Tuesday, May 15, 2012

Διασταύρωση των στοιχείων από την αποτύπωση μέσω δορυφορικών εικόνων των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών στη Μύκονο – συνολική πρόοδος δηλώσεων και εσόδων της ρύθμισης των αυθαιρέτων

Σε συνέχεια της δράσης με την αποτύπωση μέσω δορυφορικών εικόνων των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών στην περιοχή της Μυκόνου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στην διασταύρωση των σχετικών στοιχείων που προκύπτουν από τις διαθέσιμες αεροφωτογραφίες.
Συγκεκριμένα, με τη σύγκριση των εικόνων έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί όλες οι εμφανείς μεταβολές στη δόμηση (ανεγέρσεις νέων κτιρίων, προσθήκες, επεκτάσεις κλ.π), που υλοποιήθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία της 28ης Ιουλίου 2011 που ορίζει ο Ν. 4014/2011 για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων.
Για όσα από τα εντοπισμένα ακίνητα έχουν καταχωρηθεί δηλώσεις αυθαιρέτων στην βάση δεδομένων του ΤΕΕ, οι εικόνες της πρότερης και μεταγενέστερης κατάστασης συνοδεύονται από όλα τα στοιχεία των σχετικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί για αυτά.
Για όσα δεν είναι ενταγμένα στην βάση δεδομένων του ΤΕΕ, οι εικόνες τους, σε συνδυασμό με υπόλοιπα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους οι επιθεωρητές, όπως καταγγελίες, ΖΟΕ Μυκόνου και ούτω καθεξής, θα αποτελέσουν χρήσιμη υποβοηθητική πληροφορία για το έργο των ελεγκτών.
Οι θέσεις και των δύο κατηγοριών ακινήτων είναι αποτυπωμένες στην πλατφόρμα του GoogleEarth, για τον άμεσο εντοπισμό τους.
Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία ξεκινούν από την αρμόδια υπηρεσία, τους ελεγκτές δόμησης και την ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή της Μυκόνου.
Ο σχεδιασμός προβλέπει η δράση να προχωρήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με πυκνή αυθαίρετη δόμηση.
---
Όσον αφορά συνολικά στην πρόοδο των δηλώσεων και των εσόδων στο πλαίσιο της ρύθμισης των αυθαιρέτων, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης αυθαιρέτων προκύπτουν τα εξής:
 Ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν εισαχθεί στο σύστημα έχει ξεπεράσει τις 327.000 – ενώ αντίστοιχα για βεβαιώσεις μεταβίβασης έχουν καταχωρηθεί πάνω από 133.000.
Τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα από τις δηλώσεις για τη ρύθμιση αυθαιρέτων προσεγγίζουν τα δύο δισ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί από παράβολα και πρόστιμα πάνω από 473 εκ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει την παράταση της προθεσμίας της ρύθμισης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.
Για την εξυπηρέτηση του κοινού και των μηχανικών είναι διαθέσιμες υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και σειρά ερωτήσεων - απαντήσεων για όλες τις ειδικές περιπτώσεις που έχουν περιέλθει στην γνώση των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ (http://goo.gl/hVCit ).

Σχετικά με το θέμα της διασταύρωσης των στοιχείων από την αποτύπωση μέσω δορυφορικών εικόνων στη Μύκονο ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Στους μήνες που πέρασαν καταφέραμε να θέσουμε ένα πολύ ισχυρό και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.
Παράλληλα, προβλέψαμε την δυνατότητα αξιοποίησης κάθε σύγχρονου τεχνολογικού μέσου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις πρώτες εφαρμογές αυτών των εργαλείων όπως στην περίπτωση των αυθαιρέτων της Μυκόνου.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή η δουλειά να συνεχιστεί, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κράτος, εδραιώνοντας την πεποίθηση ότι οι εποχές που η εφαρμογή του νόμου και των κανόνων δόμησης ήταν στη διακριτική ευχέρεια των εργολάβων και των κατασκευαστών, έχει περάσει».
ypeka.gr

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Blog Widget by LinkWithin