Monday, August 13, 2012

Έγκριση από τη ΡΑΕ του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Τα νέα τιμολόγια περίπου 15% μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που ισχύουν σήμερα.

13.08.2012 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ
Σε συνέχεια της έκδοσης από τη ΡΑΕ του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), τον Ιούλιο του 2012, η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα και την Έγκριση των Τιμολογίων Χρήσης του ΕΣΦΑ, τα οποία κατάρτισε ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τιμολόγησης και στο άρθρο 88 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ A’ 179/22.8.2011).


Όπως εξηγήθηκε με την Ανακοίνωσητης ΡΑΕ κατά την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης, η τιμολόγηση της χρήσης του ΕΣΦΑ περιλαμβάνει πλέον διακριτές χρεώσεις για τη δέσμευση δυναμικότητας στις εισόδους και εξόδους του Συστήματος Μεταφοράς, ανεξαρτήτως της συμβατικής διαδρομής του αερίου (σύστημα entry-exit), με τον καθορισμό τριών (3) ζωνών εισόδου και τριών (3) ζωνών εξόδου στο ΕΣΦΑ.

Η ΡΑΕ εκτιμά ότι τα νέα τιμολόγια, τα οποία καταρτίστηκαν με βάση τις τιμές των παραμέτρων που καθορίστηκαν στον Κανονισμό Τιμολόγησης για την πρώτη εφαρμογή του, είναι κατά περίπου 15% μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που ισχύουν σήμερα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, τα νέα τιμολόγια θα ισχύσουν από την 1η Φεβρουαρίου 2013. 

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin