Sunday, October 14, 2012

Νέες πράσινες θέσεις εργασίας

Μέτρα οικονομικής ανάπτυξης μηδενικού κόστους - Οι θέσεις που δημιουργούνται στη γεωργία, βιομηχανία, έρευνα και ανάπτυξη, στη διοίκηση και σε υπηρεσίες που στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη φύση και τους ανθρώπους, και φροντίζει να δημιουργήσει αρκετές εργασιακά σωστές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) και η Διεθνής Ένωση Συνδικάτων (ITUC) καθόρισαν τις «Πράσινες θέσεις εργασίας», τις θέσεις που δημιουργούνται στη γεωργία, βιομηχανία, έρευνα και ανάπτυξη, στη διοίκηση και σε υπηρεσίες που στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων.


Μια επιτυχημένη στρατηγική για πράσινη οικονομία περιλαμβάνει ολική κοστολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων, με έμφαση στην ενέργεια και υλικά ούτως ώστε να αποθαρρύνει τη μη βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγή και κατανάλωση.

Μια πράσινη οικονομία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη φύση και τους ανθρώπους, και φροντίζει να δημιουργήσει αρκετές εργασιακά σωστές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Υπάρχει η δυνατότητα
Στην Κύπρο υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων θέσεων, με ορισμένα μέτρα να μην προϋποθέτουν κανένα κόστος από την κυβέρνηση, όπως π.χ. η εφαρμογή ορισμένων νομοθεσιών και πρακτικών.
Ανάλογα με την πολιτική που εφαρμόζει ένα κράτος, μπορεί να γίνει επικέντρωση σε μέτρα που θα δημιουργήσουν για παράδειγμα δουλειές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνίτες, εργάτες και γενικά ανθρώπους με χαμηλό γενικά εισόδημα και ανέργους.
Τομείς οι οποίοι εύκολα προσφέρονται για εφαρμογή στην Κύπρο είναι αυτοί του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των αποβλήτων, των μεταφορών, αλλά και γενικά μέτρα που επιτυγχάνουν την αυτοχρηματοδότηση και τη μείωση των δημόσιων λειτουργών.
Φυσικά για να ονομάζονται πράσινες οι νέες θέσεις θα πρέπει να έχουν σχέση με το περιβάλλον.
Ένα γενικό σκεπτικό, που εφαρμόζεται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, είναι ότι εν μέσω κρίσης που επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα απευθύνονται στο κράτος για στήριξη, το κράτος εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να θέσει περιβαλλοντικούς όρους στις εταιρείες που στηρίζει οικονομικά.
Αποπληρωμή
ΠΟΛΛΕΣ τέτοιες πολιτικές βασίζονται κυρίως σε έναν τρόπο αποπληρωμής ο οποίος διευκολύνει την εκτέλεση του έργου, χωρίς να χρειάζεται να ξοδευτούν λεφτά άμεσα. Ένα από τα πιο πετυχημένα ίσως παραδείγματα είναι αυτό του Βερολίνου, όπου έκαναν ενεργειακή αναβάθμιση σε όλα τα δημόσια κτίρια του Βερολίνου χωρίς να ξοδευτούν επιπλέον λεφτά, με την αποπληρωμή να γίνεται με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα υπάρχει κάπου στα σχέδια να γίνει και στην Κύπρο, αλλά η οικονομική κατάσταση επιβάλλει αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε μια τέτοια ενεργειακή αναβάθμιση θα εργαστούν άτομα με χαμηλά εισοδήματα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί πιο πολύ από την κρίση, χωρίς να χρειαστεί το κράτος να πληρώσει επιπλέον λεφτά.
Το σκεπτικό της εύκολης αποπληρωμής εξόδων για εκτέλεση έργων και ταυτόχρονη προώθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εφαρμόζεται για παράδειγμα στη Βρετανία, μέσω εταιρικής φοροαπαλλαγής για αγορά ποδηλάτων για το προσωπικό τους.
Επίσης, μέσω του πολυδιαφημιζόμενου σχεδίου της «πράσινης συμφωνίας» προσφέρουν την ευκαιρία σε πολίτες να εξοφλήσουν σταδιακά τα έξοδα ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού τους, μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρισμού και του γκαζιού τους.

Τομείς για ανοικτό μαυλό...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ τομείς που και εμείς στην Κύπρο μπορούμε να πάρουμε μέτρα εύκολα, χωρίς κόστος και με άμεση απόδοση:
-    Έκδοση διατάγματος που θα καθορίζει τα προσόντα ατόμων που θα δικαιούνται να εκπονούν περιβαλλοντικές μελέτες.
-    Υποχρεωτική απαίτηση επαγγελματικών προσόντων για διάφορα τεχνικά θέματα, με στόχο, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, να περιοριστεί το ξένο προσωπικό σε όσο πιο ανειδίκευτες θέσεις είναι δυνατόν.
-    Συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές στην κατασκευή σταθμών εξυπηρέτησης, ξεκούρασης, διευκολύνσεων και εστιατορίων σε στρατηγικά σημεία στους αυτοκινητόδρομους.
-    Προσφορά φοροαπαλλαγής εταιρικού φόρου για εταιρείες που βοηθούν το προσωπικό τους να αγοράσει με δόσεις ορισμένα προϊόντα, όπως π.χ. ποδήλατα, αντικατάσταση παλιού καυστήρα κεντρικής θέρμανσης με πιο αποδοτικό, θερμομονώσεις, φωτοβολταϊκά, σύστημα επεξεργασίας λυμάτων σε κατοικίες κλπ.
-    Εισαγωγή του θεσμού του Ύπνου και Προγεύματος (Bed and Breakfast) για πιο δίκαια κατανομή των εισοδημάτων του τουρισμού και στην κυπριακή ύπαιθρο.
-    Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, με τα έξοδα να αποπληρώνονται μέσω της εξοικονόμησης, όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
-    Ανάθεση με το "κομμάτι" σε ειδικά εκπαιδευμένα άτομα να κάνουν επιθεωρήσεις περιβαλλοντικών αδειών, κτιρίων υπό κατασκευή για την ενεργειακή απόδοση αλλά και την πολεοδομική άδεια, καταστημάτων πώλησης κατοικιδίων κλπ.
-    Άμεση εισαγωγή του θεσμού του Net Metering για προώθηση των ΑΠΕ και μείωση του λογαριασμού του ηλεκτρισμού.
-    Ετοιμασία της μελέτης που απαιτείται από την Οδηγία 2009/72/ΕΚ και ανάλογα με τα πορίσματα να προχωρήσει η άμεση εφαρμογή των έξυπνων μετρητών ηλεκτρισμού.
-    Υποχρεωτική ανακύκλωση σε όλες τις δημόσιες Αρχές και τις τοπικές Αρχές που εξυπηρετούνται από σύστημα ανακύκλωσης.
-    Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων, για μείωση των αποβλήτων και παραγωγή κομπόστας ή/και ηλεκτρισμού με βιοαέριο.
-    Ενημέρωση και προώθηση κατασκευής στην Κύπρο ηλιακών συστημάτων θέρμανσης, γνωστά σαν ηλιακά αερόθερμα.

Τα πιο πάνω είναι απλά και δοκιμασμένα στο εξωτερικό, απλώς χρειάζεται ανοικτό μυαλό και νέες ιδέες, αν είναι να λύσουμε οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, προσφέροντας έτσι και δουλειές σε νέους ανάμεσα στους οποίους η ανεργία είναι σε υψηλά επίπεδα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ
Επίτροπος Περιβάλλοντος

sigmalive.com/simerini
14/10/12 

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin