Wednesday, July 04, 2012

Δριμύ «κατηγορώ» φωτοβολταϊκών κατά ΛΑΓΗΕ – Η καταγγελία στη ΡΑΕ

Με ένα τυποποιημένο έγγραφο καταγγελίας ενώπιον της ΡΑΕ μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών να καταγγείλουν το ΛΑΓΗΕ στην ανεξάρτητη αρχή για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των προηγούμενων μηνών. Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο ΣΠΕΦ, επρόκειτο να κατατεθούν προσφυγές – καταγγελίες κατά του λειτουργού της αγοράς για το φλέγον θέμα που έχει φέρει σε αδιέξοδο τους παραγωγούς από φωτοβολταϊκά.
Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν έχει ήδη καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο όποιος ενδιαφέρεται να στραφεί κατά του ΛΑΓΗΕ μπορεί να συμπληρώσει τα δικά του στοιχεία και να καταθέσει την καταγγελία στη ΡΑΕ.

Αιτία
Ως αιτία για την καταγγελία, προβάλλεται η «συστηματική, παρατεταμένη και συνεχώς διευρυνόμενη καθυστέρηση εξόφλησης των εκδοθέντων Τιμολογίων μας κατά παράβαση των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας».
Στη συνέχεια ο παραγωγός συμπληρώνει τα τιμολόγια τα οποία έχει καταθέσει στο ΛΑΓΗΕ, αναλυτικά με αριθμό παραστατικού, ημερομηνία, ύψος ποσού.
Στη συνέχεια το κείμενο της καταγγελίας αναφέρει ότι αν και παρέλαβε ο ΛΑΓΗΕ τα τιμολόγια αρνείται να τα εξοφλήσει συνολικά και για τους τρεις μήνες (Φεβρουάριο, Απρίλιο) και ότι το ποσό των συγκεκριμένων τιμολογίων έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.
Τι σημαίνει η στάση πληρωμών
Στην καταγγελία γίνεται αναλυτική καταγραφή της κατάστασης και το τι σημαίνει η καθυστέρηση των πληρωμών για τους παραγωγούς:
«Η άτυπη στάση πληρωμών που έχει κηρύξει ο ΛΑΓΗΕ και φθάνει το τρίμηνο, έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται εμείς με δικά μας χρήματα να καλύπτουμε το κενό που αφήνουν οι ανεκτέλεστες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του»…. «Το ανείσπρακτο ποσό αυτό για εμάς είναι απολύτως δυσβάσταχτο αφού από αυτό κανονικά θα εξυπηρετούσαμε τις δανειακές μας δόσεις, τον ΦΠΑ, τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας μας, τις αποπληρωμές μέρους της ιδίας συμμετοχής μας»… «λόγω της εποχικότητας του τζίρου μας η διαιώνιση του προβλήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για ίσο τρίμηνο χρονικό διάστημα, θα εκτινάξει αυτόματα το ληξιπρόθεσμο ανείσπρακτο υπόλοιπο στο 30% των ετήσιων εισπράξεων μας! αφού οι παραγωγές μας τότε διπλασιάζονται»
ΔΕΗ
Στην καταγγελία αναφέρεται και το γεγονός ότι η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι δεν έχει οφειλές στο ΛΑΓΗΕ:
«Την ίδια στιγμή με αγανάκτηση διαβάζουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΗ πως έχει πλήρως αποπληρώσει σε ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ τις οφειλές της ως Προμηθευτής (μοναδικός πλέον) μέχρι και τον Μάρτιο, το οποίο και θα έπρεπε να συνεπάγεται την εξίσου άμεση αποπληρωμή μας για την  περίοδο μέχρι και Μάρτιο αφού το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ δεν έχει περαιτέρω διευρυνθεί (μελέτη PWC Απριλίου 2012 για λογαριασμό της ΡΑΕ) συγκριτικά με τα τέλη του 2011 όπου πληρωνόμασταν με υπερημερία ενός μήνα.  Επίσης με απορία διαπιστώνουμε πως τα Φ/Β του μη διασυνδεδεμένου αποπληρώθηκαν ήδη τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και τον Μάρτιο από τον ΔΕΔΔΗΕ»
Δάνεια
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο πρόβλημα των δανείων που τρέχουν για τους παραγωγούς: «πέρα από το κόστος υπερημερίας +2,5% στο συμβατικό επιτόκιο που συνεπάγονται οι καθυστερήσεις στην καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, επικρέμεται επί των κεφαλών μας και το φάσμα της άμεσης καταγγελίας των δανειακών μας συμβάσεων από τις δανείστριες τράπεζες -όπως ρητά και ανά πάσα στιγμή καθυστέρησης προβλέπεται εκ των συμβάσεων- το οποίο και θα σημάνει την άμεση πτώχευση μας αλλά και την κατάσχεση κάθε περιουσιακού μας στοιχείου αφού είμαστε εγγυητές στα δάνεια και προσωπικά»
Τι ζητούν
Καταλήγοντας, στην καταγγελία οι παραγωγοί ζητούν:
1.            Να γίνει δεκτή η καταγγελία μας κατά του ΛΑΓΗΕ βάσει του άρθρου 34 του ν. 4001/2011 και να υποχρεωθεί ο Λειτουργός να μας καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα που προαναφέρθηκαν με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας αλλά και αυτά που έπονται πλέον εμπρόθεσμα σε λειτουργία των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
2.            Να ληφθούν άμεσα προσωρινά μέτρα κατά του ΛΑΓΗΕ για την άμεση εξόφληση τουλάχιστον των δύο εκ των τριών ανεξόφλητων μηνών βάσει του άρθρου 35 του ν. 4001/2011, αφού άμεσα απειλείται η βιωσιμότητα της επιχείρησης μας αλλά και η επιβίωση των εταίρων της. Επίσης προσωρινά και μέχρι την έκδοση της οριστικής σας απόφασης να υποχρεωθεί ο ΛΑΓΗΕ να μην μας οφείλει περισσότερο από έναν μήνα σε καθεστώς υπερημερίας.
3.            Να επιβληθούν στον ΛΑΓΗΕ κατά την απόλυτη κρίση σας και βάσει των άρθρων 35 και 36 του ν. 4001/2011 όλα τα προβλεπόμενα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις για την ζημία που μας προκάλεσε από την αντισυμβατική και πλημμελή του αυτή συμπεριφορά η οποία και οδήγησε στην μείωση της φερεγγυότητας μας έναντι των δανειστών μας.  

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin