Monday, September 03, 2012

ΚΥΠΡΟΣ- ΑΗΚ: Νέα μεθοδολογία πώλησης της ενέργειας

Net metering για προώθηση των μικρών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Μετά από μια πολύ έντονη προσπάθεια, επιστολές και συναντήσεις, φαίνεται ότι οι κόποι όλων όσοι εργάστηκαν έχουν εν μέρει καρποφορήσει....
ΜΕΤΡΗΤΗΣ που καταγράφει την παραγωγή ηλεκτρισμού από τις ΑΠΕ...

Αν υποθέσουμε ότι ένας καταναλωτής εγκαταστήσει στο σπίτι του μια μικρή μονάδα που παράγει ηλεκτρισμό από φωτοβολταϊκά και ότι όλη η ενέργεια που παράγεται διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής, τότε με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών γίνεται και εγκατάσταση ενός δεύτερου μετρητή ο οποίος μετρά την ενέργεια η οποία έχει παραχθεί και διοχετεύεται στο δίκτυο.
Με συμβόλαιο δίνεται εγγύηση στον ιδιοκτήτη για την τιμή με την οποία θα πωλεί στην ΑΗΚ την ενέργεια που παράγει από τα φωτοβολταϊκά του.
Με βάση το σχέδιο που εφαρμόζουμε τώρα, η ΑΗΚ εκδίδει λογαριασμό και πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη τον ηλεκτρισμό που κατανάλωσε, αλλά εκδίδει επίσης και επιταγή στον ιδιοκτήτη για το ηλεκτρισμό που παρήγαγε από τις ΑΠΕ του. Έχουμε 2 λογαριασμούς δηλαδή.
Στην Κύπρο έχουμε εισαγάγει χωρίς πολλή συζήτηση αυτήν τη μεθοδολογία πώλησης της ενέργειας χωρίς να έχουμε συζητήσει και την πρακτική του Net metering που δεν έχει κανένα κόστος για το κράτος, είναι πολύ πιο απλή, δεν έχει χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις ή οποιανδήποτε άλλη καθυστέρηση και γραφειοκρατία.
Απλά, γίνεται η εγκατάσταση των ΑΠΕ, π.χ. φωτοβολταϊκών, και όπως και πριν εφαρμόζεται ένας μετρητής που καταγράφει την παραγωγή ηλεκτρισμού από τις ΑΠΕ που διοχετεύτηκε στο δίκτυο.

Η διαφορά στην τιμολόγηση
Με τη μεθοδολογία Net metering γίνεται η μέτρηση της ενέργειας που κατανάλωσε το κτίριο, μετριέται και η παραγωγή από τις ΑΠΕ και απλά αφαιρείται από την κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού. Για παράδειγμα, αν ένα σπίτι κατανάλωσε 900Kw ηλεκτρισμό και η εγκατάστασή του σε φωτοβολταϊκά παρήγαγε 200Kwh, τότε με βάση το net metering θα χρεωθεί 700Kwh μόνο (900Kwh - 200KWh= 700ΚWh)
Για τον καταναλωτή, το πλεονέκτημα του συστήματος αυτής της μέτρησης βρίσκεται στον τρόπο που γίνεται ο υπολογισμός της χρέωσης από την ΑΗΚ αφού για κοινωνικούς λόγους οι πρώτες κιλοβατώρες κατανάλωσης μετά από όλες τις χρεώσεις, αυξήσεις και ΦΠΑ στοιχίζουν 23,21 σεντ, με τη χρέωση ανά κιλοβατώρα να αυξάνεται σταδιακά, καταλήγοντας στην πιο ακριβή χρέωση που σήμερα είναι 25,49 σεντ ανά κιλοβατώρα.
Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας - έρευνα ενέργειας 2009, το μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο καταναλώνει 6288KWh τον χρόνο, άρα το μεσαίο νοικοκυριό ανα διμηνία καταναλώνει μέσο όρο 1048KWh που αντιστοιχεί με €267 τη διμηνία ή €1600 τον χρόνο.

Οι ευκαιρίες της νέα μεθόδου

ΜΕ τη μέθοδο του net metering και τις σημερινές τιμές, αν υπολογίσουμε ότι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα των 5KW χωρίς καμιά επιδότηση στοιχίζει συνολικά €11000, τότε το μέσο νοικοκυριό πιο πάνω, λόγω της δραματικής μείωσης του λογαριασμού του, θα ξοφλήσει το σύστημα στα 7 χρόνια περίπου και δεν θα πληρώσει ξανά ηλεκτρισμό αφού για κάθε ώρα ηλιοφάνειας θα μειώνεται ο λογαριασμός του ηλεκτρισμού κατά €1,3 περίπου.
Υπόψη ότι στην Κύπρο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα του 1KW παράγει 1500KWh τον χρόνο, έτσι ένα σύστημα των 5KW θα παράγει κάθε χρόνο 7500KWh
Είναι φανερό ότι με τη μέθοδο του Net Metering δε συμφέρει προς το παρόν να γίνονται μεγάλες εγκαταστάσεις αλλά με βάση τις προβλεπόμενες αυξήσεις της τάξεως του 5% με 10% που αναμένονται το 2013, αυτό θα γίνει ακόμη πιο συμφέρον
Το net metering μάς δίνει επίσης μια μοναδική ευκαιρία να αυξήσουμε σημαντικά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε από φωτοβολταϊκά είτε ακόμη και από μικρές ανεμογεννήτριες χωρίς μάλιστα κόστος ή επιχορηγήσεις από το κράτος.
Οικιακή ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα

Γι΄ αυτό επείγει πλέον η θεσμοθέτησή του γιατί, πέρα από το περιβαλλοντικό κέρδος, αυτό θα δώσει και δουλειές σε έναν αληθινά πράσινο τομέα της οικονομίας.
Η τελική χρέωση
Στον πιο κάτω πίνακα θα δείτε τη σταδιακή χρέωση σε κιλοβατώρες, την αρχική ταρίφα και την τελική τιμή μετά από όλες τις αυξήσεις:
Σταδιακή χρέωση ανά KW Αρχική τιμή *Τελική χρέωση στον καταναλωτή
120KWh €0,135 €0,2321
200KWh €0,1431 €0,2421
180KWh €0,1475 €0,2475
500KWh €0,1518 €0,2528
Κάθε 1 KWh μετά €0,1535 €0,25489
*Σημείωση: Στην τελική τιμή υπολογίζεται το κόστος της αρχικής χρέωσης, η αναπροσαρμογή καυσίμων €0,048811, η Χρέωση ΥΔΩ €0,00134, η έκτακτη προσαύξηση προς 6,96%, ο ΦΠΑ και η χρέωση για ΑΠΕ προς €0,0044
Αν υποθέσουμε ότι ένα σπίτι παίρνει λογαριασμό για 1048 KW (κιλοβατώρες), τότε:
-Οι πρώτες 120 θα στοιχίσουν συνολικά €27,8571
-Οι επόμενες 200 θα στοιχίσουν συνολικά €48,42
-Οι επόμενες 180 θα στοιχίσουν συνολικά €44,55
-Οι επόμενες 500 θα στοιχίσουν συνολικά €126,40
-Και οι τελευταίες 48 θα στοιχίσουν συνολικά €12,23
-Συνολική χρέωση €267,68, το οποίο περιλαμβάνει και το τέλος χρήσης δικτύου που είναι €6,68 +ΦΠΑ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ
Επίτροπος περιβάλλοντος
2/9/12 

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin