Friday, August 31, 2012

Υπογραφές υπέρ της θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ/Signatures to support the proclamation of the Greek EEZ

Ν. Λυγερός (OPUS)
Με αυτές τις υπογραφές του ελληνικού λαού, θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολιτικούς φορείς και ειδικά στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Νόμου της ελληνικής ΑΟΖ, ότι ο καθένας μας ζητά την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας στην πατρίδα μας, για να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες που βρίσκονται στα ελληνικά κοιτάσματα, έτσι ώστε να βγούμε αποτελεσματικά και στρατηγικά από την οικονομική κρίση με τις ίδιες τις δυνάμεις μας και με την αξιοπρέπεια που μας χαρακτηρίζει.
Υπογραφές (ΕΔΩ)
-

Signatures to support the proclamation of the Greek EEZ

With these signatures of greek people, we want to show in all political operators and especially in
hellenic parliament, where the bill will be voted for the Law of the greek EEZ, that everyone requests to apply the law of the sea in our country, to reclaim the hydrocarbons located in greek deposits,so we'll go effectively and strategically by economic crisis with our same powers
and with the dignity that characterize us.
-- 
ПЕТИЦИЯ В ПОЛЬЗУ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ЭЭЗ
Н. Лигерос
Перевод с греческого Кира Стамболиди

С этими подписями греческого народа мы хотим показать всем политическим учреждениям и особенно греческомy парламентy, где будет проголосован законопроект o Законе греческoй ЭЭЗ, o том что каждый из нас просит применения Mорского Правa на нашей родине, чтобы использовать углеводороды, расположенные в греческих месторождениях для того, чтобы выйти эффективно и стратегически из экономического кризиса с нашими самыми силами
и с достоинством, которое нас характеризует.

Подписи 
-
PETITION EN FAVEUR DE LA PROCLAMATION DE LA ZEE GRECQUE
N. Lygeros
Traduit du Grec par A.-M. Bras

Avec ces signatures du peuple grec, nous voulons montrer à toutes les institutions politiques et
particulièrement à l'Assemblée grecque qui doit voter le projet de loi sur la Loi de la ZEE grecque,
que chacun de nous demande l'application du Droit de la Mer, à notre patrie pour exploiter les hydrocarbures qui se trouvent sur les sites grecs afin de sortir efficacement et stratégiquement de la crise économique avec nos propres forces et la dignité qui nous caractérise.
Firmas a favor de la proclamación de la ZEE griega
N. Lygeros
Traducción al español de Olga Raptopoulou

Con estas firmas de los ciudadanos griegos queremos mostrar a todas las instituciones políticas, especialmente en el Parlamento griego donde se votará el proyecto de la Ley de ZEE griega, que todo el mundo pide la aplicación del Derecho del Mar en nuestro país para aprovechar de los hidrocarburos que se encuentran en los depósitos griegos de manera que superemos efectivamente y estratégicamente de la crisis económica por nuestras fuerzas y la dignidad que nos caracteriza.

FIRMAS
-
----
Σπάνιες στιγμές
Ν. Λυγερός (OPUS)

Σπάνιες στιγμές είναι αυτές όπου συνειδητοποιείς την ώρα που κάνεις μία πράξη, ότι έχει ιστορική σημασία και ότι θα αφήσει το στίγμα της και στα επόμενα έτη. Είναι σπάνιες αυτές οι στιγμές διότι η κοινωνία που ζει αποκλειστικά μέσα στο παρόν, τις αποφεύγει και δεν τις προωθεί. Γι’ αυτό το λόγο, οι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν έχουν την ικανότητα ν’ αλλάξουν τα πράγματα και νομίζουν ότι είναι δεδομένα. Έτσι όταν γίνονται αυτές οι σπάνιες στιγμές για τον καθένα πρέπει να τις απολαύσει και να μοιραστεί τη χαρά του και με τους συνανθρώπους τους. 

Ακριβώς με αυτό το αίσθημα αρχίσαμε να μαζεύουμε υπογραφές υπέρ της θέσπισης της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, για να μοιράσουμε ένα νέο κομμάτι της ιστορίας μας κάνοντας χρήση του διαδικτύου, για να μπορέσουμε ν’ αγγίξουμε όλον τον ελληνισμό, ο οποίος είναι μια προσφορά στην Ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε να μην συμμετάσχουμε όλοι οι Έλληνες, σε αυτήν την ιστορική προσπάθεια. Η ΑΟΖ δεν είναι ένα μόνο οικονομικό και πολιτικό θέμα για τους ειδήμονες. Η ελληνική ΑΟΖ είναι το δικαίωμα όλων των Ελλήνων, όπου και να βρίσκονται, να έχουν κι αυτοί το απέραντο γαλάζιο, όπως γίνεται σε πολλές χώρες του κόσμου. 


Είμαστε ένας λαός με αξιοπρέπεια κι η αντίστασή μας στα αυταρχικά καθεστώτα ήταν πάντα ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Και τώρα ακόμα και κάτω από αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν πρόκειται να γονατίσουμε, δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας μας, δεν είναι αυτή η μοίρα μας. Δικαιούμαστε την ΑΟΖ μας κι ο καθένας μας θα εκφραστεί και θα πιέσει για να γίνει η θέσπιση όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι είναι δίκαιο και σωστό. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να περιμένουμε. Θέλουμε λοιπόν όλοι μας να παλέψουμε με την δική μας υπογραφή που ξέρουμε καλύτερα από κάθε άλλο που την βάζουμε, για να προχωρήσει η όλη κατάσταση και να ξεφύγουμε από αυτό το ζυγό που προσπαθεί να μας υποδουλώσει. 


Είμαστε η πατρίδα που γέννησε λέξεις, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Γεωλογία, η Σεισμολογία, η Ναυτιλία. Όλες αυτές οι λέξεις λειτουργούν στο πλαίσιο της ΑΟΖ τώρα για να προστατεύσουμε την Ελλάδα μας. Τα γράμματά μας είναι τα τείχη μας ενάντια στην βαρβαρότητα από τότε που υπάρχει ο ελληνισμός. Είμαστε ένας λαός της θάλασσας και δεν μπορεί κανείς να απεμπολήσει το δικαίωμά μας. Η ΑΟΖ είναι το μέλλον που έρχεται από το παρελθόν μας, για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτήν την ιστορική στιγμή, την σπάνια στιγμή που αποφασίζουμε εμείς για την πατρίδα μας και για το λαό μας όχι ένα οικονομικό μοντέλο, γιατί ποτέ στην ιστορία μας δεν δώσαμε αξία στα λεφτά, αλλά το μέλλον ανθρώπων που προσφέρουν στην Ανθρωπότητα και στον Χρόνο. 

lygeros.org

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin