Thursday, September 06, 2012

ΤΑΙΠΕΔ: 6,9 εκατ. ευρώ για αμοιβές - έξοδα συμβούλων

Στα 6,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι αμοιβές - έξοδα των συμβούλων του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου την περίοδο 2011 έως και τον Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή έπειτα από αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.
Στις 12.00, εν τω μεταξύ, συνεδριάζει η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με αντικείμενο την ακρόαση των προτεινόμενων, από τον υπουργό Οικονομικών, για τις θέσεις προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το θέμα των αμοιβών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, την περίοδο Ιούλιος 2011-Μάρτιος 2012 το σύνολο των αμοιβών και εξόδων που καταβλήθηκαν σε συμβούλους αξιοποίησης (χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς), οι οποίοι είχαν προσληφθεί από την Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων και μεταφέρθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, ανέρχεται σε 6,9 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως υποστηρίζει το ΥΠΟΙΚ, «οι αμοιβές των συμβούλων είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένες με την επιτυχή ολοκλήρωση αξιοποίησης του κάθε περιουσιακού στοιχείου και την είσπραξη οικονομικού ανταλλάγματος (αμοιβές επιτυχίας)».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, την ίδια περίοδο το ΤΑΙΠΕΔ απασχόλησε 20 άτομα, με το σύνολο των αμοιβών τους να ανέρχεται σε 285.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες για τα ταξίδια στελεχών του Ταμείου ανήλθαν για την ίδια περίοδο σε 79.000 ευρώ.
Επιπρόσθετα, το σύνολο των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε χρηματοοικονομικούς, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών ανά έργο αποκρατικοποίησης, μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, τη διετία Ιούνιος 2010-Ιούνιος 2012, ανέρχεται στο ποσό των 5.548.935,08 ευρώ.
Όπως εξάλλου διευκρινίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το ΤΑΙΠΕΔ:
- Ολοκλήρωσε την αξιοποίηση τριών περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου με συνολικά έσοδα 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,2 δισ. έχουν ήδη εισπραχθεί και αποδοθεί στον ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
- Έχει ολοκληρώσει τη νομική και τεχνική επεξεργασία και έχει ξεκινήσει διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες για την αξιοποίηση 6 ακόμα περιουσιακών στοιχείων.
- Έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό η προετοιμασία 9 περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου με στόχο, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν την ολοκλήρωση της αξιοποίησης τους εντός του 2013.
Ο κ. Σταϊκούρας ενημερώνει, επίσης, ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΑΙΠΕΔ, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ -κατά την περίοδο Ιούλιος 2011-Μάρτιος 2012- και ότι το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ ανήλθε σε 2,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι προϋπολογισμού για την αντίστοιχη περίοδο, ύψους 3,9 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που ανέρχεται στο 0,17% των πραγματοποιηθέντων εσόδων από αποκρατικοποιήσεις.
Αναφορικά με τις αμοιβές ύψους 6,9 εκατομμυρίων ευρώ σε συμβούλους που είχαν προσληφθεί από την Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων και μεταφέρθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, ο αναπληρωτής υπουργός σημειώνει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,49% των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα οικονομικά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2011 έως το τέλος του ίδιου χρόνου έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και έχουν εγκριθεί από τον μέτοχο σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τον περασμένο Απρίλιο.
Στην ερώτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για δαπάνες για αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις «παχυλά αμειβόμενων φίλων και προσκείμενων στην κυβέρνηση προσώπων», χωρίς την εκτέλεση οποιουδήποτε ουσιαστικού έργου το οποίο να εξυπηρετεί το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου.
Με απλή πλειοψηφία ο διορισμός της νέας ηγεσίας
Όπως προαναφέρθηκε, το μεσημέρι συνεδριάζει η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την έγκριση της νέας ηγεσίας του Ταμείου - ζήτημα που εξετάστηκε και κατά τη χθεσινή σύσκεψη του πρωθυπουργού με τους συναρμόδιους υπουργούς στο Μαξίμου.
Η Επιτροπή έχει 15 μέλη, ωστόσο τα τρία κόμματα της κυβέρνησης διαθέτουν συνολικά εννέα βουλευτές, οπότε δεν συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των 2/3, που απαιτεί ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ. Προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο της μίας ψήφου, η κυβέρνηση εξασφάλισε γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία για το διορισμό της ηγεσίας του ΤΑΙΠΕΔ δεν απαιτείται η έγκριση των 2/3 των μελών, αλλά απλή πλειοψηφία, όπως συμβαίνει με άλλες ΔΕΚΟ.
Χωρίς την έγκριση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του Ταμείου, Τάκης Αθανασόπουλος, και ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Εμίρης, δεν μπορούν να αναλάβουν τυπικά τα καθήκοντά τους, ούτε να λάβουν αποφάσεις, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να προχωρήσουν ούτε οι διαγωνισμοί που είναι σε εξέλιξη, ούτε να ληφθούν αποφάσεις για τις νέες προκηρύξεις που προγραμματίζονται. 
6/9/12

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin