βοήθεια.
Παρόλα αυτά εκείνη η δέσμευση, όπως και το ίδιο το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ, μπορεί τεθεί σε αναμονή.
 EurActiv.gr  

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin