Friday, July 06, 2012

Γεωθερμία: Μια ξεχασμένη αναπτυξιακή δυνατότητα επανέρχεται στη Ροδόπη

Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην βιομηχανία όπως και στην γεωργία (θερμοκήπια, κλπ) ή στην κτηνοτροφία αλλά και ακόμα και για τουριστικές επενδύσεις σε spa.
Επενδύσεις μπορούν να κατατίθενται για γεωθερμικά πεδία Λίμνης Μητρικού, Κρωβύλης και Σαπών.

Ρεπορτάζ Δήμητρα Συμεωνίδου
Η γεωθερμία, μία ξεχασμένη αναπτυξιακή δυνατότητα για το νομό Ροδόπης, επανέρχεται με την απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης Θύμιου Σώκου, να προκηρύξει την εκμίσθωση τριών πεδίων στο νομό μας. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, που δημοσιεύτηκε χθες, αφορά στην εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του συνόλου του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας λίμνης Μητρικού, δήμου Κομοτηνής, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Παράλληλα με δεύτερη απόφασή του ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρτικού ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση από το ελληνικό δημόσιο του δικαιώματος διαχείρισης των βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων Σαπών και Κρωβύλης, χαμηλής θερμοκρασίας, στην περιοχή του δήμου Μαρώνειας- Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Η γεωθερμία ή γεωθερμικό δυναμικό είναι η ενέργεια που βρίσκεται σε υδρολογικούς και γεωλογικούς σχηματισμούς του εξωτερικού φλοιού της γης με την μορφή θερμότητας όταν η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 25ο C. Οι θερμοκρασίες των γεωθερμικών στρωμάτων μπορεί να διαφέρει από 25- >350ο C, όπως μαθαίνουμε από άρθρο που δημοσίευσε ο Παναγιώτης Μάνδαλος βιολόγος, υποψήφιος διδάκτορας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος στο τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και εργαζόμενος στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Τα γεωθερμικά πεδία μπορούν να καταταγούν ως:
Α) Χαμηλής θερμοκρασίας ή ενθαλπίας από 25-80ο C για θέρμανση χώρων, αγροτικές εφαρμογές όπως θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ.
Β) Μέσης θερμοκρασίας ή μ. ενθαλπίας από 80-150ο C για θέρμανση για βιομηχανικές χρήσεις καθώς και αγροτικές όπως και για την παραγωγή ηλεκτρισμού χαμηλής ισχύος.
Γ) Υψηλής θερμοκρασίας ή υψ. ενθαλπίας, με θερμοκρασίες άνω των 150ο C και έως 350ο C, για βιομηχανικούς και ηλεκτροπαραγωγικούς σκοπούς.

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 7.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ

Στη Ροδόπη το πρώτο βήμα έγινε με τη δημοσίευση των σχετικών προκηρύξεων, αλλά από δω και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα, αφού θα πρέπει να υπάρξει και το αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στη λίμνη Μητρικού η θερμοκρασία φτάνει μέχρι τους 40 βαθμούς και είναι μία θερμοκρασία κατάλληλη για χρήση στη γεωργία. Η αξιοποίησή της μπορεί να γίνει σε χαμηλό βάθος από 400 έως 500 μέτρα και σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στο «Χ» ο Χαράλαμπος Χρυσοχοΐδης στέλεχος στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, «υπάρχει μια βεβαιωμένη έκταση γύρω στα 7.000 στρέμματα από το Σιδηροχώρι μέχρι τη λίμνη Μητρικού στη βόρεια πλευρά». Ο ίδιος υποστήριξε πως «με μία καλή διαχείριση η γεωθερμία θα μπορούσε να έχει πολύ καλή εφαρμογή στη γεωργία, αλλά σε μία γεωργία που δε θα είχε να κάνει μόνο με βαμβάκια, αλλά με χαμηλής κάλυψης δραστηριότητες, όπως ιχθυοκαλλιέργειες, θερμοκήπια». Εξέφρασε βέβαια τον προβληματισμό του είναι κατά πόσο οι παραγωγοί μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση, να οργανωθούν και να συνεργαστούν, γιατί απαιτείται συνεργασία.

ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ

Επιπλέον στη λίμνη Μητρικού δεν υπάρχει καμία παραγωγική γεώτρηση. Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής πρέπει να την κάνει μόνος τους γεγονός που συνεπάγεται  επιπλέον κόστος. Αντίθετα μία παραγωγική γεώτρηση υπάρχει στην Κρωβύλη και τρεις παραγωγικές γεωτρήσεις στην περιοχή των Σαπών. Τα γεωθερμικά πεδία της βόρειας Ελλάδας είναι από τα πιο σημαντικά ανά την Ελλάδα γιατί είναι τα πιο ρηχά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, αλλά και ευρωπαϊκές περιοχές, όπου η γεωθερμία φτάνει ακόμα και στα 1.500 μέτρα, έκανε γνωστό ο κ. Χρυσοχοΐδης. Η γεωθερμική ενέργεια θεωρείται κατάλληλη για χρήση στη βιομηχανία όπως και στην γεωργία (θερμοκήπια, κλπ) ή στην κτηνοτροφία αλλά και ακόμα και για τουριστικές επενδύσεις σε spa.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ

Το δικαίωμα διαχείρισης του όλου ή τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου εκμισθώνεται για χρονική περίοδο 25 ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για 5 επί πλέον έτη κάθε φορά, μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών συνολικά, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Α.Δ.Μ-Θ, σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η επωνυμία του υποβάλλοντα και το τμήμα του γεωθερμικού πεδίου στο οποίο αφορά η δεσμευτική επενδυτική πρόταση Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν: Το ύψος του προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης για την αξιοποίηση του όλου ή τμήματος του γεωθερμικού πεδίου. Η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επενδυτικής πρότασης. Ο βαθμός ορθολογικής διαχείρισης του όλου ή τμήματος του γεωθερμικού πεδίου. Τα κριτήρια που προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας σε
τρίτους κατά το άρθρο 14 του ν. 3175/2003, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη
διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους. Η οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα αυτών που διαγωνίζονται. Η εμπειρία και η τεχνολογική δυνατότητα αυτών που διαγωνίζονται.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Πρωτοπόρος στην αξιοποίηση της γεωθερμίας αναδεικνύεται ο Δήμος Νέστου, αφού θα προχωρήσει στην εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου στην περιοχή του με κόστος 10 εκ. ευρώ. Είναι άλλωστε γνωστό από έρευνες, ότι στην περιοχή του Δέλτα του Νέστου, στο Νέο Εράσμιο Ξάνθης, Χρυσούπολη, υπάρχει γεωθερμικό πεδίο, τα νερά είναι καλής ποιότητας, μέχρι και 70ο - 80ο C και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, όπως και βιομηχανίες. Στην περιοχή του Έβρου γεωθερμικό πεδίο υπάρχει στο Δέλτα του Έβρου και επεκτείνεται έως την περιοχή της Τραϊανούπολης.

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin