Wednesday, May 02, 2012

Έναρξη διαδικασίας εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών και χορήγησης σχετικών Αδειών.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην έναρξη της εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, ως μέρος
της διαδικασίας που απαιτείται για τη χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.+. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και
εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).
Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή (δεν υπάρχει καταληκτική προθεσμία) και αφορά
και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί Προσωρινή Άδεια.

Με την παρούσα καλούνται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής
εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας
κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, που επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια
Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων
Κλιματισμού και οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και
επιστημονική εμπειρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε κατάλληλους
φορείς εκπαίδευσης.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τρία, ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης:
(α) Κτιρίων
(β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
(γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η παρακάτω:
2
1. Εγγραφή σε φορέα εκπαίδευσης
Κατάλογος με τους φορείς εκπαίδευσης (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πιστοποιημένα από το
ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης), που διεξάγουν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
θα είναι μόνιμα αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα
www.buildingcert.gr.
Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος με τους φορείς εκπαίδευσης θα ενημερώνεται συνεχώς και θα
συμπληρώνεται με νέους φορείς εκπαίδευσης.
Κατά την εγγραφή, απαιτείται η επίδοση αριθμού πρωτοκόλλου στον υποψήφιο από το φορέα
εκπαίδευσης.
2. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr
Είσοδος στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr και συμπλήρωση των στοιχείων του υποψηφίου. Η
είσοδος είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί στο
παρελθόν στην ιστοσελίδα. (Υπάρχει σχετική επιλογή εάν ο υποψήφιος είναι προσωρινός ενεργειακός
επιθεωρητής ή εάν έχει ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr).
Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος αποκτά μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ).
(Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας αποστείλετε email
στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildingcert.gr@gmail.com).
3. Εκπαίδευση του υποψήφιου
Η εκπαίδευση γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων εκπαιδευτικών εγχειριδίων που ανταποκρίνονται στην
ύλη του κάθε μαθήματος και τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (portal.tee.gr),, του
ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) και του www.buildingcert.gr.
Με το πέρας της εκπαίδευσης και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες
καλύπτουν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των
κυρίων μαθημάτων, οι φορείς εκπαίδευσης χορηγούν Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης στους
εκπαιδευόμενους, και αποστέλλουν ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στο ΥΠΕΚΑ και στο
ΤΕΕ.
3
4. Εξετάσεις υποψηφίου – Αποστολή δικαιολογητικών – Χορήγηση άδειας Ενεργειακού
Επιθεωρητή
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν άδεια Ενεργειακού
Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα. υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε διαδικασία
εξετάσεων, που θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.
Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας, την αποστολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών και γενικότερα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας
Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα ανακοινωθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μέσω της
ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 69 69
483, 210 69 69 156, 210 69 69 202, 210 69 69 143 και 210 69 74 742 ή αποστέλλοντας e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ eyepen@eka.ypeka.gr.
ypeka

No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin