Friday, November 30, 2012

ΥΠΕΚΑ: Ομιλία Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργί​ου, στο 14ο Επενδυτικό Forum του Capital Link

Ομιλια ΥΦΥπουργου ΠΕΚΑ, ΜΑΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
σΤΟ 14ο επενδυτικο φορουμ του capitallink,
buildinganewgreece” (Ν. ΥΟΡΚΗ29/11/12).
 
 
«Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του Capital Link για την πρόσκληση, που μου δίνει την ευκαιρία να απευθυνθώ σε ένα τέτοιο εκλεκτό κοινό. Είναι χαρά και τιμή μου να συμμετέχω σε μία γόνιμη και εποικοδομητική πρωτοβουλία, γύρω από τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση.
 
Πρώτα από όλα όμως θα ήθελα, με αυτή την αφορμή, να ευχηθώ την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη στους κάτοικους της Νέας Υόρκης, που επλήγησαν τον προηγούμενο μήνα από την καταστροφή του τυφώνα “Sandy”.
Τέτοια γεγονότα, μας υπενθυμίζουν τη σημασία ενός συνεπή και αποφασιστικού κρατικού μηχανισμού, καθώς και την αξία της αλληλεγγύης σε καιρούς κρίσης.
 
Στο μέσον μίας τέτοιας κρίσης, πολλών ετών και με ανυπολόγιστες συνέπειες, βρίσκεται η Ελλάδα.
Η οικονομική κρίση, μας έχει αφήσει πολλαπλά τραύματα. Το ιδιωτικό εισόδημα των νοικοκυριών έχει συρρικνωθεί δραματικά, με έναν πρωτοφανή τρόπο σε καιρό ειρήνης. Η ύφεση άσκησε πίεση – και θα τολμούσα να πω απείλησε – την κοινωνική συνοχή της χώρας. Υποβάθμισε την αξιοπιστία της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.
 
Δεν έχουμε όμως ούτε το χρόνο, ούτε την πρόθεση να ανατρέχουμε στο παρελθόν. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις. Αυτό θα συμβεί μέσα από ριζικές μεταρρυθμίσεις, που θα εκσυγχρονίσουν και θα προσαρμόσουν τη χώρα μας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς : στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και οι διεθνείς συνεργασίες, είναι το κλειδί για την επιβίωση.
 
Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό πως δεν μπορούμε να ζούμε μέσα από μακροχρόνια ελλείμματα. Θα πρέπει, αντιθέτως, να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Να σταθούμε στα πόδια μας και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μας, για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί.
 
Και αυτό ακριβώς κάνουμε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, το υφεσιακό περιβάλλον, την υψηλή ανεργία, τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκαλούν οι τρέχουσες συνθήκες σε ολόκληρη την κοινωνία, επιδείξαμε αποφασιστικότητα και συνέπεια στην εφαρμογή όλων των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μέρα με τη μέρα, αποδεικνύουμε έμπρακτα την επιθυμία μας να εξορθολογίσουμε τις δομές μας και να αναπτύξουμε τις παραγωγικές μας δυνάμεις.
 
Και τολμώ να πω ότι είναι ορατά τα πρώτα σημάδια αλλαγής του κλίματος, που δημιουργούν τη βάση για την ανάκαμψη. Πρέπει λοιπόν να «χτίσουμε» πάνω σε αυτό το κλίμα και να πολεμήσουμε την ύφεση, ενθαρρύνοντας τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
 
Και φυσικά, η Ενέργεια είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς που η Ελλάδα θα βασιστεί, ένα πολυδύναμο εργαλείο για την ανοικοδόμηση και την επιστροφή στην Ανάπτυξη.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προχωράμε στην αποκατάσταση λαθών και αστοχιών του παρελθόντος, μέσα από αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα :
 
·      εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της ενεργειακής αγοράς και θα
·      θέσουν τις βάσεις για ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον.
 
Προχωρήσαμε στη λήψη μίας σειράς αποφάσεων για να καταργήσουμε σταδιακά το έλλειμμα του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα του λογαριασμού για την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής, ώστε μέχρι το τέλος του 2014 το έλλειμμα να έχει εκμηδενιστεί. Τα μέτρα αυτά βαδίζουν παράλληλα με τις γενικότερες ευρωπαϊκές τάσεις: μέτρα που αντανακλούν την τεχνολογική εξέλιξη, το μειωμένο κόστος των επενδύσεων, και – στην περίπτωση της χώρας μας – το υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναμικό.
 
Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, είναι επιπλέον απολύτως αναγκαίο να ενδυναμώσουμε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε αγορά, ώστε να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για :
·      την προσέλκυση επενδύσεων,
·      την ενθάρρυνση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας,
·      τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας βρίσκεται στην παρούσα φάση στο στάδιο της διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, για την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπεύουμε να εισάγουμε έτσι το αποκαλούμενο «Target Model» μέχρι το 2015, μετά το πέρας μίας μεταβατικής περιόδου με βραχυπρόθεσμες προσαρμογές (για παράδειγμα, με τη δημοπρασία «πακέτων» υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας).
 
Παράλληλα, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώνονται το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Αυτό όμως θα πρέπει να επιτευχθεί μετά από προσεκτική μελέτη και μέριμνα, ώστε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να προστατευτούν. Από την άλλη όμως, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αντανακλά το κόστος παραγωγής για να είμαστε ακριβείς.
 
Περαιτέρω, στο ίδιο πλαίσιο, εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα μέτρα, μέσα από τη στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους της αγοράς.
 
Το επικαιροποιημένο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς, επιτυγχάνει ένα διττό στόχο:
·      Από τη μία πλευρά, την εύρυθμη λειτουργία και τη στενή παρακολούθηση της αγοράς καυσίμων, ώστε όλες οι υποχρεώσεις, οι εισφορές και οι φόροι να καταβάλλονται εγκαίρως.
·      Και από την άλλη, την άρση των υφιστάμενων εμποδίων, την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, μικρούς και μεγάλους, προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
 
Ως γνωστόν, οι επενδύσεις προϋποθέτουν τα κατάλληλα κίνητρα και ικανοποιητικές αποδόσεις, ενώ ταυτόχρονα οι στρεβλώσεις της αγοράς απαιτούν διορθωτικές κινήσεις. Μία σταθερή και υγιής ενεργειακή αγορά είναι απαραίτητη συνθήκη για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, στο οποίο προχωρά η ελληνική Κυβέρνηση. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος δεν είναι μόνον να εξισορροπήσουμε ελλείμματα, ή να ανασάνουμε από τις δημοσιονομικές πιέσεις. Θεωρούμε, επιπλέον, ότι το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον και τα νέα επενδυτικά κεφάλαια που θα προσελκύσει ο ενεργειακός κλάδος,
·      Θα συνεισφέρουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας,
·      Θα προωθήσουν την τεχνογνωσία και την καινοτομία,
·      Θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα.
 
Ήδη η πρώτη φάση για τη ΔΕΠΑ έχει ολοκληρωθεί, ο διαγωνισμός προχωράει. Στις αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσουμε την διαδικασία για τα Ελληνικά Πετρέλαια και θα ανακοινώσουμε το μοντέλο αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ.
 
Στις αρμοδιότητες μας ανήκει όμως και η διαχείριση του Ορυκτού Πλούτου που είναι στενά συνδεδεμένος με την Ενέργεια. Στη χώρα μας υπάρχει σημαντικό δυναμικό, υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερης ποικιλίας, το οποίο στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε και να προωθήσουμε στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε μία ολοκληρωμένη Μεταλλευτική Πολιτική, μέσα από ένα φιλικό στον επενδυτή ρυθμιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
 
Και το επιδεικνύουμε στην πράξη: Μέσα σε λίγους μόνο μήνες ρυθμίσαμε ζητήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία λειτουργούντων ιδιωτικών λιγνιτωρυχείων και αυτό το διάστημα ολοκληρώνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε ένα ακόμη.
 
Εξυπακούεται ότι, η εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης Μεταλλευτικής Πολιτικής προϋποθέτει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Κράτος, τη βιομηχανία και τις τοπικές κοινωνίες, πάνω στη βάση ότι η αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου, με την ταυτόχρονη εξασφάλιση του σεβασμού προς το περιβάλλον, μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της οικονομίας.
Η ύπαρξη αντικειμενικών δεδομένων και αμερόληπτης και απροκατάληπτης πληροφόρησης για την αξία του εξορυκτικού κλάδου για την τοπική και την εθνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ύπαρξη διαφανών σχέσεων με τις κοινωνίες και τους τοπικούς παράγοντες, είναι τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά εργαλεία για μία τέτοια στρατηγική.
 
Κυρίες και κύριοι,
 
Στη σημερινή περίοδο αναταραχής για την περιοχή μας και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό σταθεροποιητικό παράγοντα.
 
Επιτρέψτε μου να σας αναπτύξω περαιτέρω αυτήν την άποψη.
Ήδη, έχουν υπάρξει σημαντικά ευρήματα υδρογονανθράκων – και συγκεκριμένα φυσικού αερίου – υπεράκτια της Κύπρου και του Ισραήλ. Θεωρούμε όμως ότι, τα ελπιδοφόρα κοιτάσματα μπορεί να επεκτείνονται και δυτικότερα, νότια της Κρήτης, και πραγματοποιούμε γεωφυσικές έρευνες για να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας.
 
Όπως και να έχει όμως, αξιολογούμε τα κοιτάσματα αυτά ως μία ευκαιρία για διεθνείς συνεργασίες και κοινή ευημερία.
Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στα προγραμματισμένα σχέδια για τη μεταφορά φυσικού αερίου από νέες πηγές, όπως η Κασπία και η Ανατολική Μεσόγειος.
 
Η αξιοποίηση του δυναμικού της Ελλάδας που απορρέει από τη γεωγραφική της θέση, δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα του φυσικού αερίου. Η Ελλάδα συμμετέχει παράλληλα σε σημαντικά σχέδια ηλεκτρικών διασυνδέσεων, που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη.
 
Κυρίες και κύριοι,
 
Η αποφασιστικότητα είναι το σημαντικότερο στοιχείο για να ανακτήσουμε τη χαμένη μας αξιοπιστία στο εξωτερικό, αλλά και για να δώσουμε ελπίδα στους Έλληνες, που εμπιστεύτηκαν την Κυβέρνηση σε πολύ δύσκολους καιρούς.
 
Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Προϋποθέτει επώδυνα μέτρα, με όλες τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Πιστεύουμε όμως ακράδαντα ότι θα πετύχουμε και ότι θα φανούμε αντάξιοι της πολιτιστικής μας κληρονομίας.
 
Μόνο τότε, οι θυσίες που έχουν κάνει οι Έλληνες δε θα πάνε χαμένες. 
 
Σας ευχαριστώ.»

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin