Showing posts with label Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Show all posts
Showing posts with label Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Show all posts

Tuesday, December 10, 2013

Αλιεία βαθέων υδάτων: το Κοινοβούλιο ζητεί την απαγόρευση της αλιείας με τράτες βυθού σε ευάλωτες περιοχές

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο σχετικά με την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές την Τρίτη, όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να απαγορεύονται σε περιοχές με ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα, κατάλογο των οποίων θα καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, η αλιεία με τράτες βυθού δεν θα καταργηθεί προς το παρόν εντελώς.

«Παλέψαμε για την καλύτερη δυνατή προστασία των ιχθύων βαθέων υδάτων και των ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, η Ολομέλεια αποφάσισε να υποστηρίξει το συμβιβασμό που επετεύχθη στην κοινοβουλευτική επιτροπή Αλιείας. Tο Κοινοβούλιο ενέδωσε, επομένως, στις απαιτήσεις της βιομηχανίας και καταψήφισε την άμεση απαγόρευση της αλιείας με τράτες βυθού και τη μετάβαση σε πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία.

Tuesday, November 26, 2013

ΕΚ: Tα καύσιμα του μέλλοντος... ένα βήμα πιο κοντά;

Γιατί δεν έχει γεμίσει η Ευρώπη ηλεκτρικά και υδρογονικά αυτοκίνητα προς όφελος του περιβάλλοντος και όλων μας; Υπάρχουν πολλοί λόγοι αλλά ένας είναι η έλλειψη σταθμών ανεφοδιασμού. H δε έλλειψη αυτή οφείλεται στην έλλειψη πελατών … Για να σπάσει ο φαύλος κύκλος η ΕΕ και το ΕK προωθούν κανόνες που θα καταστήσουν υποχρεωτική τη δημιουργία τέτοιων σταθμών στα κράτη μέλη μέχρι το 2020. Στο χάρτη μας δείτε τις υποδομές που υπάρχουν σήμερα σε κάθε κράτος μέλος.

Thursday, November 21, 2013

Πρόγραμμα LIFE: Tο Kοινοβούλιο παρατείνει τη χρηματοδότηση για το περιβάλλον και το κλίμα.

Το επόμενο πρόγραμμα LIFE, το μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έργων που υλοποιούν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς στους τομείς του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, ενέκριναν οι ευρωβουλευτές στην ολομέλεια την Πέμπτη. Όπως συμφωνήθηκε με τους υπουργούς της ΕΕ, ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει στα 3,1 δισ. ευρώ (από τα σημερινά 2,2 δισ. ευρώ) για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, κυρίως στους τομείς της δράσης για το κλίμα και της ενεργειακής απόδοσης.

Wednesday, October 23, 2013

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής: 6,5 δις ως οικονομική βοήθεια σε αλιείς.

Την παροχή οικονομικής βοήθειας σε αλιείς προκειμένου να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) προβλέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EΤΘΑ), που αποτέλεσε αντικείμενο σχεδίου νομοθετήματος που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη. Η εν λόγω ενίσχυση θα βοηθήσει τους ψαράδες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση της ρίψης στη θάλασσα ανεπιθύμητων αλιευμάτων, π.χ αγοράζοντας εκλεκτικότερα αλιευτικά εργαλεία.

Η προτεινόμενη νομοθεσία αναμένεται επίσης ότι θα οδηγήσει στη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, της συλλογής δεδομένων, αλλά και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Thursday, October 10, 2013

Νέες προδιαγραφές για τα κατασκευαστικά έργα. -Το πρόβλημα των γεωτρήσεων σε σχιστολιθικά πετρώματα.

Πιο αυστηρές προδιαγραφές για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε δημόσια και ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα προβλέπονται σε οδηγία που ενέκρινε σήμερα (9/10/13) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. 

Με τη νέα νομοθεσία αναθεωρείται, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, παλαιότερη οδηγία για την «εκτίμηση σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον». Στην αναθεωρημένη οδηγία προβλέπεται ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών σε διαδικασίες διαβούλευσης, καθώς και προληπτικά μέτρα για να περιοριστούν οι πιέσεις των οργανωμένων λόμπι και να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων.

Wednesday, July 10, 2013

Συνέντευξη: Τα βιοκαύσιμα πρέπει να αποφέρουν πραγματική μείωση των εκπομπών ρύπων

Μια δεκαετία τώρα, η ΕΕ στηρίζει οικονομικά την παραγωγή καυσίμων από καλλιέργειες με βασικό στόχο τη μείωση της ρύπανσης. Ωστόσο, μόλις πέρυσι η Επιτροπή πρότεινε τη μείωση των επιδοτήσεων για βιοκαύσιμα που αντικαθιστούν τρόφιμα στην παραγωγή λόγω και αμφιβολιών ως προς τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. Εμείς μιλήσαμε με την εισηγήτρια του ΕΚ για τις οδηγίες περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ποιότητας καυσίμων, Γαλλίδα ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων, Corinne Lepage.

Σύμφωνα με την κ. Lepage, η προώθηση βιοκαυσίμων της λεγόμενης πρώτης γενιάς, όπως το φοινικέλαιο ή η κόλτζα είχε ολέθριες επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυξάνοντας τις τιμές των τροφίμων, υποκαθιστώντας την παραγωγή τροφίμων, καταστρέφοντας δάση και βιοτόπους και, εν τέλει, παράγοντας περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι ήταν το υποτιθέμενο κέρδος…

Monday, July 08, 2013

Η δύσκολη «προστασία των υδάτων»

Με ευρύτατη, διακομματική πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα οδηγία-πλαίσιο για την προστασία των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται για την ανανέωση οδηγίας που είχε ψηφιστεί για πρώτη φορά το 2000 και έκτοτε εκσυγχρονίζεται κάθε τέσσερα χρόνια, ώστε η νομική προστασία του καταναλωτή να ανταποκρίνεται στην τεχνολογική εξέλιξη. Αυτή τη φορά οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, καθώς στις επιβλαβείς ουσίες για τα υπέργεια ή υπόγεια ύδατα συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές ουσίες, όπως τονίζει ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης.

Wednesday, June 12, 2013

EK: Νέοι κανόνες διαφάνειας για εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών

Οι μεγάλες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου, ορυκτών και υλοτόμησης πρωτογενών δασών θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τις πληρωμές που πραγματοποιούν προς όλες τις κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, για κάθε έργο εξόρυξης, βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη. Στόχος είναι να καταστούν οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται στρατηγικούς πόρους και οι κυβερνήσεις πιο υπεύθυνες και υπόλογες.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, με δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες, τη δέσμη των δύο νομοθετημάτων για την επιβολή υποχρέωσης στις μεγάλες εξορυκτικές επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποιούν προς τις κυβερνήσεις. Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν επίσης το γραφειοκρατικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ.

Friday, May 31, 2013

ΕΚ: Aσφαλέστερα οχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους

Την Πέμπτη 30 Μαΐου, η επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ ψήφισε επί της προτεινόμενης νομοθεσίας με στόχο τη μείωση του 6% του συνόλου των ατυχημάτων που προκαλούνται από οχήματα που κρίνονται ακατάλληλα και σκοτώνουν μέχρι και 200 άτομα το χρόνο. Το πακέτο περιλαμβάνει βασικούς κανόνες για τον έλεγχο και τη συντήρηση των οχημάτων- κι ως εκ τούτου την ασφάλεια τους, σύστημα αξιολόγησης κινδύνου των εμπορικών οχημάτων σε επιτόπιους ελέγχους καθώς και κανόνες για την ταξινόμηση των οχημάτων.
Το πακέτο στο σύνολό του αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ιουλίου.

Αυτοκίνητα άνω των τεσσάρων ετών θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο ανά διετία, αναφέρει η επιτροπή, απορρίπτοντας την πρόταση της Κομισιόν για ετήσιο έλεγχο των αυτοκινήτων άνω των 6 ετών.

Wednesday, May 22, 2013

Απάντηση ΥΠΕΚΑ σε ανακοίνωση Ευρωβουλευ​τή του ΣΥΡΙΖΑ


 Αθήνα, 22 Μαΐου 2013
Το ΥΠΕΚΑ διαψεύδει κατηγορηματικά την ανακοίνωση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, σχετικά με υποτιθέμενη προσπάθεια του Υπουργείου να ματαιώσει επίσκεψη διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου.

Το ΥΠΕΚΑ ούτε θέλησε να ματαιώσει, ούτε πίεσε για να αναβληθεί η επίσκεψη. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο : υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΚΑ διευκόλυναν το έργο της Επιτροπής και είχαν προγραμματίσει τις σχετικές συναντήσεις. Το Υπουργείο επιθυμεί τη συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών, προκειμένου το Ευρωκοινοβούλιο να αποκτήσει πλήρη και ακριβή εικόνα του ζητήματος της διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα μας.

Thursday, March 14, 2013

Ευρωβουλή: Υψηλής σπουδαιότητας τα κοιτάσματα της Μεσογείου

Με απώτερο στόχο την αποτροπή διενέξεων χωρών της ΕΕ με τρίτες χώρες, που μπορεί να προκύψουν από την οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, η Ευρωβουλή ψήφισε σήμερα Έκθεση για τη θεμελίωση ευρωπαϊκού δικαίου, προς ενίσχυση των διατάξεων της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.  Η Oλομέλεια της Ευρωβουλής έδωσε σήμερα (14 Μαρτίου) από το Στρασβούργο το πράσινο φως, στην Έκθεση «Ευρωπαϊκός Οδικός Ενεργειακός Χάρτης μέχρι το 2050», η οποία επισημαίνει ότι η ενέργεια μπορεί να είναι δύναμη σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης.

Wednesday, February 06, 2013

Το ΕΚ εγκρίνει σχέδιο νομοθεσίας για τη μείωση του θορύβου των αυτοκινήτων

Το σχέδιο του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού που ενέκρινε σήμερα το ΕΚ στοχεύει στο να μειώσει δραστικά τα όρια του επιτρεπόμενου θορύβου που προκαλούν τα μηχανοκίνητα οχήματα με απώτερο σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι ευρωβουλευτές πρότειναν επίσης την εισαγωγή συστήματος επισήμανσης του θορύβου για τα νέα αυτοκίνητα καθώς και προτύπων για την εισαγωγή συστημάτων ακουστικής προειδοποίησης οχήματος για τα ηλεκτρικά οχήματα προκειμένου αυτά να γίνονται αντιληπτά από τους πεζούς.

Tuesday, January 29, 2013

Μπορούμε να μιλάμε για προστασία περιοχών Natura 2000 στο βόρειο τμήμα της Κύπρου;

Ερώτηση προς την Κομισιόν για τις εκχερσώσεις που πραγματοποιούνται για οικιστικούς λόγους στον Κορμακίτη, στην περιοχή της Κερύνειας, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρόμοιες καταστροφές είχαν γίνει και παλιότερα (2008, 2010) στην περιοχή, που έχει σημαντικό αριθμό σπάνιων κι απειλούμενων φυτών και γι’ αυτό έχει προταθεί προς ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε στηρίξει κατά το παρελθόν ένα σχέδιο για την προστασία των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και την κατάρτιση λεπτομερών επιμέρους σχεδίων για τη διαχείριση και την προστασία έξι περιοχών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Μια από αυτές ήταν και η περιοχή της Αγίας Ειρήνης – Κορμακίτης. Οι τοποθεσίες αυτές είναι πιθανόν να χαρακτηρισθούν ως ζώνες «Natura 2000» “μετά από πλήρη επίλυση του κυπριακού ζητήματος και επανένωση της Κύπρου”, όπως ανέφερε σε απάντησή της το 2008 η Κομισιόν.

Wednesday, December 05, 2012

Χαλυβουργία στην Ευρώπη: τίτλοι τέλους; Όχι λέει το ΕΚ

Η ευρωπαϊκή χαλυβουργία έχει σοβαρά προβλήματα με τη ζήτηση σε πτώση, τις πρώτες ύλες σε άνοδο και το διεθνή ανταγωνισμό σε έξαρση. Τι και πώς θα μπορούσε να κάνει η Ένωση για να στηρίξει έναν τομέα που, πέραν της γενικότερης σημασίας του, αποτέλεσε το θεμέλιο της γένεσης της Ενωμένης Ευρώπης; Στην ολομέλεια της ερχόμενης εβδομάδας οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης αυτής. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν με ψήφισμά τους.

Thursday, November 29, 2012

Σημαντική συμφωνία για ενέργεια εξασφάλισε η κυπριακή προεδρία

Σημαντική πολιτική συμφωνία στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας επιτεύχθηκε μεταξύ της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Πρόκειται για μια πολιτική συμφωνία που αφορά τον κανονισμό σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας.

Το νέο πλαίσιο θα διασφαλίσει την έγκαιρη ανάπτυξη των βασικών υποδομών, μέσω της στενής περιφερειακής συνεργασίας των κρατών μελών, την επιτάχυνση και διαφάνεια των διαδικασιών χορήγησης άδειας και των διασυνοριακών κανόνων κατανομής του κόστους.

Sunday, November 25, 2012

Καταργούνται οι χώροι υγειονομικής ταφής

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Η εφαρμογή των προτάσεων του ψηφίσματος, που θα σήμαινε οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και προστασία του περιβάλλοντος
ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ προτρέπει τα κράτη-μέλη να στραφούν στην περιβαλλοντική φορολογία, τονίζοντας ότι τούτο θα δώσει τη δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, όπως οι φόροι επί της εργασίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων της, καθώς αυτή θα είναι ευεργετική τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομική της ανάπτυξη, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές με το ψήφισμα που υιοθέτησαν. Τα πολύτιμα υλικά θα πρέπει να ανακτώνται αντί να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης, ενώ η φορολογία θα πρέπει να τιμωρεί τη σπατάλη πόρων, γεγονός που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Thursday, November 22, 2012

Ελληνική πρωτιά στα πρόστιμα για την αγροτική πολιτική

Η Ελλάδα κατετάγη πρώτη στις επιστροφές κονδυλίων για την αγροτική πολιτική την περίοδο 2007-2012, σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Χουντή.
Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική Dacian Ciolos, η Ελλάδα την χρηματοδοτική περίοδο 2007-2012 πρέπει να επιστρέψει 1,162δις € στις Βρυξέλλες λόγω «κακής εφαρμογής των αγροτικών προγραμμάτων» που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
Η σχετική απάντηση περιλαμβάνει και πίνακες με συγκεκριμένους αριθμούς, και συγκριτικά με τις άλλες χώρες, διαπιστώνεται ότι τα 1,162δις € αποτελούν το 28% των συνολικών προστίμων που επιβλήθηκαν στην Ένωση των «27» επίσης για την περίοδο 2007-2012.

Thursday, November 15, 2012

Στον αέρα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 678 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα

Στον αέρα κονδύλια ύψους 678 εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα, για πληρωμές του 2012, καθώς φαίνεται να οδηγείται σε αδιέξοδο ο δια-θεσμικός διάλογος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2013.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να απόσχει από τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2013, καθώς δεν τηρήθηκε το προαπαιτούμενο, δηλαδή να υπάρξει συμφωνία τροποποίησης του προϋπολογισμού του 2012 για την κάλυψη ελλείμματος 9 δισ. ευρώ.

Tuesday, October 16, 2012

Η πολιτική αλιείας της ΕΕ «προς καταστροφή» λέει έκθεση της WWF

Η αλιεία της ΕΕ θα οδηγηθεί σε καταστροφή εάν δεν υπάρξουν μεγάλες ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις, τονίζει έρευνα της WWF.
Η έρευνα που διεξήχθη από τη συμβουλευτική εταιρεία για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Framian BV, τόνισε ότι εάν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, οι αλιευτικοί στόλοι της ΕΕ θα μειωθούν στο 1,4 εκ τόνους, δηλαδή μείωση 30%, μέχρι το 2022 συγκριτικά με τα επίπεδα του 2009.
Η Κομισιόν προσπάθησε να αντιμετωπίσει την μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων επιβάλλοντας αυστηρότερους κανόνες στα ύδατα της ΕΕ, ωστόσο εις βάρος της βιομηχανίας, λέει η έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες (15 Οκτωβρίου).

Wednesday, October 10, 2012

Αυστηρούς Κανόνες για τις Γεωτρήσεις Προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι πετρελαϊκές θα πρέπει να υποβάλλουν στις αρχές λεπτομερή σχέδια εκτάκτου ανάγκης προτού λάβουν την άδεια για να προχωρήσουν σε γεωτρήσεις, προβλέπεται σε νέα πρόταση της Επιτροπής Ενέργειας του ευρωκοινοβουλίου που παρουσιάστηκε την Τρίτη. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οι εταιρείες θα μπορούν να διεξάγουν γεωτρήσεις μόνο εφόσον αποδείξουν ότι έχουν τους πόρους για να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημιά που θα μπορούσε να προκληθεί από κάποιο ατύχημα.

EL News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021