Thursday, August 09, 2012

Αλλάζει το πλαίσιο για την εκτός σχεδίου δόμηση σε νησιά

Του Γιωργου Λιαλιου
Ενα νέο πλαίσιο για την εκτός σχεδίου δόμηση σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα -πλην Κρήτης και Εύβοιας- βρίσκεται στο τελικό στάδιο θεσμοθέτησής του. Το πλαίσιο «μπλοκάρει» τη δυνατότητα νέων κατατμήσεων κάτω των 8 στρεμμάτων, διατηρεί ωστόσο τη δυνατότητα δόμησης σε όσα οικόπεδα θα είναι τουλάχιστον 4 στρέμματα στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του.
Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Εκτός σχεδίου δόμηση στα νησιά της ελληνικής επικράτειας» κρίθηκε νόμιμο από το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρακτικό επεξεργασίας 105/2012) στις 19 Ιουλίου.

Με το σχέδιο επιχειρείται θέσπιση ορίου για την κατάτμηση των γηπέδων, καθορισμός τής κατά κανόνα και κατά παρέκκλιση αρτιότητας, καθορισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης δομήσεως, θέσπιση όρων και περιορισμών που αφορούν την κάλυψη, τη θέση, το ύψος, τον όγκο και τα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων.
Καθώς το σχέδιο κατατέθηκε στο ΣτΕ προεκλογικά από τον τότε αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Σηφουνάκη, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο σημειώνει ότι θα πρέπει να εγκριθεί και από την παρούσα ηγεσία του υπουργείου.
Τι αλλάζει λοιπόν στη δόμηση στα νησιά; Ελάχιστα είναι τα όσα προκύπτουν από το περιεχόμενο του υπό θέσπιση διατάγματος από το πρακτικό επεξεργασίας του ΣτΕ. Ανάμεσα σε αυτά:
- Επιτρέπεται η συνένωση άρτιων κατά παρέκκλιση οικοπέδων με εμβαδόν μικρότερο των 4 στρεμμάτων, για τη δημιουργία άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων με εμβαδόν ίσο ή μεγαλύτερο των 4 στρεμμάτων. Προϋπόθεση είναι το «πρόσωπο» του νέου οικοπέδου σε κοινόχρηστη οδό να πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.
- Η κατασκευή δεξαμενής συλλογής ομβρίων σε κάθε νέο κτίριο γίνεται υποχρεωτική, με προφανή σκοπό την εξοικονόμηση νερού. Η αλλαγή χρήσης της απαγορεύεται.
- Το ΣτΕ ζήτησε να διαγραφεί ρύθμιση που επιτρέπει συλλήβδην σε όλα τα νησιά τη δυνατότητα δόμησης υπόσκαφων κτιρίων. Μάλιστα χαρακτηρίζει «γενική και αόριστη» την προϋπόθεση που έθεσε ο νομοθέτης να εναρμονίζονται με τη μορφολογία του εδάφους.
- Επιτρέπεται η δόμηση σε ακατοίκητα νησιά. Το ΣτΕ ωστόσο παρατηρεί ότι πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση η ταύτιση με τα όσα ορίζει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Με το ίδιο σκεπτικό, ζητεί να απαλειφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία μπορούν να δομηθούν ακατοίκητα νησιά με βάση τοπικού χαρακτήρα σχεδιασμό.
- Τέλος, το ΣτΕ ζητεί οι παλαιές διατάξεις να ισχύσουν μόνο για τις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και όχι για όσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί στις πολεοδομίες με πλήρη φάκελο (όπως προωθούσε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος), «ενόψει του ιδιαίτερου χαρακτήρα του νησιωτικού τοπίου που χρήζει ειδικής κρατικής μέριμνας και προστασίας και αποτελεί τον δικαιολογητικό λόγο των προτεινόμενων ρυθμίσεων».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει επίσης:
- Για τα νέα οικόπεδα, κατώτερο όριο κατάτμησης τα 8 στρέμματα με «πρόσωπο» 45 μέτρα σε κοινόχρηστη οδό. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, το όριο κατάτμησης ανεβαίνει στα 15 στρέμματα.
- Μειώνεται ελαφρώς ο συντελεστής δόμησης. Σε οικόπεδα 8 στρεμμάτων επιτρέπεται δόμηση 200 τ.μ., ενώ στα 4 στρέμματα 150 τ.μ.
- Το ανώτατο ύψος του κτιρίου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4,5 μέτρα στις Κυκλάδες και τα 7,5 μέτρα στα υπόλοιπα νησιά.
- Απαγορεύονται προκάτ και λυόμενα, τροχοβίλες, κατασκευές με πιλοτή.
9/8/12 
---------

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin