Tuesday, October 02, 2012

Ομιλία Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, στη Βουλή σχετικά με την Ειδική Γραμματεία Δασών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2012
ΟΜΙΛΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Σχετικά με την Ειδική Γραμματεία Δασών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κύριε συνάδελφε, η Ειδική Γραμματεία Δασών διατηρεί βαρύνοντα ρόλο στη διαφύλαξη του δασικού μας πλούτου και στο στρατηγικό σχεδιασμό της δασικής πολιτικής της χώρας. Υπό αυτό το πρίσμα, αξιολογείται σήμερα η σημασία της και έτσι θα πρέπει να αξιολογείται και στο μέλλον.
Η συγκρότησή της στόχευε στη συγκέντρωση των φορέων διαχείρισης του φυσικού μας περιβάλλοντος υπό την ίδια στέγη με σκοπό να επιτευχθεί πρόοδος σε μια σειρά θεμάτων όπως είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, η κατάρτιση και κύρωση δασικών χαρτών, η προώθηση του κτηματολογίου στις δασικές περιοχές.
Στόχευε επίσης, να συνδράμει στη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος, αντιμετώπισης των προβλημάτων του δασικού μας κεφαλαίου και κωδικοποίησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η Ειδική Γραμματεία Δασών συνεχίζει να συμβάλλει απρόσκοπτα με το έργο της όσον αφορά στη δασοπροστασία, την εκμετάλλευση των δασικών πόρων και την ολοκληρωμένη, εν γένει, διαχείριση της πρωτογενούς παραγωγής των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων για το δημόσιο συμφέρον.
Κρίσιμο, συνεπώς, στοιχείο είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενδυνάμωση του ρόλου της, ώστε να επιτελεί την αποστολή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτός είναι και ο στόχος προς τον οποίο έχουμε στρέψει όλες μας τις προσπάθειες. Αυτό που εμείς, ως Υπουργείο, οφείλουμε να πράττουμε -και το πράττουμε- είναι να ασκούμε στο ακέραιο τις αρμοδιότητες μας. Και στον τομέα των δασών κάναμε και κάνουμε πολλά. Δράττομαι της ευκαιρίας στο πλαίσιο αυτό να ενημερώσω εσάς και το Σώμα για κάποιες από τις δράσεις. Είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα.
Πρώτον, κωδικοποιούμε και επικαιροποιούμε τη δασική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αρχές της καλής νομοθέτησης και την ανάγκη μακροπρόθεσμης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Δεύτερον, χρηματοδοτήσαμε τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες με 800.000 ευρώ περίπου, ώστε να επιταχύνουμε την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα.
Τρίτον, προχωρούμε στην απογραφή και παρακολούθηση των δασών, που είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση της πολιτικής, αλλά και για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με γνώμονα την αειφορία και την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Τέταρτον, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», από το οποίο θα διατεθούν πόροι για έργα που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, για ορεινά αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αποφυγής πλημμυρών και για την αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές.
Τέλος, βρίσκεται σε εκτέλεση το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2012», συνολικής πίστωσης 10.000.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αφορά σε έργα αντιπυρικής προστασίας των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, καταπολέμησης των λαθροϋλοτομιών, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, ανάπτυξη της άγριας πανίδας και των βιότοπων αυτής, βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των δασών.
Ευχαριστώ πολύ.


ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Θα ήθελα να επαναλάβω και να πω ότι στο ΥΠΕΚΑ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ασκήσουμε στο ακέραιο και με πληρότητα τις αρμοδιότητες που μας έχουν ανατεθεί, να κάνουμε, δηλαδή, όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά μας. Έχουμε επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στο πώς θα επιτύχουμε στην αποστολή μας. Αυτό μόνο μας απασχολεί και τίποτε άλλο. Εκεί έχουμε συγκεντρώσει στο ΥΠΕΚΑ όλες τις προσπάθειες και αυτό που φροντίζουμε είναι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αρμοδιότητες, τις οποίες έχουμε και τις ασκούμε αυτήν τη στιγμή πλήρως και στο ακέραιο.
Ευχαριστώ πολύ.

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin