Friday, June 15, 2012

Εξοικονόμηση Ενέργειας- Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργιακή Επιθεώρηση

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, προκαλεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση τόσο σε επίπεδο νοικοκυριού όσο και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής ενεργειακής τους κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου.
Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.

H κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης κλιματιστικών και μικροσυσκευών. Η χρήση των κλιματιστικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής στη χώρα, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες και σημαντική επιβάρυνση του καταναλωτή.


Επί πλέον τα κλιματιστικά επιδεινώνουν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης των αστικών κέντρων και τις συνεπαγόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι.


Έτσι λοιπόν αποτελεί αναμφίβολα σημαντική προτεραιότητα
η Εξοικονόμηση Ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Στις
Νέες Οικοδομές  η εξοικονόμηση Ενέργειας εξασφαλίζεται από τον κατάλληλο Ενεργειακό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό αλλά και τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης .

Ο Ενεργειακός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός στοχεύει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ενέργειας για την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων με πολύ μικρή όμως κατανάλωση ενέργειας.

Βασίζεται στο σχεδιασμό των κτιρίων αλλά και του περιβάλλοντος χώρου έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ενεργειακές απαιτήσεις (κατάλληλος προσανατολισμός, σκίαση, κτλ), στη χρήση όσο περισσότερο είναι αυτό δυνατό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ήλιος) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου,  στη χρήση νέων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης για τη θέρμανση, την ψύξη, την παραγωγή ζεστού νερού αλλά και το φωτισμό, αλλά και στη χρήση προηγμένων συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμών για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης.

Στα υπάρχοντα κτίρια όμως προκειμένου να ελαττωθεί η κατανάλωση ενέργειας μπορούν να γίνουν επεμβάσεις.

Επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια προκειμένου να ελαττωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε αυτά


Επεμβάσεις στο Κέλυφος
 • Θερμομόνωση του κελύφους και των θερμογεφυρών
 • Αντικατάσταση υαλοστασίων με σύγχρονα, βελτιωμένων οπτικών και θερμικών ιδιοτήτων
 • Έλεγχος και επισκευή των ρωγμών στην τοιχοποιία και τα πλαίσια
 • Χρήση διατάξεων σκίασης
 • Επιλογή απαλών χρωμάτων για τις επιφάνειες του κελύφους, εξωτερικές και
 • εσωτερικές
 • Εγκατάσταση κινητής  οροφής ή φυτεμένου δώματος
Επεμβάσεις στο Σύστημα ΖΝΧ
 • Χρήση ηλιακών συλλεκτών
Επεμβάσεις στον Τεχνητό Φωτισμό
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με φθορισμού
 • Αντικατάσταση παλαιών στραγγαλιστικών διατάξεων με σύγχρονες ηλεκτρονικές
 • Μείωση υπερβολικής στάθμης φωτισμού σε χώρους γενικής χρήσης
 • Χρήση συστημάτων ελέγχου τεχνητού φωτισμού
 • Αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού
 • Χρήση φωτιστικών σωμάτων με παραβολοειδείς ανακλαστήρες
Επεμβάσεις στο Σύστημα Θέρμανσης
 • Τακτική επιθεώρηση ή / και συντήρηση της εγκατάστασης
 • Τοποθέτηση ελατηρίων στους αεριαυλωτούς λέβητες
 • Τοποθέτηση μόνιμου μετρητικού συστήματος
 • Επισκευή ή / και αναβάθμιση θερμομόνωσης του δικτύου διανομής.
 • Αντικατάσταση παλαιού καυστήρα με σύγχρονο και αποδοτικότερο
 • Αντικατάσταση συμβατικού λέβητα με υψηλής απόδοσης
 • Εγκατάσταση εναλλάκτη θερμότητας
 • Χρήση ηλιακών συλλεκτών
Επεμβάσεις στο Σύστημα Ψύξης
 • Πρόψυξη κτιρίου
 • Χρήση εξοικονομητή
 • Θερμομόνωση του δικτύου κυκλοφορίας αέρα
 • Ορθή επιλογή φίλτρων αέρα και τακτικός καθαρισμός τους
 • Χρήση ανεμιστήρων υψηλής απόδοσης με κινητήρες πολλαπλών ταχυτήτων
 • Χρήση ψύκτη απορρόφησης 
Επεμβάσεις στα Συστήματα Ελέγχου
 • Χρήση χρονοδιακοπτών
 • Χρήση αντισταθμιστών
 • Χρήση θερμοστατικών διακοπτών
 • Εγκατάσταση συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (BEMS)
Επεμβάσεις στα Ηλεκτρικά Συστήματα
 • Βελτίωση του συντελεστή ισχύος
 • Αντικατάσταση υπερδιαστασιολογημένων κινητήρων
 • Χρήση κινητήρων βελτιωμένου βαθμού απόδοσης
 • Χρήση κινητήρων μεταβλητής ταχύτητας
 • Βελτίωση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας
 • Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματης επέμβασης στην
κατανομή φορτίων
Επεμβάσεις στους Εξωτερικούς Χώρους
 • Κάλυψη τοιχοποιίας με αναρριχώμενα φυτά
 • Φύτευση δένδρων – φυλλοβόλων ή /και αειθαλών

Ενδεικτικές τιμές της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας μετά από την πραγματοποίηση επεμβάσεων

Επέμβαση                                  Εξοικονόμηση Ενέργειας
Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων και οροφής     40%
Αντικατάσταση απλού τζαμιού με πλαίσιο αλουμινίου από:
 • Διπλό τζάμι με πλαίσιο αλουμινίου
 • Τζάμι Low-e με πλαίσιο αλουμινίου
 • Διπλό τζάμι με ξύλινο πλαίσιο  
 • Τζάμι Low-e με ξύλινο πλαίσιο
Για πλαίσιο αλουμινίου με θερμοδιακοπή, η εξοικονόμηση ενέργειας αυξάνεται κατά 3%

12%
17%
21%
25%
Μείωση θερμοκρασίας χώρου κατά 1°C 6%
Αντικατάσταση απλών διακοπτών στα θερμαντικά σώματα του
δισωλήνιου συστήματος από θερμοστατικούς διακόπτες  
10%
Αντικατάσταση κυκλοφορητή σταθερής ταχύτητας από
κυκλοφορητή μεταβλητής ταχύτητας Ηλ. Ρεύματος  
έως 60%
Αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα από λέβητα συμπύκνωσης 15-20%
Δεκάωρη λειτουργία μεγάλου ανεμιστήρα αντί μικρού κλιματιστικού 9 kWh
Αντικατάσταση κλιματιστικού κατηγορίας G με Α 150 kWh
Σωστή χρήση τεντών και κουρτινών     5-10%
Κατασκευή φυτεμένου δώματος Μείωση φορτίου ψύξης 30% στον τελευταίο όροφο και θέρμανσης 10%
Αντικατάσταση λαμπτήρα πυράκτωσης 100 W από
λαμπτήρα φθορισμού 20 W             
80 kWh /1000 h
Χρήση ηλεκτρονικών ballasts αντί των συμβατικών      20-25%
Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα με 3 m2 συλλέκτες    1400 kWh/έτος
Εγκατάσταση ΦΒ συστήματος ισχύος 1kWp 1300 kWh/έτος
Κλείσιμο ηλεκτρικών συσκευών από διακόπτη on-off            300 kWh/έτος
Αντικατάσταση ψυγείου κατηγορίας G με κατηγορίας Α 300 kWh/έτος
Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου 10-15%
Χρήση χύτρας ταχύτητας 50%
Αντικατάσταση πλυντηρίου ρούχων κατηγορίας G με Α    250 kWh/έτος
Πρόγραμμα πλύσης στους 40°C αντί των 60°C 35%
Εγκατάσταση συστήματος BEMS σε μεγάλο κτίριο Τουλάχιστον 20%

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin