Sunday, September 09, 2012

Τέλος στον εφιάλτη της ΑΗΚ...ΕΥΦΥΗ συστήματα μέτρησης της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Ήρθε η ώρα και για τους έξυπνους μετρητές ηλεκτρισμού -
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εφαρμογή των έξυπνων μετρητών ενέργειας, βάζει τέλος στον πονοκέφαλο που προκαλούν για τους περισσότερους Κύπριους, οι εφιαλτικοί αριθμοί που αναγράφονται στους λογαριασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

ΕΥΦΥΗ συστήματα μέτρησης της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, ένα από τα κύρια πράγματα που προωθεί η Ε.Ε. για την εξοικονόμηση της ενέργειας, είναι η αντικατάσταση των μετρητών ενέργειας με τους λεγόμενους έξυπνους μετρητές, που στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών.Ο έξυπνος μετρητής θα αντικαταστήσει σύντομα τον παραδοσιακό μετρητή ηλεκτρισμού που έχουμε στα σπίτια μας, δίνοντάς μας ένα εξαιρετικό βοήθημα στη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.
Στόχος της Ε.Ε. είναι τα 80% των μετρητών της κάθε χώρας να είναι έξυπνοι μετρητές και με βάση την Οδηγία 2009/72/ΕΚ, τα κράτη μέλη υπέβαλαν πρόσφατα στην Επιτροπή συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους. Στην Κύπρο, η ΑΗΚ ετοιμάζει πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης έξυπνων μετρητών.
Στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας αναφέρεται ότι «η υλοποίηση αυτών των συστημάτων μέτρησης δύναται να υπόκειται σε οικονομική αξιολόγηση όλων των μακροπρόθεσμων στοιχείων κόστους και οφέλους για την αγορά και τους επιμέρους καταναλωτές, σε σχέση με τη μορφή ευφυούς μέτρησης που είναι οικονομικά περισσότερο εύλογη και αποδοτική, καθώς και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο είναι εφικτή η εξάπλωση των συστημάτων».
Η Οδηγία αναφέρει, επίσης, ότι «εάν η ανάπτυξη ευφυών μετρητών εκτιμηθεί θετικά, τουλάχιστον το 80% των καταναλωτών πρέπει να εξοπλιστούν με ευφυή συστήματα μέτρησης έως το 2020».
Στη σύσταση για την προετοιμασία και σταδιακή εφαρμογή των έξυπνων μετρητών, η Ε.Ε. δίνει και κατευθυντήριες γραμμές για το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση, με αναφορές στην:
· προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες,
· ανάλυση κόστους - οφέλους,
· ανάλυση ευαισθησίας,
· αξιολόγηση των επιδόσεων, των εξωτερικών επιδράσεων και του κοινωνικού αντίκτυπου,
· προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες.

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι επίσης και η περιγραφή για τις ελάχιστες υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι νέοι αυτοί μετρητές στους καταναλωτές με τη δυνατότητα ανάγνωσης μετρήσεων απευθείας από τον πελάτη και την ανανέωση των ενδείξεων μετρητών αρκετά συχνά, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση των πληροφοριών για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας από τους καταναλωτές.

Στο εσωτερικό του σπιτιού μας

Οι έξυπνοι μετρητές, που θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά ρολόγια, θα τοποθετούνται στο εσωτερικό της οικίας και όχι εξωτερικά στην είσοδο της οικίας ή πολυκατοικίας, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Και αυτό διότι δεν θα χρειάζεται πλέον να είναι προσβάσιμοι από τα συνεργεία της ΑΗΚ και τους εξωτερικούς εργολάβους για την καθιερωμένη καταμέτρηση, καθώς με την εγκατάστασή τους η καταγραφή της κατανάλωσης του καθενός από εμάς θα γίνεται μέσω κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού καναλιού. Κάθε μετρητής θα αποστέλλει αυτόματα τα στοιχεία της κατανάλωσης του κατόχου του (πιθανότατα μέσω ασύρματου δικτύου) σε έναν κεντρικό υπολογιστή της ΑΗΚ που θα τα συλλέγει και θα τα επεξεργάζεται.
Ο πελάτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, κοιτάζοντας στην οθόνη του μετρητή, να γνωρίζει (και άρα να ελέγχει) τι καταναλώνει. Δηλαδή, μόλις θα θέτει σε λειτουργία μια ενεργοβόρο συσκευή, π.χ. τον θερμοσίφωνα, αυτόματα ο ηλεκτρονικός μετρητής του θα δείχνει αύξηση φορτίου κ.ο.κ. Έτσι θα μπορεί να περιορίζει την άσκοπη χρήση στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα θα πάψει να παραλαμβάνει λογαριασμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατανάλωση.
Δυνατότητες
ΟΣΟΝ αφορά τις εταιρείες πώλησης ηλεκτρισμού, με βάση τη σύσταση οι έξυπνοι μετρητές θα πρέπει να έχουν τις πιο κάτω ελάχιστες δυνατότητες:
· Δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης των μετρητών.
· Πρόβλεψη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του ευφυούς συστήματος μέτρησης και εξωτερικών δικτύων για τη συντήρηση και τον έλεγχο του συστήματος μέτρησης.
· Δυνατότητα μετρήσεων με επαρκή συχνότητα, ώστε οι πληροφορίες να χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό του δικτύου.
· Υποστήριξη προηγμένων συστημάτων τιμολόγησης.
· Δυνατότητα εξ αποστάσεως εκκίνησης/διακοπής της σύνδεσης.
· Παροχή ασφαλών επικοινωνιών για δεδομένα.
· Πρόληψη και ανίχνευση απάτης. Αυτή η λειτουργία σχετίζεται με την πλευρά της προσφοράς: ασφάλεια και προστασία από κακόβουλες πράξεις όσον αφορά την πρόσβαση.

Οι έξυπνοι μετρητές έχουν και τα προβλήματά τους και προκαλούν πολλές συζητήσεις στο εξωτερικό:
· Υπάρχει θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων εφόσον η εταιρεία γνωρίζει από την κατανάλωση πότε κάποιος είναι στο σπίτι και στοιχεία από τον τρόπο ζωής του.
· Μπορεί η κλιμακωτή και ανά ώρα χρέωση να είναι τέτοια που στο τέλος αντί εξοικονόμηση, η εταιρεία ηλεκτρισμού να αυξήσει τα κέρδη της, γιατί αν για παράδειγμα το φτηνό ρεύμα είναι στις 3 το πρωί, δεν θα μπορεί να το αξιοποιήσει η μεγάλη μάζα του πληθυσμού.
· Στα φτωχικά νοικοκυριά, όπου η κατανάλωση είναι ήδη χαμηλή, το κόστος αγοράς του έξυπνου μετρητή είναι δυσανάλογα υψηλό και ίσως και αχρείαστο. 

 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
9/9/12 
--

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin