Sunday, August 19, 2012

Σεισμική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα

Την έξαρση σεισμικής δραστηριότητας μπορεί να προκαλέσει η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, προτεινόμενη τεχνολογία για τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα αποθηκεύοντάς τες στο υπέδαφος, ενώ όπως προειδοποιούν Αμερικανοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας.

Σήμερα η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) προωθείται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) ως βιώσιμη στρατηγική για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί πολύ μεγάλα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, η τεράστια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που πρέπει να αποθηκευτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάτω από το έδαφος καθιστά το όλο εγχείρημα μη ρεαλιστικό, υποστηρίζουν οι ερευνητές. «Η έγχυση μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς στο υπέδαφος είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει σεισμούς», επισημαίνουν οι συντάκτες της μελέτης και καθηγητές Γεωφυσικής, Mark Zobacka και Steven Gorelick. «Δεδομένου ότι και οι μικρές σεισμικές δονήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ρήγμα στις σφραγισμένες δεξαμενές αποθήκευσης, η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε ευρεία κλίμακα είναι επικίνδυνη και πιθανότατα αποτυχημένη στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», τονίζουν οι επιστήμονες. «Σε αυτό το πλαίσιο», προσθέτουν οι ερευνητές, «πριν από την υλοποίηση έργων για την έγχυση τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα σε διάφορες τοποθεσίες παγκοσμίως, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα σεισμικά δίκτυα έχουν αποδείξει εδώ και χρόνια πως οι σεισμοί λαμβάνουν χώρα σχεδόν παντού στο εσωτερικό των ηπείρων».

Δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα
Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα είναι μέρος μιας τεχνολογίας που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών ορυκτών καυσίμων με τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται από σοβαρούς συντελεστές εκπομπής ρύπων (όπως μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με βάση τον άνθρακα και το φυσικό αέριο και τη βιομηχανία χάλυβα) και στην υπόγεια αποθήκευσή του.
Σεισμική δραστηριότητα προκαλεί η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα
Η μείωση του κόστους των νέων τεχνολογιών θα επιτρέψει την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων μείωσης εκπομπών της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και την παροχή βιώσιμης, ασφαλούς και ανταγωνιστικής ενέργειας.
Σεισμική δραστηριότητα προκαλεί η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα
H πρακτική αυτή χρησιμοποιείται ήδη αλλά χαρακτηρίζεται ως «ανώριμη». Παρόμοιες μονάδες λειτουργούν πειραματικά ήδη στη Νορβηγία, τον Καναδά και την Αλγερία. Καθώς το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα από τα αέρια που επιβαρύνουν σημαντικά την ατμόσφαιρα, η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές θεωρεί ότι η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα θα μπορέσει να μειώσει σημαντικά την εκπομπή αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τις επόμενες δεκαετίες (από 15 έως 55% μέχρι το 2100) και να ενισχύσει τον αγώνα καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.
Σεισμική δραστηριότητα προκαλεί η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα
Η μέθοδος δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα είναι αρκετά δαπανηρή (λόγω των εξόδων κατασκευής του εξοπλισμού που θα διαχωρίσει το διοξείδιο του άνθρακα, των υποδομών μεταφοράς του με πλοίο ή αγωγό προς τους κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, κ.ά.).
Σεισμική δραστηριότητα προκαλεί η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα
Άλλο μειονέκτημα της νέας τεχνολογίας είναι το γεγονός ότι καταναλώνεται η ίδια ενέργεια, με αποτέλεσμα την απώλεια ενεργειακής απόδοσης. Ένα εργοστάσιο που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο χρειάζεται μεταξύ 10% και 40% περισσότερη ενέργεια σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος διαρροών στην ατμόσφαιρα ή ξαφνικών εκρήξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς οι υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα είναι επιβλαβείς τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
"Η" 18/8
----------

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin