Saturday, October 06, 2012

Κρατικός φορέας για αποθέματα πετρελαίου από ΥΠΕΚΑ, υπό την πίεση της τρόικας...

Κεντρικό κρατικό Φορέα για τη τήρηση αποθεμάτων ασφάλειας στα πετρελαιοειδή ετοιμάζει το ΥΠΕΚΑ προκειμένου να "απελευθερωθούν" οι εισαγωγές καυσίμων στην Ελλάδα, ώστε να μειωθούν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου στην εσωτερική αγορά.
Υπό την πίεση της τρόικας, το υπουργείο προχώρησε, αν και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, στη σύνταξη νομοσχεδίου για τη σύσταση ανεξάρτητου Φορέα τήρησης των αποθεμάτων, μέτρο που ζητάει επιτακτικά από την κυβέρνηση η τρόικα ώστε να καταστούν και στην πράξη δυνατές οι εισαγωγές φθηνότερων καυσίμων από το εξωτερικό.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την προσαρμογή της Ελλάδας με την κοινοτική οδηγία του 2009, που αφορά "στην υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων από τα κράτη-μέλη". Την οδηγία έχει καθυστερήσει να ενσωματώσει η χώρα μας στο εθνικό της δίκαιο, και έχει περιθώριο για να το κάνει το αργότερο ως τις 31/12/2012.
Στο σχέδιο γίνεται ρητή αναφορά στη σύσταση Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων, χωρίς ωστόσο το ΥΠΕΚΑ να προσδιορίζει ημερομηνία ή ένα σαφή χρονικό ορίζοντα για τη δημιουργία του. Η ασάφεια της διατύπωσης κάνει κύκλους της αγοράς να αμφισβητούν για την ταχύτητα υλοποίησης του.

Τι προβλέπει το σχέδιο...
Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ότι "με Προεδρικό Διάταγμα … δύναται να συνιστάται μοναδική ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος".
Τι θα σημάνει όμως στην πράξη η δημιουργία αυτού του φορέα ; Σήμερα, με βάση την εθνική νομοθεσία, για να εισάγει μια εταιρεία καύσιμα από το εξωτερικό, πρέπει ταυτόχρονα να είναι σε θέση να τηρεί αποθέματα ασφαλείας διάρκειας 90 ημερών σε ειδικούς χώρους. Στην Ελλάδα όμως, οι περισσότεροι από τους μεγάλους χώρους αποθήκευσης ανήκουν στα δύο διυλιστήρια. Σύμφωνα με την τρόικα, το γεγονός αυτό δυσκολεύει πολύ τις μικρές ανεξάρτητες εταιρείες να εισάγουν καύσιμα, γιατί πρέπει να κάνουν ειδικές συμφωνίες σε υψηλό κόστος με τους κατόχους των αποθηκευτικών χώρων. Εδώ έρχεται ο ρόλος του κεντρικού φορέα τήρησης αποθεμάτων. Εκ των προτέρων, θα είναι γνωστοί με διαφάνεια οι όροι και οι προϋποθέσεις τήρησης των αποθεμάτων, οπότε η οποιαδήποτε μικρή ανεξάρτητη εταιρεία θα μπορεί να υπολογίσει ποιο είναι συνολικό της κόστος για να εισάγει καύσιμα.

Τι θα συμβεί αν δεν δημιουργηθεί
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν δημιουργήσει τον εν λόγω φορέα, τότε τα αποθέματα ασφαλείας θα μπορούν να τηρούνται σε άλλα κράτη –μέλη της Ε.Ε. σε ποσοστό αρχικά 10%, και από το 2017 και μετά σε ποσοστό μέχρι 30%, όπως λέει και η κοινοτική οδηγία.
Επιβάλλοντας αυτή την υποχρέωση, η ΕΕ, θέλει στην ουσία να λειτουργήσει αποτρεπτικά προς όσες χώρες δεν θέλουν να συστήσουν φορέα τήρησης αποθεμάτων καυσίμων. Η ανά πάσα στιγμή άμεση πρόσβαση σε αυτά, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα (που δεν συνδέεται με αγωγούς με άλλα κράτη-μέλη), είναι κρίσιμο στοιχείο για την άασφάλεια και την άμυνά της.

Τι συζήτησαν
Το θέμα του ανεξάρτητου φορέα, όπως και της αποδέσμευσης των ανεξάρτητων πρατηρίων από αυτή την υποχρέωση, τέθηκε προηγούμενες ημέρες από τον μόνιμο εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην Αθήνα Μπόμπ Τράα προς τους εκπροσώπους των εταιρειών εμπορίας και των διυλιστηρίων, σε ξεχωριστές συναντήσεις που είχαν μαζί τους. Τόσο η αντιπροσωπεία των Ελληνικών Πετρελαίων υπό τον διευθύνων σύμβουλο του ομίλου Ι. Κωστόπουλο, όσο και των εταιρειών εμπορίας είπαν στην τρόικα ότι συμφωνούν με την δημιουργία του φορέα τήρησης αποθεμάτων. Στο θέμα όμως των ανεξάρτητων πρατηρίων, είπαν ότι μια τέτοια ρύθμιση θα λειτουργούσε ως προνόμιο για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, και ότι στρέφεται κατά των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ.
http://www.energypress.gr/news/Kratikos-foreas-gia-apothemata-petrelaioy-apo-YPEKA-ypo-thn-piesh-ths-troikas...
5/10/12


No comments:

Post a Comment

Only News

EL News

Blog Widget by LinkWithin